17.02.2010. – u povodu uloge Saveza samostalnih sindikata BiH – u zastiti radnickih prava

u povodu uloge Saveza samostalnih sindikata BiH – u zaštiti radničkih prava

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da je krajnje vrijeme za adekvatne promjene u vrhu Sindikata BiH, odnosno, vrijeme je da se na funkciju predsjednika Sindikata konačno izabere osoba sa konkretnim rezultatima u odbrani radničkih interesa i prava. Savez samostalnih sindikata BiH mora biti aktivniji u zaštiti radničkih prava i vršenju adekvatnog pritiska na vlast, kako bi se pokrenula revizija pljačkaške privatizacije i krivično procesuiralo masovno kršenje radničkih prava. Očajno stanje u kojem se nalaze privreda i obespravljeni radnici svjedoči da je Sindikat BiH više služio interesu vladajućih stranaka nego što je štitio prava radnika. O dosadašnjoj nedovoljnoj i neadekvatnoj aktivnosti Sindikata svjedoči i činjenica da nikada nije bilo dovoljno upornosti u insistiranju da vlast poštuje važeće odredbe radnog zakonodavstva, te da se u interesu radnika raskinu štetni privatizacijski ugovori. U zemljama sa aktivnom sindikalnom zajednicom ne bi se moglo desiti da sindikalisti ostanu gluhi, nijemi i nepokretni na činjenicu da konstantno raste nezaposlenost, da su radnici svakodnevno prinuđeni štrajkovati glađu, da se radnicima umanjuju plate – dok vlast svoje plate konstantno uvećava pod izgovorom da su mizerne.

 

17.02.2010.