Press konferencija

Press konferencija

u povodu totalitarnog pokušaja uskraćivanja prava na slobodu izražavanja

 

Isticanjem od strane visokog predstavnika Valentina Incka da je kritikovanje rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH napad na vladavinu zakona i pravnu državu – izražen je nezapamćen totalitarizam, upozorava BOSS-a. Niko nema pravo uskraćivati bilo kome pravo kritikovanja bilo koga, a posebno niko nema pravo zloupotrebom funkcije gušiti pravo na slobodu izražavanja izmišljanjem neprijateljske države, a posebno ne zvaničnici međunarodne zajednice koji imaju obavezu razvijati demokratske procese. Nezavisnost pravosuđa ne može se graditi na zabrani kritikovanja nosilaca pravosudnih funkcija a i brojne presude Evropskog suda za ljudska prava definisale su obavezu zaštite prava na slobodu izražavanja i neophodno je razvijati kritički osvrt prema svima koji se nalaze na javnim funkcijama. Valentinu Incku mora se otvoreno reči da je njegovo totalitarno ponašanje protivno civilizacijskim normama i klasična tiranija nad demokratijom.

18.02.2011.