17. decembar 2007.

u povodu skandaloznog kršenja ljudskih prava u Republici Srpskoj od strane ombudsmena Nade Grahovac

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava javnost da ombudsmen Nada Grahovac drsko i bezobzirno krši ljudska prava konstitutivnih naroda, s obzirom da od maja 2006. godine, na štetu Bošnjaka i Hrvata – nezakonito uzurpira funkciju Ombudsmena RS. Zakon o ombudsmenu RS u članu 4. propisuje izričitu obavezu da se institucija Ombudsmena sastoji od predstavnika sva tri bh. naroda, koji se na funkciji mijenjaju svakih 16 mjeseci. S obzirom da je Nada Grahovac na funkciju Ombudsmena RS imenovana 28.12.2004. godine, očito je da se u RS-u na štetu bošnjačkog i hrvatskog naroda provodi najgrublja segregacija. Očito je da napad zvaničnika RS-a na navodnu neadekvatnu zastupljenost Srba na funkcijama u Federaciji predstavlja pokušaj prikrivanja činjenica – da se u Republici Srpskoj skandalozno krše ljudska prava nesrba, a posebno od strane ombudsmena Nade Grahovac, kojoj bi po funkciji osnovna obaveza trebala biti – zaštita ljudskih prava, upozorio je Mirnes Ajanović.