21.05.2008.

u povodu skandaloznog pokušaja Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine TK,            da uskrati zakonom zagarantovana demokratska prava građana

 

Predstavnici SDA, SDP-a, Stranke za BiH, NS radom za boljitak i BPS-Sefer Halilović pokušavaju putem Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine TK obezbijediti zaštitu poslanika i funkcionera Vlade koji su prijavljeni za protuzakonito djelovanje. Predstavnici vladajućih stranaka i opozicije ujedinili su se u odluci da sami protiv sebe razmatraju prijave, što je apsurdno i sukob interesa, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Odbijanje zahtjeva člana Komisije za borbu protiv korupcije Azre Avdić – da prijave protiv izabranih funkcionera mora razmatrati isključivo nadležno tužilaštvo, te namjera predsjednika Komisije i nekoliko članova da rade netransparentno i usvajanje netačnog zapisnika, posebno je na jučerašnjoj sjednici dokazalo djelovanje poslanika protiv interesa građana. Predstavnici vladajućih stranaka pokušavaju zastrašiti građane i namjerom da tužilaštvo provodi vještačenje otisaka sa anonimnih prijava za korupciju, kako bi se otkrili podnosioci prijava, što predstavlja skandalozno uskraćivanje demokratskih prava građana, koje nije zabilježeno ni u najrigidnijim režimima.

 

21.05.2008.