06.02.2003. – u povodu krivicne prijave

Press konferencija

 

u povodu krivične prijave koju je BOSS podnio Federalnom tužilaštvu, protiv urednika IPP FTV BiH Marije Topić-Crnoja i uređivačkog kolegija FTV BiH, zbog zloupotrebe položaja

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović i član GO BOSS-a Faruk Balijagić, prezentirali su krivičnu prijavu i dokazni materijal na dvadeset devet stranica, koju je BOSS podnio Federalnom tužilaštvu protiv urednika informativno-političkog programa Marije Topić-Crnoja i uređivačkog kolegija FTV BiH, zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili položaj u cilju ostvarivanja protuustavnih interesa vladajućih stranaka.

Marija Topić-Crnoja i drugi, tužilaštvu su prijavljeni zbog kontinuiranog ignorisanja zakonske obaveze – da obezbijede direktne TV prijenose sjednica federalnog Parlamenta i time građanima omoguće blagovremenu, objektivnu i potpunu informaciju o radu parlamentarnih zastupnika i poštivanju Ustava i zakonitosti, čime su prekršili Zakon o RTV FBiH, te akte oba doma Parlamenta, koji takođe imaju zakonsku snagu, istakao je advokat Faruk Balijagić.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je novinarima prezentirao odredbe Zakona o RTV FBiH i akte federalnog Parlamenta, koji dokazuju da su prijavljeni, Marija Topić-Crnoja i drugi, zloupotrijebili javni RTV servis i podredili ga potrebama i nahođenju političkih mentora, što je Zakonom izričito zabranjeno.

BOSS će iskoristiti sva pravna i institucionalna sredstva da se građanima obezbijedi ostvarivanje zakonskog prava, da plaćanjem RTV pretplate dobiju pravovremenu, objektivnu i potpunu informaciju o radu Parlamenta, čime bi se zaštitio i ugled novinarske profesije, istakao je član GO BOSS-a advokat Faruk Balijagić.

 

06.02.2003.

 

 

03.02.2003. – u povodu zahtjeva BOSS-a Izbornoj komisiji BiH

Press konferencija

u povodu zahtjeva BOSS-a Izbornoj komisiji BiH, da u skladu sa Izbornim zakonom BiH objavi datum održavanja Opštinskih izbora

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je Izbornoj komisiji BiH zahtjev da u skladu sa obavezom iz člana 1.14. stav 2. Izbornog zakona BiH, objavi datum održavanja Opštinskih izbora, obzirom da je stavom 1. istog člana propisano da se izbori održavaju prve sedmice u oktobru, a mandati izabranih opštinskih vijećnika i funkcionera ističu u aprilu 2004. godine.

Prema odredbama Izbornog zakona BiH, Opštinski izbori trebaju se održati 4. oktobra ove godine, zbog čega je Izborna komisija obavezna da datum održavanja izbora objavi najkasnije do kraja marta, odnosno najmanje 170 dana prije održavanja izbora.

Održavanje izbora 2. oktobra 2004., bilo bi protivzakonito – jer bi izabranim opštinskim vijećnicima i funkcionerima, protivno članu 12.11 Izbornog zakona, mandat bio produžen sa četiri, na četiri i po godine, istakao je Mirnes Ajanović.

Ukoliko Izborna komisija smatra da se naredni Opštinski izbori trebaju održati tek nakon isticanja punog mandata izabranih opštinskih vijećnika i funkcionera, onda je dužna da Parlamentu BiH blagovremeno predloži izmjenu člana 1.14. Izbornog zakona BiH – kako bi se izbori održali u aprilu 2004. godine.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, putem današnje press konferencije najavio je da će BOSS u parlamentarnu proceduru uputiti inicijativu za dodatne izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, kako bi se usklađivanjem sa Ustavom i uklanjanjem postojećih nejasnoća i nelogičnosti, omogućilo efikasno funkcionisanje Zakona u praksi.

