18. septembar 2007.

u povodu otvorenog zahtjeva BOSS-a kantonalnim vlastima u F BiH – da se zaustavi kršenje prava demobilisanih boraca od strane biroa za zapošljavanje

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreni zahtjev kantonalnim vlastima u Federaciji, da poduzmu sve neophodne mjere kako bi se biroi za zapošljavanje zaustavili u drastičnom kršenju stečenih prava demobilisanih boraca Armije. Prema zakonu, nezaposleni demobilisani borci koji su prijavljeni na biro za zapošljavanje imaju neotuđivo pravo da u trajanju od dvije godine primaju pomoć u iznosu od 150 KM, tako da je protuzakonito da biroi za zapošljavanje pomoć uslovljavaju obavezom – da borci svakog mjeseca donose potvrdu da za njih nigdje nema posla. Nedopustivo je da biroi za zapošljavanje prebacuju na demobilisane borce svoju obavezu traženja zaposlenja, te da prisiljavaju borce da se ponižavaju tražeći nekakve potvrde od ratnih i poratnih profitera, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.