31. avgust 2006.

u povodu izbjegavanja obaveze Tužilaštva da procesuira i oduzme nelegalno stećenu imovinu Zlatka Lagumdžije i krnjeg SDP-a

Kandidat Patriotskog bloka BOSS-SDU za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović je u cilju uspostave vladavine zakona, uputio otvoreni poziv Tužitelju KS Branku Šljivaru, da u interesu vladavine prava transparentno odgovori: zašto se više od godinu dana čeka sa podizanjem optužnice protiv predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije i drugih koji su prema izvještaju državnih revizora poćinili krivićno djelo zloupotrebe položaja u cilju nelegalnog sticanja imovine. Tužitelju je poznato da je Odjelu za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije protiv Zlatka Lagumdžije juna 2005. podnesena krivićna prijava, na osnovu izvještaja državnih revizora. U prijavi je naznaćeno da se Zlatko Lagumdžija udružio sa grupom lica kako bi zloupotrebom službenog položaja i politićkog uticaja vršili krivićna djela na štetu studenata i državnog budžeta, u ukupnom iznosu od 396.181 KM. Mirnes Ajanović podsjeća Tužilaštvo i na ćinjenicu da je predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija prema izvještaju revizora, izmeðu ostalog oštetio Ekonomski fakultet, nezakonito prisvajajući 100.000 KM, te je izvršio i utaju poreza u iznosu od 51.664 KM. Takoðe, prema izvještaju revizora, Lagumdžijin SDP je pored sticanja 4.150.000 KM godišnjih prihoda, prekršio Zakon o finansiranju politićkih stranaka za iznos od 552.953 KM, a od revizora su sakriveni i novćani prilozi koji nisu zavedeni u knjigovodstvo. Krivićni zakon i Zakon o krivićnom postupku zahtijevaju od Tužilaštva da u javnom interesu djeluje ekspeditivno, pa je svako odlaganje procesuiranja protivno zakonu – a posebno odlaganje kojim se kriminalcima u politici omogućava da na izborima ostvare politićki uticaj, upozorava Mirnes Ajanović. Kriminal i stavljanje pojedinaca iznad zakona mora se sankcionisati i objelodani, a naroćito kada se radi o kriminalnu parlamentarne politićke stranke i njenog predsjednika. Daljnje izbjegavanje Tužilaštva da se podigne optužnica protiv Lagumdžije zbog protuzakonito stećene imovine i drugih nezakonitih radnji, pokazaće da li je reforma pravosuða provedena u cilju jaćanja pravne države, ili će tužioci i sudije koje je instalirao SDP uspjeti da zloupotrebom položaja zaštite i aboliraju svog šefa i Partiju, upozorio je poslanik u Parlamentu FBiH i kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović.