19.06.2012.

u povodu Rješenja Suda BiH kojom se poništavaju odluke CIK-a BiH u vezi prijave političkih stranaka za Lokalne izbore 2012. godine

CIK

Sud Bosne i Hercegovine je svojim Rješenjem br: Iž-18/12 poništio kao nezakonite odluke Centralne izborne komisije BiH, kojima je odbijena prijava Bosanske stranke za učešće na Lokalnim izborima 2012. godine za određeni broj opština u Federaciji BiH. U svom Rješenju Sud BiH je naznačio, citiramo: “Apelaciono vijeće smatra da politička stranka koja je osvojila mandat u najvišem zakonodavnom organu kantona i najvišem zakonodavnom organu Federacije BiH ima dovoljnu podršku birača i za učešće i na lokalnim izborima”, završen citat. Sud BiH je utvrdio – u konkretnom slučaju ispunjeni su uslovi iz člana 4.5. Izbornog zakona da se Bosanska stranka registruje za učešće na izborima za sve prijavljene opštine. Rješenje Suda BiH dokazuje da Centralna izborna komisija BiH proizvoljno primjenjuje odredbe Izbornog zakona BiH i da protuzakonitim djelovanjem pokušava uskratiti izborna prava političkoj opoziciji, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

19. 06. 2012.