31.07.2007. – u povodu nepostivanja zakona i odluka zakonodavne vlasti od strane izvrsne vlasti Tuzle

u povodu nepoštivanja zakona i odluka zakonodavne vlasti od strane izvršne vlasti Tuzle

 

Izvršna vlast Tuzle bahato se odnosi prema potrebama mladih, jer je protivno jednoglasnim odlukama zakonodavne vlasti raspisan ponovo nezakonit konkurs kojim se namjerava upropastiti najatraktivnija lokacija u regionu. Gradsko Vijeće je obavezalo načelnika i nadležne službe da se gradi megacentar sa disko klubovima, te da se lokacija ponudi putem međunarodnog konkursa, ali je izvršna vlast ponovo raspisala naručeni domaći konkurs i to za izgradnju objekata koji po svojoj sadržini odgovaraju isključivo tajkunskim profiterskim lobijima. Zabrinjava indolentnost načelnika Jasmina Imamovića prema bezobzirnom izigravanju zakona, odluka Vijeća i potreba mladih koji nemaju adekvatan i siguran objekat za zabavu, posebno nakon ljetnog perioda. Nezakoniti konkurs se mora poništiti, kako bi se postupilo u skladu sa odlukama Vijeća, u suprotnom – BOSS će biti prinuđen da gradske službe, a moguće i načelnika, prijavi Komisiji za korupciju i nadležnim organima MUP-a.

 

31.07.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.07.2007.

u povodu zahtjeva da se Tužilaštvo BiH izjasni o krivičnoj prijavi podnesenoj zbog prodaje tužbe BiH protiv Srbije za genocid i agresiju

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je Tužilaštvu BiH otvoreni poziv da informiše javnost o poduzetim radnjama po krivičnoj prijavi koju je BOSS u martu podnio protiv Sakiba Softića i drugih lica koja su, osnovano je sumnjati, primili višemilionsko mito i sabotirali bh. tužbu protiv Srbije. BOSS-ove sumnje da se radi o veleizdaji i teškoj korupciji, potvrdila je i tužiteljica Karla del Ponte u Srebrenici – izjavom da bh. advokatski tim od Haškog tribunala nikada nije zatražio ključne dokaze o odgovornosti Srbije za genocid i agresiju na BiH. Zabrinjava da bh. političke stranke, a posebno SDA, šutke prelaze preko indicija da je bh. tužba za genocid prodana. Ukoliko Tužilaštvo BiH protiv Sakiba Softića i drugih odgovornih lica podigne optužnicu, BiH će imati pravno uporište da pred Međunarodnim sudom ponovo pokrene proces protiv Srbije, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

25.7.2007.

 

18.07.2007

Press konferencija

IZMJENA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je Centralnoj izbornoj komisiji prijedlog za izmjenu Zakona o finansiranju političkih stranaka, jer je postojeći zakon dvosmislen i ostavlja prostor za manipulacije. Obzirom da je u Zakonu termin “parlamentarne političke stranke” u jednom dijelu zamijenjen apsurdnim terminom “parlamentarne grupe”, dešava se da pojedini poslanici zloupotrebljavaju funkciju, trguju mandatom, te prisvajaju i novac koji pripada parlamentarnim strankama, iako su im mjesečna primanja više hiljada KM. Izmjenom Zakona spriječile bi se manipulacije budžetskim sredstvima, zaštitila izborna volja graðana i status političkih stranaka, ali i privrednika koji bi se u suprotnom mogli naći na meti svojevrsnog “reketiranja” od strane političkih stranaka, zbog apsurdnih “tumačenja” da sredstva za finansiranje političkih stranaka trebaju pripasti poslaničkim klubovima.

 

18.07.2007.

