24.03.2012.

u povodu podrške medijima u raskrinkavanju protupravnog i nemoralnog  djelovanja članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH

Bosanska stranka daje punu podršku medijima u nastojanjima da se raskrinka nemoralno djelovanje članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, koji zloupotrebom službenog položaja djeluju protivno pravnim i demokratskim principima. Posebno zabrinjava angažman advokata u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH kojima se omogućava nedopustivo manipulisanje sa sudijama, pa čak i prijetnjama prestanka obavljanja sudačke dužnosti ukoliko se pokušaju suprotstaviti nemoralnim zahtjevima advokata. Potrebno je da nadležno tužilaštvo ispita da li se advokat Asim Crnalić kao član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH nalazi u sukobu interesa u situacijama u kojima može prijetnjama uticati na odluku sudija u pravnim predmetima kada zastupa svoje klijente, upozorava Bosanska stranka.

24.03.2012.