03.09.2014.

Press konferencija

u povodu usvojene i realizovane inicijative Mirnesa Ajanovića kojom je tuzlansko Vijeće zatražilo od Vlade Federacije i Zavoda penzionog i invalidskog osiguranja obezbjeđenje uslova za pravovremenu isplatu penzijaBOSS Logo 1

BOSS-Bosanska stranka pozdravlja odluku Vlade Federacije i Zavoda penzionog i invalidskog osiguranja – da se obezbijedi sigurnija isplata penzija, bez kašnjenja, a koja je uslijedila nakon usvojene inicijative Mirnesa Ajanovića od strane tuzlanskog Vijeća, kojom se od Vlade Federacije zatražilo obezbjeđenje uslova za pravovremenu isplatu penzija. U obrazloženju zahtjeva Mirnes Ajanović je istakao, između ostalog, da niko nema pravo smatrati stečeno pravo na isplatu penzija nekakvom sadakom, jer su penzioneri čestito zaradili svoje penzije tokom rada, kada im se od svake plate odbijao značajan procenat za penzioni fond, te su vladajuće strukture dužne penzionerima redovno vraćati novac koji im je oduzet od plata. Mirnes Ajanović je upozorio da višednevno čekanje penzionera pred bankama i neizvjesnost isplate penzija mora prestati, te je iz tih razloga tuzlansko Vijeće zatražilo da Vlada Federacije i Zavod za penziono i invalidsko osiguranje obezbijede sigurnu i redovnu isplatu penzija, jer su penzioneri svakako životno ugroženi zbog malih penzija koje nisu dovoljne ni za minimum egzistencije, te se moraju obezbijediti uslovi i za povećanje penzija.

03.09.2014.

29.08.2014.

Press konferencija

u povodu nastavka realizacije kampanje BOSS-a u cilju vraćanja morala u politiku, usvojenom inicijativom Mirnesa Ajanovića za ispitivanje porijekla imovine svih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, uključujući i predsjednike političkih stranaka

BOSS Logo 1

Tuzlansko Vijeće je na usvojilo inicijativu Mirnesa Ajanovića, kojom se od pravosudnih organa traži ispitivanje porijekla imovine svih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, uključujući i predsjednike političkih stranaka, čime je nastavljena kampanja BOSS-a u cilju vraćanja morala u politiku. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović istakao je da izraženo nezadovoljstvo građana i na februarskim protestima, te stepen opšteg kriminaliteta u državi, obavezuje na konkretno djelovanje jer su brojni zvaničnici i predsjednici političkih stranaka 1992. godine bili lica sa minimalnom imovinom, dok sada raspolažu višemilionskom imovinom, ili su je prenijeli na srodnike i druga lica. Potrebno je zbog razmjera počinjene štete prema državi i građanima prioritet istrage staviti na predsjednike političkih stranaka i druge stranačke funkcionera u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Na osnovu obrazloženja Mirnesa Ajanovića tuzlansko Vijeće je usvojilo sljedeće: “Insistira se na ispitivanju porijekla imovine svih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH, uključujući i predsjednike političkih stranaka, odnosno traži se da nadležni organi provjere i provedu istragu kakvo je bilo imovinsko stanje funkcionera prije 1992. godine, a kakvo je danas, te da li je imovina stečena na zakonit način, a da navedena aktivnost krene od predsjednika političkih stranaka”.

29.08.2014.

19.08.2014.-prilog

OPĆINA TUZLA

OV TUZLA

PREDSJEDAVAJUĆI

Tuzla, 18. 08. 2014.

– Prijedlog tačke dnevnog reda za prvu narednu sjednicu OV Tuzla 

Obrazloženje

Inicijativa za izmjenu Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH u cilju oduzimanja vozila (automobila, motora i sl.) u slučaju drastičnog kršenja ograničenja brzine

