20.08.2010.

u povodu odgovornosti aktuelnih nadležnih funkcionera, za propuštanje uvođenja mjera kojima bi se ojačao ekonomski položaj kantona i Bosne i Hercegovine u cjelini

Javni stavovi najviših funkcionera u Federaciji BiH, da je kriza u Bosni i Hercegovini povezana sa stanjem u Grčkoj, Potugalu, Španiji i Italiji, oslikavaju nepoznavanje suštine katastrofalnog stanja u bh. društvu, ali i svjesnu namjeru da se bosanskohercegovačka javnost obmane u momentu kada su birači na putu da izglasaju nepovjerenje nesposobnoj aktuelnoj vlasti, smatra ekonomski ekspert i kandidat BOSS-a za člana Predsjedništva BiH prof.dr Izudin Kešetović. Aktuelni funkcioneri na čelu kantona, a posebno na čelu Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko BiH, imali su obavezu da na samom početku svjetske krize pokrenu reforme u pravcu jačanja ekonomskog položaja BiH koji je katastrofalan u donosu na sve zemlje Evropske Unije. Ekonomsko zaostajanje BiH pokazuju sljedeći realni ekonomski indikatori: konstantno visoka stopa nezaposlenosti, visok deficit trgovinskog i platnog bilansa, održivost vanjskog duga uz međunarodnu pomoć i transfere iz inostranstva. U tom kontekstu stopa ekonomskog rasta nedovoljna je – ne samo za zatvaranje ekonomskog jaza prema EU, nego i za dostizanje nivoa dohotka zemalja iz posljednjeg petog proširenja EU. Uzimajući u obzir i druge komponente kao što su nezaposlenost, vanjska trgovina i sl., realna konvergencija Bosne i Hercegovine je još više ugrožena, obzirom na nisku startnu osnovu ukupnog GDP i GDP po glavi stanovnika (u 2009. godini GDP po glavi stanovnika čini tek 31 % prosjeka E-27), s jedne strane, a s druge strane, obzirom na ozbiljne strukturne probleme s kojim se ekonomija suočava. Dakle, bez obzira na samohvale i alibije aktuelne vlasti, činjenica je da BiH rapidno zaostaje u odnosu na zemlje iz regiona, a po indikatorima globalnih indeksa kompetetivnosti država i biznisa u njima primjetni su čak i divergencijski trendovi u odnosu na, npr., Bugarsku i Rumuniju (2007), a u zadnje vrijeme i u odnosu na Albaniju i Makedoniju (od 2009), istakao je kandidat BOSS-a za člana Predsjedništva BiH prof.dr Izudin Kešetović.