22.11.2012.

u povodu pravosnažne Presude Opštinskog suda u Tuzli kojom se poništava nezakonita Odluka Gender centra Federacije FBiH, radi diskriminacije počinjene prema Mirnesu Ajanoviću

Mirnes_2

Pravosnažnom presudom Opštinskog suda Tuzla poništena je nezakonita Odluka Gender centra Federacije BiH, sa obrazloženjem u Presudi da je Mirnes Ajanović nezakonito optužen da je diskriminirao žene. Podsjećamo da je Gender centar FBiH naložio Odlukom Mirnesu Ajanoviću da se javno izvini ženama, nezakonito i neosnovano javno optužujući Ajanovića da je diskriminirao žene, što je prezentirano u većini medija. U presudi Suda je naznačeno da je prema Mirnesu Ajanoviću počinjena povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, te da nije ni imao mogućnost odbrane u postupku pred Gender centrom FBiH, koji je postupao po nemoralnoj prijavi potpredsjednika SDP-a Jasmina Imamovića. Presuda Suda je dokazala da se mogu pobijediti montirani procesi od strane vladajućih stranaka, ali i da je neophodno sačuvati nezavisnost sudstva u cilju zaštite prava građana.

Faksimil izrijeka Presude

22.11.2012.