29. avgust 2006.

u povodu najava da u novoj školskoj godini neće važiti prošlogodišnji udžbenici

Predsjednik BOSS-a i Kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović uputio je otvoreni zahtjev federalnom Ministarstvu obrazovanja da se svim kantonalnim ministarstvima hitno usaglasi odluka kojom će se prošlogodišnji udžbenici proglasiti važećim i za ovu školsku godinu. Nema nikakvog opravdanja za uvođenje novih udžbenika i novih troškova za roditelje učenika, a obzirom da svaka porodica mora izdvojiti nekoliko stotina KM za početak školske godine, jasno je da bi se uvođenjem novih udžbenika nepotrebno opteretili roditelji, posebno oni sa više djece, upozorio je Mirnes Ajanović. Kandidat Patriotskog bloka za državni Parlament, profesor Fatmir Alispahić, smatra da ministarstva obrazovanje po svaku cijenu moraju spriječiti da se nesposobnost vladajućih stranaka i nezajažljivi interesi tajkunskih lobija iz oblasti izdavaštva lome preko kućnog budžeta socijalno iscrpljenog stanovništva.