 

12.07.2007.

u povodu otvorenog poziva BOSS-a visokom predstavniku Miroslavu Lajčaku – da se uključi i u rješavanje zaštite ljudskih prava u BiH

 

Korištenje bonskih ovlasti od strane novog visokog predstavnika na samom početku mandata ohrabruje, ali i obavezuje na dalju adekvatnu zaštitu ljudskih prava i provođenje reformi u BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Visoki predstavnik je u interesu građana obavezan da u startu spriječi pokušaj vladajućih stranaka da se za nove ombudsmene za ljudska prava imenuju stranački funkcioneri koji će degradirati instituciju ombudsmena, štiteći vlast umjesto građane. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je putem otvorenog pisma pozvao Miroslava Lajčaka da imenovanje novih ombudsmena stavi u zakonske okvire, odnosno da se obezbijedi poštivanje člana 6. Zakona o ombudsmenima, gdje je jasno naznačeno da za ombudsmena ne mogu biti imenovani pravnici koji nakon položenog pravosudnog ispita nemaju deset godina iskustva u struci.

 

12.7.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.07.2007. – u povodu politikantskih provokacija gradjanske i medijske javnosti od strane HDZ-a BiH

u povodu politikantskih provokacija građanske i medijske javnosti od strane HDZ-a BiH

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da javnost ne treba nasjedati na provokacije                 HDZ-a BiH o podjeli Tuzle, obzirom da se radi o neostvarivim nacionalističkim željama koje u Tuzli, gdje HDZ-BiH ima samo dva vijećnika – nemaju nikakvog uporišta. Inicijativa o podjeli Tuzle je jasna politikantska predizborna obmana, jer je na intervenciju predsjednika BOSS-a u Zakon o lokalnoj samoupravi ugrađena odredba koja omogućava formiranje grada i od jedne opštine. Takođe, tuzlansko Vijeće je na inicijativu Mirnesa Ajanovića, bez ijednog glasa protiv, – već donijelo konačnu Odluku (“Sl. glasnik OT”, broj 1/07) kojom je Tuzla proglašena gradom, te je uputilo urgenciju Parlamentu FBiH da istu shodno Zakonu potvrdi. Inicijativa HDZ-a BiH i njihovih satelita je isprazna retorika koja ne treba da zabrinjava, ali zabrinjava to što druge političke stranke i tuzlanska vlast od toga izmišljaju problem i uzbunjujući javnost skreću pažnju sa redovnih obaveza i zaštite Tuzlaka od neosnovanog hapšenja.

 

4.7.2007.

 

 

29.06.2007. – u povodu novog udara na standard bh. gradjana – preskupim notarskim tarifama

u povodu novog udara na standard bh. građana – preskupim notarskim tarifama

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da su uvođenjem monopolskog notarskog sistema usađeni dodatni problemi u pravni i socijalni sistem BiH, obzirom da je neprimjerenim povlašćivanjem notara izvršen novi udar na standard građana. Ne smije se dozvoliti stvaranje još jedne povlaštene elite koja će na osnovu višestrukog povećanja tarifa za pravne usluge od građana uzimati i po nekoliko desetina hiljada KM dnevno. Neophodna je hitna zakonodavna intervencija u pravcu smanjenja tarifa koje prazne državne budžete i notarima omogućavaju monopol nad pravnim poslovima građana. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je protiv preskupih notarskih tarifa već pokrenuo potrebne inicijative u zakonodavnim institucijama, ali je neophodna reakcija i drugih političkih subjekata – kako bi se notarska profesija uklopila u granice primjerene ekonomskom i socijalnom stanju u BiH.

 

29. 06. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2007. – u povodu najave visokog predstavnika da ce predloziti nova ustavna rjesenja za BiH

u povodu najave visokog predstavnika da će predložiti nova ustavna rješenja za BiH

 

Predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović smatra da je visoki predstavnik obavezan da u skladu sa načelima UN kojima je priznata BiH, prilikom predlaganja ustavnih rješenja osigura garancije za cjelovitost BiH – trajnom ustavnom zabranom otcjepljenja bilo kojeg dijela BiH. Visoki predstavnik ne smije ignorisati činjenicu da sljedbenici Karadžićeve i Miloševićeve zločinačke politike nastoje obezbijediti pravno uporište za referendum i otcjepljenje RS-a, što je samo privremeno spriječeno obaranjem aprilskog paketa ustavnih amandmana. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je upozorio da ukidanje entitetskog glasanja sprečava blokadu rada institucija BiH, ali prema međunarodnim pravnim normama – cjelovitost Bosne i Hercegovine jedino može sačuvati trajna ustavna zabrana otcjepljenja bilo kojeg dijela teritorije BiH,

 

11.6.2007.

