31. januar 2011.

Biljana_Plavsicu povodu posjeta zvaničnika drugih država koje su suprotne diplomatskim normama

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava na kršenje diplomatskih normi od strane  zvaničnika drugih država koji posjećuju BiH bez validne diplomatske naznake njihovih posjeta. Zvanično saopštenje kabineta švedskog ministra vanjskih poslova Karla Bildta da je došao u BiH radi neformalnih razgovora i kako bi se upoznao sa političkom situacijom u državi, upozorava na obavezu svih državnih organa, ukoliko namjeravaju štititi interese BiH, da zahtijevaju od međunarodnih zvaničnika jasno definisanje diplomatskih protokola prilikom posjeta BiH ili da se naznači da dolaze u turističku posjetu. Nedopustivi su privatni politički razgovori zvaničnika drugih država sa političkim strankama, posebno zvaničnika koji su kao Karl Bildt djelovali protiv interesa BiH, protiv kojeg su i parlamentarci njegove države tražili pokretanje postupaka zbog svjedočenja u korist ratnog zločinca Biljane Plavšić i kampanje koju je organizovao kako bi se oslobodila sa samo trećinom izdržane kazne. Ne čude zadovoljne izjave iz Republike Srpske, ali izrazito treba da zabrinjava oduševljenost Karlom Bildtom zvaničnika iz Federacije BiH, posebno Stranke demokratske akcije.