25. decembar 2007.

u povodu novog otvorenog poziva BOSS-a, da se zaustavi eskalacija napada na sigurnost bh. novinara i članova njihovih porodica

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, u povodu napada na člana porodice novinara Slobodana Vaskovića, uputio je putem Interneta i sredstava informisanja otvoreni poziv stranim ambasadama u BiH i međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava, ponovo apelujući da se zaustavi eskalacija napada na sigurnost bh. novinara. Brzina kojom se ostvaruju brutalne mafijaške prijetnje novinarima je zastrašujuća, a posebno užasavaju metode obračuna političko-profiterske mafije u zastrašivanju novinara koji razotkrivaju nosioce organizovanog kriminala u državi. Domaća i međunarodna demokratska javnost mora pokazati odlučnost i upornost u odbrani slobode javne riječi u BiH, inače će bh. sprega politike i mafije skupo koštati reformski kurs regiona, a najskuplje građane BiH, upozorava Mirnes Ajanović.