23.06.2010.

u povodu zahtjeva Vladi TK za adekvatnu zaštitu prava zdravstvenih radnika i hitno saniranje teškog stanja u oblasti zdravstva

Na zahtjev brojnih zdravstvenih radnika, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je pozvao Vladu TK da hitno pristupi ispunjenju zakonskih obaveza prema zdravstvenim radnicima, obzirom na teško stanje koje ugrožava standard zdravstvenih radnika i zdravstvenu bezbjednost građana koji trebaju zdravstvene usluge. Poslanik BOSS-a u Parlamentu FBiH Muhamed Moranjkić smatra nedopustivim da federalni i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja imaju 19 miliona KM viška prihoda, a da domovima zdravlja i bolnicama u TK duguju 9 miliona KM. Zahtijeva se od Vlade da se milionski gubici u TK zdravstvu hitno saniraju i isplate obaveze prema zdravstvenim radnicima, kojima se nameću sve teži uslovi rada, a uskraćuje čak i regres koji se kao zakonska obaveza mora isplatiti. Prof. dr Izudin Kešetović ističe da nemar aktuelne vlasti već rezultira žrtvama, posebno penzionera  i nezaposlenih koji su i pored problema u zdravstvu direktno ugroženi bahatošću vlasti, a čekanje po više od godinu dana na specijalistički pregled, u situaciji porasta broja oboljelih od malignih oboljenja, dodatno povećava smrtnost građana.