31.05.2007.

u povodu podrške BOSS-a apelu visokog predstavnika u BiH, za prioritetno donošenje državnog zakona o visokom obrazovanju

 

Bosanska stranka je izrazila punu podršku apelima visokog predstavnika u BiH, da se prioritetno usvoji državni zakon o visokom obrazovanju, kako bi se stvorili uslovi da                 bh. diplome i akademska zajednica postanu priznati u evropskim i svjetskim okvirima. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreni poziv vladarima BiH da se u izradi državnog zakona uvaže primjedbe i stručni stavovi dekana i univerzitetskog nastavnog kadra, kako bi se adekvatno zadovoljili kriteriji Bolonjske deklaracije. Pored prioritetnosti usvajanja državnog zakona o visokom obrazovanju, posebno je važno da zakon bude kvalitetan, u cilju zaštite prava studenata, detaljnog regulisanja prava fakulteta na autonomnost, te postupka licenciranja, akreditacije i nadzora visokoškolskih ustanova u BiH, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

31.5.2007.

18.05.2007.

u povodu otvorenog poziva BOSS-a novoizabranoj vlasti da zaštiti prava mladih na ravnopravno školovanje, te unaprijedi opšti kvalitet življenja mladih

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreni poziv Vladi i Skupštini TK, da postupe prema zaključku Opštinskog vijeća Tuzla, koje je novoizabranoj vlasti uputilo inicijativu da se zaštiti pravo mladih na ravnopravno školovanje. Opštinsko vijeće Tuzla je na prijedlog BOSS-a i upozerenje na kršenje prava mladih, usvojilo zaključak kojim ocjenjuje da je odluka o smanjenju broja novoupisanih studenata štetna, te da se njom uskraćuje jedno od osnovnih ljuskih prava. Takođe, BOSS je inicirao usvajanje zaključka kojim Vijeće od izvršne vlasti traži da pripremi prijedlog za izgradnju objekta višenamjenskog sadržaja – u cilju poboljšanja kvaliteta življenja građana opštine i Kantona, a posebno mladih koji su ugroženi nedostatkom adekvatnih zabavnih sadržaja. Naloženo je da multisadržajni objekat, koji će u svom sastavu imati od multikina do diskoteka, bude izgrađen u centru Tuzle, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u regionu, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

18.05.07.

 

09.05.2007 

u povodu 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i godišnjice BOSS – Bosanske stranke

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović sa saradnicima, održao je na Kuli Zmaja od Bosne u Gradačcu svečanu sjednicu u povodu 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i godišnjice BOSS – Bosanske stranke. Na svečanoj sjednici BOSS-a koja je obilježena radno, potvrđena je generalna politička strategija – da se širenjem stranačke infrastrukture ojača i proširi front koji je BOSS suprotstavio nenarodnoj vlasti. BOSS je formiranjem svog novog opštinskog odbora u Gradačcu označio početak značajnog širenja stranačke infrastrukture, što je već rezultiralo da su se pored brojnih građana i zaslužnih branitelja BOSS-u pridružili i nekompromitovani izabrani zvaničnici vladajućih stranaka. BOSS je najavio da će i u četrnaestoj godini svog postojanja aktivno raditi na razbijanju dugogodišnjeg nenarodnog političkog obruča vlasti, koja je od građana i države stvorila taoce nepodnošljivog siromaštva.

 

9.5.2007.