26.12.2011.

u povodu namjere Vlade Federacije BiH da vrši novčanu odmazdu nad građanima koji se usude zatražiti sudsku zaštitu u slučaju kada su im ugrožena prava od strane državnih organa

Bosanska stranka upozorava javnost da Vlada Federacije BiH namjerava Prijedlogom izmjene Zakona o parničnom postupku i određivanjem advokatske nagrade za pravobranioce stvoriti pravnu situaciju u kojoj niko neće smjeti tužiti bilo koji državni organ, jer će u slučaju gubitka spora, kojeg je inače izrazito teško dobiti obzirom da je i sud državni organ, građani morati prodavati svoju imovinu da bi platili nagradu i za pravobranioca. Vlada Federacije zanemaruje i činjenicu da prilikom zastupanja u sudskim sporovima građani pravobraniocima već plaćaju naknadu troškova prevoza vlastitim vozilom, avionom, troškove smještaja u luksuznim hotelima i ogromne dnevnice. Parlament Federacije BiH je 2006. godine upravo i izvršio izmjenu Zakona o parničnom postupku kojom je ukinuta advokatska nagrada za pravobranioce (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 19/06), a kako bi se građanima omogućilo da bez straha od novčane odmazde mogu pred sudom tražiti zaštitu svojih prava ukoliko budu ugrožena od bilo kojeg državnog organa, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

26.12.2011.