24.04.2007.

 

 

u povodu zahtjeva BOSS-a da se hitno riješi problem funkcionisanja Stručnog tima za ocjenu radne sposobnosti građana u TK

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da se ozbiljno mora shvatiti činjenica da u funkcionisanju Stručnog tima za ocjenu radne sposobnosti građana u TK, postoji problem zastoja u izdavanju nalaza kojima se vrši procjena invalidnosti. Kompletna procedura od predaje dokumentacije u Centar za socijalni rad TK do isplate novčanih naknada traje i po dvije godine, što je samo u 2006. godini rezultiralo da od 5.740 zahtjeva čak 3.400 nije riješeno. Zabrinjava da Vlada TK kao naručilac posla nije od prvog januara 2007. potpisala ugovor sa FBiH, zbog čega Komisija nema mogućnosti da vrši svoju funkciju. Vlada TK i Vlada FBiH moraju zajednički naći način za adekvatno funkcionisanje invalidske komisije, kako se ne bi desila situacija da teški invalidi, bolesnici od karcinoma te nepokretna i iznemogla lica, umru prije nego ostvare pripadajuća prava, upozorava Mirnes Ajanović.

24. 04. 2007.