31.12.2003. – u povodu ponovnog sramnog izigravanja

Vanredna press konferencija

u povodu ponovnog sramnog izigravanja ispunjenja obaveze prema penzionerima, ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca od strane premijera Vlade FBiH Ahmeta Hadžipašića

Bosanska stranka je ogorčena bezobzirnim odnosom premijera Ahmeta Hadžipašića prema penzionerima, ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca, obzirom da se nije udostojio poslati ni predstavnika Vlade na vanrednu sjednicu federalnog Parlamenta, kako bi se iz novčanih sredstava – obezbijeđenih još 15.            decembra – omogućila isplata pola dugujuće penzije i invalidnine do kraja godine.

Bez obzira što je premijer jučerašnjim zaključkom Parlamenta obavezan da do 5. januara dostavi odluku kojom će se ipak, bez odlaganja, omogućiti isplata pola dugujuće penzije i invalidnine, Bosanska stranka upozorava da nenarodna politika Ahmeta Hadžipašića obavezuje na njegovu hitnu smjenu.

Ukoliko smjena premijera Hadžipašića izostane, svu odgovornost i posljedice kontinuiranog poigravanja sa penzionerima, ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca – snosit će i Stranka demokratske akcije, koja je Ahmeta Hadžipašića i kandidovala na visoku funkciju koju nehumano i nesavjesno obavlja.

 

31.12.2003.

29.12.2003. – u povodu realizacije temeljnih programskih nacela BOSS-a u 2003. godini

Press konferencija

u povodu realizacije temeljnih programskih načela BOSS-a u 2003. godini, na planu unapređenja socijalnog i ekonomskog statusa boračke populacije, penzionera, radnika i uopšte – građana Federacije BiH.

 

Na današnjoj press konferenciji BOSS-a prezentirani su rezultati kontinuiranog i aktivnog zalaganja poslanika BOSS-a u svim zakonodavnim institucijama gdje je Bosanska stranka parlamentarna, na planu realizacije temeljnih programskih načela u protekloj 2003. godini, a u cilju unapređenja materijalnog i socijalnog položaja boračke populacije, penzionera, radnika i uopšte – građana Federacije BiH.

Beskompromisna politička borba poslanika BOSS-a za socijalnu pravdu, posebno predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, ima velikog udjela u 85 postotnoj efikasnosti federalnog Parlamenta u protekloj godini, što dokazuje i posljednja, osma sjednica – gdje su inicijative federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića rezultirale usvajanjem odluka o stvaranju ustavnog i zakonskog okvira za sistemsko rješavanje stambene problematike boračke populacije, usvajanjem Programa mjera za unapređenje socijalnog i ekonomskog statusa penzionera, odluke o donošenju zakona o zaštiti žena žrtava rata, dopune zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, kao i adekvatnog zakona o reviziji privatizacije, čime su ispunjeni i zahtjevi Sindikata BiH, te usvajanjem Nacrta izmjene Zakona o PIO – sa ciljem omogućavanja da penzije prate rast plata.

 

29.12.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2003. – u povodu zahtjeva BOSS-a za odrzavanje zajednicke vanredne sjednice oba doma Parlamenta FBiH

Press konferencija

u povodu zahtjeva BOSS-a za održavanje zajedničke vanredne sjednice oba doma Parlamenta FBiH – u cilju usvajanja izmjene Budžeta FBiH za 2003. godinu, kojom se omogućava isplata pola zaostale penzije do kraja godine

 

Poslanik Bosanske stranke u Parlamentu BiH Muhamed Moranjkić, na današnjoj press konferenciji prezentirao je zvaničan zahtjev kojim predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović od predsjedavajućih oba doma Parlamenta FBiH zahtijeva – da se uoči održavanja redovne sjednice Doma naroda, 29. decembra održi vanredna sjednica oba parlamentarna doma, kako bi poslanici mogli zajednički raspravljati o usvajanju prijedloga izmjene Budžeta FBiH za 2003. godinu, u cilju obezbjeđenje isplate pola dugujuće penzije do kraja godine.

Isplata pola dugujuće penzije može se odmah realizovati iz sredstava privatizacijskog fonda koji je u iznosu od 20 posto namijenjen za popunjenje fonda PIO – za šta je po priznanju premijera FBiH saglasnost dao i MMF – ukoliko Parlament donese potrebnu odluku, definisanu izmjenom Budžeta koju je predložio predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Održavanjem vanredne sjednice bili bi ispunjeni zahtjevi Izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera/umirovljenika FBiH – za isplatu pola dugujuće penzije do kraja godine, te bi se spriječilo da opravdano nezadovoljstvo penzionera kulminira socijalnim nemirima – za šta bi odgovornost, pored Vlade, snosile vladajuće SDA, HDZ i Stranka za BiH, istakao je poslanik Bosanske stranke u Parlamentu BiH Muhamed Moranjkić.

