26.09.2008

Press konferencija

ZA KORUPCIJU I NERED KRIVICU SNOSE VLADAJUĆE STRANKE I TZV. OPOZICIJA

 

Za korupciju i nerad u opštinskim administracijama podjednaku krivicu snose vladajuće stranke i tzv. opozicija, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Dovoljna je i površna analiza da se zaključi kako je tzv. opozicija sklonija da u profiterskom interesu svojih funkcionera šuruje sa vladajućom šestorkom, nego da rizikuje politički sukob u interesu zaštite pogaženih prava građana. Skretanje pažnje javnosti sa bitnih problema i politička impotentnost tokom mandata od strane Narodne stranke radom za boljitak, BPS-a Sefer Halilović, SDU i sličnih stranaka, ilustrativno dokazuje protunarodnu spregu tzv. opozicije sa vladajućom šestorkom i SDP-om. Kao rijedak pozitivan primjer produktivnog rada opozicije može poslužiti BOSS-Bosanska stranka, jer je u Tuzli sa 12 posto vijećničkih mjesta BOSS primorao vlast na realizaciju projekata u interesu građana. Rezultati BOSS-a koji su obezbijedili da Tuzla postane najefikasniji administrativni centar u BiH, i pored opstrukcije nacionalističkih stranaka, mogu biti poticaj i za građane drugih opština – da značajnijom podrškom BOSS-u konačno ostvare zasluženu bolju životnu i radnu sredinu.

 

26.09.2008.