Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva Vladu Federacije BiH i Vijeće ministara BiH da ukinu stanje prirodne nesreće, uz obavezu pridržavanja već definisanih mjera za sprečavanje i suzbijanje širenja koronavirusa, kako bi se život počeo vraćati u normalno stanje, posebno zbog teške ekonomske krize koja je izrazito opasnija od virusa.

Ukidanje stanja prirodne nesreće potrebno je i zbog suzbijanja nelegalnih radnji i očitog kriminala od strane nosilaca izvršne vlasti na svim nivoima. Pogubnost neuređenih zakonskih odredbi koje regulišu ovlasti nosilaca funkcija i štabova civilne zaštite rezultirala je nizom skandala zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama i višemilionskih finansijskih malverzacijama u samom vrhu entitetske i kantonalnih vlasti, a velika šteta nanesena je i na lokalnom nivou.

Loš primjer je i Tuzla, gdje je gradonačelnik Jasmin Imamović zloupotrijebio stanje prirodne nesreće preuzimajući i ovlasti Gradskog vijeća, a posebno raspolaganje budžetskim sredstvima, te je od Tuzle napravio najtotalitarniju despotiju u BiH ukidanjem ustavnog prava vijećnika na predlaganje sjednica i dnevnog reda Gradskog vijeća, kao i prava vijećnika na javnu raspravu, kojima je odobreno da se na elektronskom Vijeću mogu izjasniti samo e-mailom.

Stoga je potrebno odmah ili što prije ukinuti stanje prirodne nesreće na području Federacije BiH, vratiti odlučivanje izabranim predstavničkim organima, te pored kažnjavanja političkih kriminalaca i pandemijskih profitera na izborima – krivično procesuirati odgovorne za zloupotrebu stanja pandemije uz izricanje maksimalnih kazni kako bi se doprinijelo suzbijanju kriminala i korupcije u državi.

15.05.2020.