 

24.12.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2003. – u povodu ponovnog nehumanog odugovlacenja isplate dugujucih penzija i invalidnina,

Press konferencija 

u povodu ponovnog nehumanog odugovlačenja isplate dugujućih penzija i invalidnina, od strane Vlade FBiH

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović upozorava, da je u cilju ispunjenja prioritetne obaveze isplate pola dugujuće penzije i invalidnine, federalna Vlada obavezna iskoristiti zakonsku mogućnost i hitno predložiti izmjenu, odnosno rebalans Budžeta za 2003. godinu, kako bi Parlament isti mogao usvojiti na sjednici zakazanoj za 22. decembar.

Odluka Vlade o isplati zaostale penzije i invalidnine nakon usvajanja budžeta za 2004. godinu, nije ništa drugo nego još jedan sraman i nehuman pokušaj odugovlačenja isplate penzija i invalidnina, obzirom da je od izrade nacrta do usvajanja prijedloga budžeta u oba doma Parlamenta FBiH – potrebno nekoliko mjeseci, a Vlada na ulasku u novu fiskalnu godinu – nema ni prednacrt novog budžetskog proračuna, upozorio je federalni poslanik Mirnes Ajanović.

 

17.12.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2003. – u povodu povlacenja od strane Vlade FBiH

Press konferencija

u povodu povlačenja od strane Vlade FBiH, Prijedloga mjera za poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa penzionera/umirovljenika iz parlamentarne procedure – na neodređeno vrijeme

BOSS upozorava federalnu Vladu, da povlačenje prijedloga mjera za poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa penzionera iz parlamentarne procedure, ne smije rezultirati odugovlačenjem ili izostankom isplate pola dugujuće penzije do kraja godine, ukoliko Vlada ne bude u stanju obezbijediti isplatu jedne dugujuće penzije u cjelini.

BOSS zahtijeva da Vlada FBiH – do 22. decembra, kada je zakazana sjednica federalnog Parlamenta, dostavi preciznu razradu 14 penzionerskih zahtjeva, koje je u vidu zahtjeva za izradu Akcionog plana i prijedloga mjera u saradnji sa Udruženjem penzionera/umirovljenika, u parlamentarnu proceduru dostavio federalni poslanik Mirnes Ajanović.

Takođe, BOSS zahtijeva od Vlade FBiH da se obaveže na redovno mjesečno izvještavanje Parlamenta FBiH o toku i rezultatima realizacije Akcionog plana i prijedloga mjera za poboljšanje ekonomskog statusa penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH.

 

11.12.2003

05.12.2003. – u povodu pedesetomjesecnog odbijanja vlasti FBiH da vrati stecena prava osoba sa invaliditetom

Press konferencija 

u povodu pedesetomjesečnog odbijanja vlasti FBiH da vrati stečena prava osoba sa invaliditetom putem izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

BOSS je uputio javni protest Vladi FBiH, sa zahtjevom da prestane sa pedesetomjesečnim opstrukcijama kampanje “POMOZITE DANAS NAMA, A SUTRA MOŽDA SEBI”, koju su pokrenula udruženja građana za pomoć licima sa invaliditetom, te opstrukcije Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koji je u parlamentarnu proceduru još u prošlom mandatu uputio predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović.

Sramno je i zabrinjavajuće da je socijalna svijest i aktuelne vlasti na nivou SDP-ove Alijanse za promjene, koja je tokom proteklog mandata opstruirala uvrštavanje izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti u dnevni red federalnog Parlamenta, što danas ima za posljedicu i izrazito pogoršanje zdravstvenog stanja lica sa posebnim potrebama.

BOSS poziva poslanike federalnog Parlamenta na hitno uvrštavanje u dnevni red i usvajanje predloženih izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, kako bi se osobama sa invaliditetom vratila stečena prava na naknadu za tjelesno oštećenje, odnosno ortopedska pomagala i prava na ličnu invalidninu, a civilne žrtve rata bi kao poseban vid zaštite ostvarile pravo na porodičnu invalidninu i dodatak na djecu.

 

5.12.2003.

 

 

20.11.2003. – u povodu inicijative BOSS-a opstinskim vijecima i ministarstvima unutrasnjih poslova

Press konferencija

u povodu inicijative BOSS-a opštinskim vijećima i ministarstvima unutrašnjih poslova, za poduzimanje preventivnih bezbjednosnih mjera u cilju zaštite djece u školama

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, putem današnje press konferencije delegirao je prema opštinskim vijećima i ministarstvima unutrašnjih poslova inicijativu BOSS-a,             za hitno poduzimanje preventivnih bezbjednosnih mjera u cilju zaštite djece u školama, koja su sve češće žrtve narkomanije i nasilja.

BOSS je pozvao opštinska vijeća da u saradnji sa višim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti, MUP-om i organizacijama demobilisanih boraca, dogovore zajednički plan mjera kojima će se u cilju zaštite djece u školama obezbijediti – pojačane policijske patrole u zoni škola, stalni nadzor škola i školskih dvorišta, stalna saradnja policije i angažovanih školskih čuvara – demobilisanih boraca, te adekvatna rasvjeta u školskim dvorištima i zonama u kojima se kreću djeca.

