Odluka o proglašenju produženja grijanja u Tuzli mora biti sadržana u zvaničnoj odluci Štaba Civilne zaštite Grada Tuzla – na način da je nakon 15. aprila, kada se završava sezona grijanja, zagrijavanje stanova i ustanova – besplatno..

Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u članu 179. određeno je da se zaštita od prirodnih i drugih nesreća finansira i iz budžeta opština i gradova, a članom 184. određeno je da opština, odnosno grad finansira saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom..

S obzirom na okolnosti pandemije kada većina uposlenih ne radi i kada su i penzioneri bili prinuđeni odvojiti dio sredstava za zaštitu od koronavirusa, posebno u okolnostima kada gradonačelnik i komandant Štab Civilne zaštite Jasmin Imamović nije poduzeo adekvatne i pravovremene mjere za obezbjeđenje zaštite zdravlja i života građana – zagrijavanje stanova i ustanova mora biti besplatno, jer je nedopustivo ostvarivanje bilo kakvog profita korištenjem stanja prirodne nesreće..

16.04.2020.