17.04.2009.

u povodu neizvršene obaveze da se javna dobra koja su u postupku privatizacije prisvojena od strane javnih komunalnih preduzeća – vrate u vlasništvo države

 

BOSS traži utvrđivanje odgovornosti komunalne mafije u opštinama i privrednim subjektima zbog neprovođenja sudskih presuda kojima je određeno poništenje privatizacije komunalnih preduzeća koja su prisvojila opšta dobra. Problem nezakonite uknjižbe javnih dobara u početni bilans komunalnih preduzeća koja su nakon toga privatizovana naročito je prisutan u opštinama gdje je u vrijeme privatizacije na vlasti bila alijansa SDP-a i Stranke za BiH, a kasnije i SDA koja ništa nije poduzela da se javna dobra vrate u vlasništvo države. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da su bh. sudovi već donijeli pravosnažne presude kojima je jasno utvrđeno da je privatizacija urađena kršenjem brojnih zakona, te da se isknjižavanje dobara u opštoj upotrebi iz početnih bilansa javnih komunalnih preduzeća mora izvršiti bez odgode, a na odgovornost lokalnih vlasti upućuju i međunarodne konvencije kojima je takođe propisano da opšta dobra nije dozvoljeno oduzeti od građana i privatizovati, upozorava BOSS.

 

17.04.2009.