09.05.2007. – u povodu 9. maja, Dana pobjede nad fasizmom, Dana Evrope i godisnjice BOSS – Bosanske stranke

 

u povodu 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i godišnjice BOSS – Bosanske stranke

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović sa saradnicima, održao je na Kuli Zmaja od Bosne u Gradačcu svečanu sjednicu u povodu 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i godišnjice BOSS – Bosanske stranke. Na svečanoj sjednici BOSS-a koja je obilježena radno, potvrđena je generalna politička strategija – da se širenjem stranačke infrastrukture ojača i proširi front koji je BOSS suprotstavio nenarodnoj vlasti. BOSS je formiranjem svog novog opštinskog odbora u Gradačcu označio početak značajnog širenja stranačke infrastrukture, što je već rezultiralo da su se pored brojnih građana i zaslužnih branitelja BOSS-u pridružili i nekompromitovani izabrani zvaničnici vladajućih stranaka. BOSS je najavio da će i u četrnaestoj godini svog postojanja aktivno raditi na razbijanju dugogodišnjeg nenarodnog političkog obruča vlasti, koja je od građana i države stvorila taoce nepodnošljivog siromaštva.

 

9.5.2007.

 

 

 

04.05.2007.

 

u povodu otvorenog poziva BOSS-a da se zakonskim izmjenama spriječe nesretni slučajevi, u kojima građani stradaju zbog neredovnog održavanja zgrada

Bosanska stranka je uputila otvoreni poziv kantonalnim i opštinskim vlastima, da hitno usvoje odgovarajuće odluke kojima će osigurati bezbijedno korištenje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada. Mirnes Ajanović podsjeća da je neodgovornost vlasti i nadležnih organa već rezultirala smrtnim slučajevima u kojima su građani stradali zbog neredovnih popravaka konstruktivnih elemenata stambenih zgrada. Problem je moguće riješiti po uzoru na Skupštinu TK, koja je na inicijativu člana Glavnog odbora BOSS-a i skupštinskog poslanika Azre Avdić usvojila zakonske izmjene koje obavezuju upravitelje – da vrše redovnu tromjesečnu kontrolu i podnose izvještaj o trenutnom stanju objekata, sa prijedlogom mjera. BOSS ističe da je uvođenjem obaveze da upravitelji svoj izvještaj dostavljaju opštinskoj nadležnoj službi i etažnim vlasnicima, postignut veći stepen odgovornosti i nadzora nad korištenjem zajedničkih dijelova zgrade.

 

4.5.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2007.

 

 

u povodu zahtjeva BOSS-a da se hitno riješi problem funkcionisanja Stručnog tima za ocjenu radne sposobnosti građana u TK

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da se ozbiljno mora shvatiti činjenica da u funkcionisanju Stručnog tima za ocjenu radne sposobnosti građana u TK, postoji problem zastoja u izdavanju nalaza kojima se vrši procjena invalidnosti. Kompletna procedura od predaje dokumentacije u Centar za socijalni rad TK do isplate novčanih naknada traje i po dvije godine, što je samo u 2006. godini rezultiralo da od 5.740 zahtjeva čak 3.400 nije riješeno. Zabrinjava da Vlada TK kao naručilac posla nije od prvog januara 2007. potpisala ugovor sa FBiH, zbog čega Komisija nema mogućnosti da vrši svoju funkciju. Vlada TK i Vlada FBiH moraju zajednički naći način za adekvatno funkcionisanje invalidske komisije, kako se ne bi desila situacija da teški invalidi, bolesnici od karcinoma te nepokretna i iznemogla lica, umru prije nego ostvare pripadajuća prava, upozorava Mirnes Ajanović.

24. 04. 2007.