16. juli 2001.

u povodu otvorenog zahtjeva Visokom predstavniku za ukidanje cenzure javnog prenosa sjednica Parlamenta F BiH

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović uputio je otvoreni zahtjev Volfgangu Petriču da Ured visokog predstavnika, putem svojih cenzora dozvoli, da TV BiH u skladu sa Ustavom i federalnim Zakonom – građanima omogući javni TV prijenos sjednica Parlamenta F BiH.

Javni TV prenosi sjednica Parlamenta F BiH prekinuti su nakon što je na posljednjoj vanrednoj sjednici predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović javno kritikovao Visokog predstavnika i tražio njegovu smjenu – zbog donošenja zakona na štetu građana i vršenja pritiska na poslanike.

BOSS podsjeća Visokog predstavnika da niko, pa ni međunarodni zvaničnici u BiH – nema pravo građanima uskraćivati ustavno pravo na pravovremenu i objektivnu informaciju.