BOSS je već obavio preliminarne razgovore sa ministrom MUP-a TK, koji je prihvatio argumente BOSS-a – da se enormno povećanje narkomanije i nasilja u školama i njihovoj blizini, može suzbiti jedino poduzimanjem adekvatnih preventivnih mjera, putem zajedničke akcije zakonodavne i izvršne vlasti i Policije.

 

20.11.2003.

 

 

 

 

 

11.11.2003. – u povodu poziva BOSS-a poslanicima Predstavnickog doma Parlamenta FBiH

Press konferencija

u povodu poziva BOSS-a poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH – da na sutrašnjoj sjednici usvoje Prijedloga zakona o reviziji privatizacije.

 

BOSS poziva poslanike Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, da na sutrašnjoj sjednici usvoje Prijedlog Zakona o reviziji privatizacije, koji je u parlamentarnu proceduru uputio federalni poslanik Mirnes Ajanović, jer bi se izvršenjem poslaničke obaveze provođenja principa zakonitosti, postiglo poštivanje principa pravičnosti prema hiljadama radnika koji su zbog pljačkaške privatizacije ostali bez svojih prava, posla i budućnosti,

Nacrt zakona o kontroli privatizacijskih ugovora, koji je utvrdila Vlada FBiH, predstavlja politikantski pokušaj podvale građanima, obzirom na očiglednu namjeru Vlade da se izbjegavanjem kompletne revizije, izbjegne utvrđivanje nezakonitosti u procesu provođenja privatizacije.

Predstavnici BOSS-a su osudili i najnoviji primjer favorizovanja brajkovićevog Aluminija, istakavši da će se putem institucija zakonodavne vlasti i dalje boriti za ravnopravan tretman svih preduzeća u Federaciji, koja zbog višestruko skuplje električne energije ne mogu da rade ili su pred kolapsom.

 

11.11.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2003. – u povodu zahtjeva BOSS

Press konferencija

u povodu zahtjeva BOSS-a za kontrolu zakonitosti naplate taksi za priključenje na vodovodno-kanalizacionu, električnu i mrežu centralnog grijanja u svim opštinama u Federaciji

BOSS upućuje javni poziv federalnom Tužilaštvu i Finansijskoj policiji, da ispitaju poslovanje Elektroprivrede BiH i komunalnih preduzeća, odnosno zakonitost naplaćivanja preskupih taksi za priključenje na vodovodno-kanalizacionu, električnu i mrežu centralnog grijanja – kako bi se zaustavila pljačka i građanima u svim slučajevima nezakonite naplate bio vraćen novac.

Obzirom da je BOSS putem svojih predstavnika u zakonodavnoj vlasti, otkrio i već dokazao određene nezakonitosti naplate komunalnih taksi, neophodno je da Tužilaštvo procesuira direktore i druga rukovodna lica, koja su obmanom javnosti i protupravnom dobiti ostvarenom kroz pljačku građana zloupotrijebili službeni položaj.

BOSS zahtijeva da Tužilaštvo ispita odgovornost načelnika i drugih opštinskih službenika, koji su odobravajući nezakonitu naplatu previsokih komunalnih taksi, uticali na formiranje nerealno visoke cijene novogradnje – kako bi omogućili ekstra profit tzv. povratnicima koji preskupo prodaju stare stanove iz kojih su brutalno deložirane boračke porodice.

 

7.11.2003.

30.10.2003. – u povodu inicijative BOSS-a za izmjenu Izbornog zakona BiH

Press konferencija

u povodu inicijative BOSS-a za izmjenu Izbornog zakona BiH

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je Izbornoj komisiji BiH dostavio inicijativu za izmjenu Izbornog zakona BiH, u cilju istovremenog održavanja svih nivoa izbora,                 pojednostavljenja izbornog procesa i ukidanja nepotrebne, glomazne i preskupe kantonalne administracije.

Obzirom da su predstavnici međunarodne zajednice istakli da neće finansirati izbore u BiH, a da isti koštaju 13 miliona KM, neophodno je spojiti opštinske i opšte izbore, što bi radikalno pojeftinilo izborni proces, te omogućilo održavanje i Opštih izbora u oktobru 2004. godine. Takođe, ukidanjem preskupih otvorenih kandidatskih listi, povećala bi se odgovornost političkih stranaka za rad izabranih predstavnika, a izbjegla pasivnost birača koji su izrevoltirani predugim procesom glasanja – napuštali biračka mjesta i odbijali da izađu na izbore.

BOSS je Izbornoj komisiji, između ostalog, predložio da od federalnog Parlamenta zahtijeva ustavne izmjene u cilju ukidanja kantona – kako bi se i u Izbornom zakonu mogle ukinuti odredbe o kantonalnim izborima, obzirom da je preluksuzno i neprihvatljivo egzistiranje jedanaest vlada i zakonodavnih tijela u Federaciji BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

30.10.2003.