20.05.2011.

u povodu izlaganja eksperta o socijalnim znanostima u vezi rasprave o vjeronauci na osnovu  stručnih subjektivnih elemenata: ovo, ono i tako dalje

Odluka SDP-ovog ministra o ukidanju ocjenjivanja predmeta Vjeronauka, zasjenila je sva ostala događanja u BiH, pa i tešku političku i ekonomsku krizu u kojoj se nalaze građani. Odluka je posebno problematična iz razloga što je donesena bez javne rasprave i izražene volje roditelja koji su se svojim potpisom izjasnili da li će njihova djeca izučavati ili ne vjeronauku, međutim izrazito su zanimljivi stručni stavovi raznih stručnjaka koji podržavaju totalitarizam vlasti. Posebno je interesantan stav Dženane Hrustemović, profesorice Psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu iznesen u emisiji BHT Tema dana (19.05.2011. u 22,20 sati), koja se sama predstavila kao stručnjak socijalnih znanosti, ističući da nauka i struka imaju mnogo toga da kažu u predmetnoj stvari. Citiramo samo dio stručnog mišljenja profesorice: “…način na koji se ocjena formira u BiH je samo jednim dijelom odraz djetetovog postignuća u nekom predmetu, velikim dijelom je zasićena subjektivnim elementima kao što su: ovo, ono i tako dalje”, završen citat, ujedno gestikulirajući nabrajanjem na prstima tih subjektivnih elemenata. Dokle god takvi stručnjaci budu odlučivali o sudbinama građana i učili studente kako da budu stručni, do tada će BiH biti na dnu Lagumdžijine provalije, koji je ne tako davno izjavio da su prethodne vlasti građane dovele do ruba provalije, ali da će SDP napraviti veliki iskorak naprijed, dakle u provaliju. Snimak će biti postavljen na web stranicu BOSS-a u toku dana.

20.05.2011.