28.08.2013.

Saopštenje za javnost

u povodu podnesene prijave Tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog najave izvršenja krivičnih djela od strane odgovornih lica JP “Elektroprivrede BiH”BOSS_LogoPredsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je prijavu glavnom tužitelju Tužilaštva BiH kojom se traži da hitno poduzme sve potrebne radnje na sprječavanju izvršenja krivičnog djela najavljenog od strane direktora i drugih odgovornih lica iz JP Elektroprivreda BiH, kojim se namjerava ugroziti sigurnost građana Sarajeva. Najava isključenja električne energije javnim preduzećima Vodovod i kanalizacija i GRAS-u, kao i drugim preduzećima,  rezultiraće ugrožavanjem građana Sarajeva, te je Tužilaštvo BiH dužno odmah reagovati kako bi se spriječilo izvršenje krivičnog djela iz člana 324. stav 2. Krivičnog zakona FBiH, a u vezi sa članom 250. Krivičnog zakona BiH. Takođe, radi se o najavi izvršenja krivičnog djela i iz člana 370. Krivičnog zakona FBiH, za koje je takođe predviđena višegodišnja kazna zatvora, jer niko osim nadležnog suda i sudskih izvršitelja nema ovlasti da pribavlja neko svoje pravo, te je nesporno da se radi o ozbiljnoj prijetnji izvršenja krivičnog djela – Samovlašće. Potrebno je da i Skupština Kantona Sarajevo hitno reaguje kako bi se poduzele dodatne radnje u cilju sprječavanja zlostavljanja građana Sarajeva od strane Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

28. 08. 2013.