23.09.2011.

Prilog_23.09

u povodu prezentacije dokaza skandalozne obmane javnosti od strane SDP-a BiH u vezi njihovih tvrdnji o vlasništvu nad stranačkim prostorima i zgradama koje koriste i daju u zakup trećim licima

Bosanska stranka domaćoj i međunarodnoj javnosti prezentira dokaz da Socijaldemokratska partija BiH brutalno obmanjuje javnost da su prostorije i zgrade koje koriste u stranačke svrhe i daju u zakup trećim licima – njihovo privatno vlasništvo. Rješenje Općinskog suda Tuzla od 20.09.2011. godine broj 032-0-Su-11-000823, u prilogu kojeg je dostavljen ovjeren Zemljišno knjižni izvadak za zgradu koju koristi SDP BiH Općinski odbor Tuzla, dokazuje da je zgrada za koju SDP zvanično tvrdi da je njihovo vlasništvo – registrovana u Opštinskom sudu Tuzla na dan 20.09.2011. godine kao – državno vlasništvo!!! U Zemljišno knjižnom ulošku broj 5293, u vlasničkom listu za parcelu 9/252, odnosno za zgradu za koju SDP tvrdi da je njihovo privatno vlasništvo, određeno je kao tip vlasništva – državno vlasništvo, a kao korisnik nekretnine – Savez komunista BiH!!! Dalje je naznačeno, citiramo: “Na osnovu odluke donesene na XI Kongresu SK BiH od 23.02.1991. godine mijenja se ime SK BiH tako da glasi: Socijalistička demokratska partija BiH”. Evidentno je da navedeni prostor nije u vlasništvu SDP-a, te je nesporno protupravno sticanje dobiti izdavanjem prostora trećim licima u zakup, kao i skandalozna obmana javnosti od strane SDP-a, ali i kršenje Zakona o finansiranju političkih stranaka, kojim je zabranjeno da državni organi finansiraju političke stranke, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

U Prilogu: Faksimil Zemljišnoknjižnog izvadka Općinskog suda Tuzla, Zemljišnoknjižni ured, od 20.09.2011. godine

A Public Announcement – about the presentation of evidence of the scandalous deceit of the public by the SDP BiH regarding their statements about the ownership of the party rooms and buildings, which they use and rent out to third parties.

23.09.2011.