26.04.2012.

u povodu ugrožavanja funkcionisanja institucija BiH i ugrožavanja procesa provođenja lokalnih izbora od strane vladajuće šestorke

Vladajuca_sestorka

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović BOSS upozorava na potpunu neodgovornost vladajuće šestorke i na nepoštivanje člana 1.2 (a) Izbornog zakona BiH u obavezi stvaranja uslova za provođenje predstojećih lokalnih izbora, a koji se ne mogu realizovati ukoliko se ne obezbijede potrebna finansijska sredstava u Budžetu BiH. Činjenica da još uvijek nije usvojen nacrt Budžeta BiH ni u Predsjedništvu BiH, a da tek predstoji parlamentarna procedura rasprave o nacrtu a zatim i o prijedlogu Budžeta pred Predstavničkim domom i Domom naroda Parlamentarne skupštine BiH – dokazuje apsolutnu neodgovornost vladajućih političkih stranaka, koje pored ugrožavanja funkcionisanja institucija BiH ugrožavaju i početak procesa provođenja lokalnih izbora.

26.04.2012.