26. septembar 2006.

u povodu najave Mirnesa Ajanovića da će se putem svih institucija zakonodavne vlasti nastaviti zalagati da Građanska platforma GROZD-a postane program rada svih vlada u BiH

Predsjednik Patriotskog bloka BOSS-SDU i kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović, izrazio je posebno zadovoljstvo zbog činjenice da su aktivisti GROZD-a zvaničnim aktom od 25. tekućeg mjeseca ocijenili da su Mirnes Ajanović i BOSS u svojoj kampanji – nesebično podržali Građansku platformu za izbore 2006. godine. Direktor Centra za promociju civilnog društva Fadil Šero, u dopisu je između ostalog istakao i, citiramo: \”Ja lično i mnogi aktivisti GROZD-a sa pažnjom pratimo izbornu kampanju i vrlo smo zadovoljni sa vašim stavovima i vjerujemo da će to građani znati cijeniti na dan izbora. Vi ste jedan od rijetkih političara koji Građansku platformu s pravom tretira kao građansku, a ne kao skup želja \”tamo nekih\” nevladinih organizacija. Ona je sada svojina svih nas, a ne samo GROZD-a, što i nas stavlja u jednu novu poziciju odgovornosti\”, završen citat. Mirnes Ajanović se zahvalio na ukazanom povjerenju, te je najavio da će nakon izbora, putem svih institucija zakonodavne vlasti, nastaviti zalaganje da GROZD-ova Građanska platforma postane program rada svih vlada u BiH, obzirom da direktno odražava želje i načine rješavanja prioritetnih potreba građana.