25.10.2012.

u povodu Dana penzionera

Penzioneri

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uz čestitku penzionerima ističe da se i Dan penzionera mora iskoristiti kao upozorenje vladajućim strukturama na teško stanje u kojem se nalaze penzioneri zbog nedopustivo niskih penzija, neusklađivanja penzija sa rastom plata i troškova života i zbog manipulacija sa esencijalnom listom lijekova. Entitetske vlade su dužne pripremiti plan akcionih mjera za poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja penzionera, kako bi se obezbijedio humaniji odnos društva prema penzionerima, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

25.10.2012.