25.06.2008.

u povodu zahtjeva BOSS-a za proglašenje bankrota Federacije BiH i raspisivanje federalnih vanrednih izbora u oktobru

 

Finansijski saldo u Budžetu Federacije BiH koji iznosi svega 434 KM, obavezuje Vladu na proglašenje bankrota Federacije BiH, kako bi se uz pomoć međunarodnih finansijskih institucija pristupilo konsolidaciji izuzetno teškog ekonomsko-socijalnog stanja u kojem se nalaze građani, smatra predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Izlaz iz predstojeće finansijske blokade federalnih institucija nije moguć ukoliko se uz proglašenje bankrota ne raspišu i vanredni izbori za FBiH, koji bi se održali zajedno sa opštinskim izborima. S obzirom na činjenicu da međunarodna zajednica neće finansirati vladajuću političku garnituru koja je ekonomski uništila Federaciju, vanredni federalni izbori su jedini način da se obezbijedi ekonomska i stručna pomoć međunarodnih finasijskih institucija. Građanima se mora dati prilika da uklone nesposobne funkcionere, koji svoju odgovornost za katastrofalnu finansijsko-ekonomsku politiku sramno prebacuju na račun socijalnih kategorija i boračke populacije, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

25.06.2008.