 

03.02.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2003. – u povodu nastavka krsenja Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane vlasti RS-a

Press konferencija

 

u povodu nastavka kršenja Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane vlasti RS-a

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović i član GO BOSS-a advokat Faruk Balijagić, putem današnje press konferencije upoznali su javnost da će BOSS, odnosno advokat Faruk Balijagić zastupati odbranu policajca povratnika u CJB Bijeljina, sektor Zvornik, Mehdina Čivića kome su nezakonitim Rješenjem o prestanku radnog odnosa, u montiranom procesu od strane Disciplinske komisije MUP-a RS-a – prekršena osnovna ljudska prava.

Da se radi o montiranom procesu dokazuje činjenica da je i IPTF, na osnovu svojih rigoroznih kriterija, 10.12.2002. izdao potvrdu o certifikaciji (broj: 12-1/01-3-1589702) i tako nedvosmisleno potvrdio da odluka Disciplinske komisije predstavlja nezakonitu farsu, odnosno da Mehdin Čivić nije prekršitelj zakona, već profesionalan uzoran policajac koji zakon provodi jednako prema svima.

Kršenje prava policajca Mehdina Čivića direktan je pritisak na bošnjačke povratnike da se isele sa teritorije RS-a, što predstavlja kršenje Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, te uputio otvoreni zahtjev Visokom predstavniku, da ovlasti koje proizlaze iz obaveze provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma – primijeni i u slučaju kršenja ljudskih prava od strane Disciplinske komisije CJB Bijeljina.

 

16.01. 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2003. – izvjestajna press konferencija o radu BOSS-a u 2002. godini

Izvještajna press konferencija o radu BOSS-a u 2002. godini

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, na izvještajnoj press konferenciji o radu BOSS-a u 2002. godini, prezentirao je sumirane podatke o kontinuiranom svakodnevnom radu Bosanske stranke na ustroju demokratske pravne države i stvaranju sigurnog okruženja za građane, koji nedvosmisleno ukazuju na bitnu razliku BOSS-a od drugih političkih stranaka, koje su aktivne samo u izbornoj kampanji ili tokom seansi pljačkanja imovine građana i kršenja ljudskih prava.

Putem 88 press konferencija i 203 saopštenja za javnost, te korištenjem dostupnih pravnih sredstava, predstavnici BOSS-a su se suprotstavili kriminalu bivše vlasti,             i pokušaju stvaranja policijske države od strane SDP-a i Stranke za BiH.

BOSS je putem svojih predstavnika u zakonodavnim institucijama, i tokom 2002. godine, aktivno i reformski djelovao na polju donošenja zakona i podzakonskih akata koji omogućavaju efikasniju zaštitu osnovnih ljudskih prava, nastavak materijalne i druge pomoći BiH, te njeno primicanje uključivanju u euro-atlantske integracije. Nažalost, zbog opstrukcije ostalih političkih stranka, brojni prijedlozi BOSS-a, koji su omogućavali rješavanje teške ekonomske situacije – nisu prihvaćeni.

BOSS je svojim kontinuiranim radom, uprkos političkim i drugim pritiscima, uspio građanima učiniti dostupnim informacije o pokušaju slovenačko-srbijansko-hrvatskog tajkunskog lobija da ekonomski okupira BiH, te dokazati činjenicu – da bivša vlast,            u nezajažljivoj želji za učešćem u tajkunskom ekstra profitu, nije prezala od satanizacije građana i ugrožavanja zdravstvene bezbjednosti i stavljanja građana BiH u podređen položaj.

Politička platforma i nepristran i beskompromisan karakter borbe BOSS-a                           za demokratsko društvo i socijalnu pravdu, proteklih Opštih izbora su se odrazili i na izborni rezultat – svrstavanjem BOSS-a među pet najuticajnijih parlamentarnih stranaka u F BiH.

 

10.1.2003.