21. juli 2001.

u povodu informacije o korumpiranosti međunarodnih zvaničnika u BiH, koju je Bosanska stranka uputila na 5.000 e-mail adresa

Bosanska stranka je putem Interneta, na oko 5.000 e-mail adresa, međunarodnim relevantnim političkim institucijama i medijima – uputila poslanička pitanja predsjednika Bosanske stranke i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, postavljena Visokom predstavniku Volfgangu Petriču, u kojima se osuđuje narušeni moralni i civilizacijski kredibilitet službenika međunarodne zajednice zbog zlostavljanja bh. ženskog osoblja u međunarodnim organizacijama, kao i prikrivanje kriminalnih radnji člana Predsjedništva SDP-a i predsjednika TK Selima Bešlagića, njegovih saradnika i korumpiranog tužilaštva, od strane OHR-a.

Bosanska stranka je obavijestila međunarodnu javnost i o okupaciji slobode bh. medija od strane korumpiranog OHR-a, kojom se ruši proces demokratizacije u BiH, te očekuje od demokratskih predstavnika međunarodne zajednice, da poduzmu adekvatne mjere u cilju zaštite građane Bosne i Hercegovine od samovolje nedobronamjernih međunarodnih zvaničnika.