Učestale saobraćajne nesreća koje rezultiraju teškim ozljedama i smrtnim slučajevima, kao i posljednja saobraćajna nesreća u Tuzli, u kojoj su život izgubile tri osobe, a koja je rezultat vožnje velikom brzinom, ukazuje na neophodnost izmjene zakonske regulative, odnosno izmjenu sankcija za prekoračenje ograničenja brzine, a posebno sankcija za prekoračenje brzine preko 50 na sat, koje je do sada bilo sankcionisano samo sa novčanom kaznom izricanja zaštitne mjere upravljanja vozilom na određeni vremenski period, ili oduzimanjem vozačke dozvole. Međutim, to očito nije dovoljno, jer smo svjedoci da se vozi izrazito velikim brzinama pa i preko stotinu kilometara na sat od dozvoljene i u naseljenim mjestima, te je potrebno primjeniti praksu zemalja EU ali i drugih zemalja, kao što je to urađeno u Švicarskoj, gdje je za prekoračenje brzine od preko 80 km/h od dozvoljene zakonom propisano oduzimanje prevoznog sredstva na licu mjesta, i prodaja istog putem licitacije, a novac se usmjerava u državni budžet. Izmjenom zakona u naprijed navedenom smislu, da se oduzima vozilo u slučaju prekoračenja brzine od preko 80 km/h od dozvoljene, sigurno je da bi se u potpunosti promijenilo stanje bezbjednosti u saobraćaju na bolje, jer bi za razliku od dosadašnje prakse, gdje bi vozač koji napravi sličan prekršaj nastavljao dalje sa vožnjom do izricanja zaštitne mjere u postupku koji traje više mjeseci pa i godinu dana, pa i u slučaju izricanja mjere vozeći vozilo bez vozačke, sada imali situaciju da bi se takvim vozačima odmah na licu mjesta naložilo da izađu iz vozila, da se upute na taxi prevoz ili najbližu autobusnu satnicu, a vozilo bi se nepovratno oduzelo, uz obavezu dodatnog plaćanja kazne za prekršaj, dok bi se dobijana novčana sredstva od prodaje vozila usmjerila za zbrinjavanje socijalno ugroženih građana. Takođe, neophodno je izmjenom zakona na isti način sankcionisati i lica koja upravljajući vozilom suludim nadmetanjem očigledno namjerno vrše prolazak velikom brzinom kroz crveno svjetlo i voze u suprotnom smjeru, sve po filmskom “uzoru” “Brzi i žestoki”, kao i lica koja očiglednom zloupotrebom vozila na sličan način vrše radnje divljanja po ulicama koje rezultira ugrožavanjem učesnika u saobraćaju, a posebno ako su u izrazito alkoholisanom stanju ili pod dejstvom drugih opijata. Potrebno je u okviru ove tačke dostaviti pisani izvještaj o istrazi u vezi saobraćajne nezgode u Tuzli od 12. 08. 2014. godine, kao i informaciju o stradaloj građanki, jer još uvijek u javnosti nije prezentirano o kome se radi, i da li je izvršena dženaza/sahrana iste.

Dostaviti:

– članovima kolegija OV

– vijećnicima OV Tuzla

Predsjednik kluba vijećnika BOSS-a Mirnes Ajanović

19.08.2014.

Press konferencija

u povodu inicijative za izmjenu Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH u cilju oduzimanja vozila (automobila, motora i sl.) u slučaju drastičnog kršenja ograničenja brzine

BOSS Logo 1

Zbog učestalih saobraćajnih nesreća koje rezultiraju teškim ozljedama i smrtnim slučajevima, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović traži izmjenu Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH u cilju oduzimanja automobila, motora i drugih vozila u slučaju drastičnog kršenja ograničenja brzine. Evidentno je da postojeća prekršajna zakonska regulativa ne može spriječiti ugrožavanje bezbjednosti pješaka i vozača zbog divljanja pojedinaca na putevima i gradskim ulicama, te je neophodno u cilju zaštite građana primijeniti adekvatnu praksu savremenih država. Kolegij tuzlanskog Vijeća je usvojio da se u dnevni red Vijeća uvrsti inicijativa Mirnesa Ajanovića, kojom će se od Vijeća ministra i Parlamentarne skupštine BiH zahtijevati zakonska izmjena u cilju oduzimanju prevoznog sredstva na licu mjesta u slučaju prekoračenje brzine od preko 80 km/h od dozvoljene, te prodaju istog putem licitacije i usmjeravanje novčanih sredstva za zbrinjavanje socijalno ugroženih građana. Takođe, zatražiće se oduzimanje vozila i u ostalim slučajevima divljanja na cestama, kao što su suludo nadmetanje vožnjom u suprotnom smjeru i prolaskom velikom brzinom kroz crveno svjetlo, te u svim sličnim okolnostima ugrožavanja bezbjednosti građana u saobraćaju, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

U prilogu se dostavlja i prijedlog inicijative Mirnesa Ajanovića.

19.08.2014.

13.08.2014.

Press konferencija

u povodu upozorenja na posljedice sukoba propisa iz radno-pravnog statusa u odnosu na Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće

BOSS Logo 1

Pravno je nedopustivo zahtijevanje od radnika da potpisuju izjavu da neće dati novčana sredstva za otklanjanje posljedica prirodne nesreće, pod prijetnjom da će novac iz plata biti uzet ukoliko ne bude potpisana izjava, jer je član 7. stav 5. Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće u suprotnosti sa propisima iz radno-pravnog statusa, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Okolnost da novac bude oduzet radnicima bez njihovog izričitog pristanka može prouzrokovati krivično djelo – Povreda prva iz radnog odnosa iz člana 280. Krivičnog zakona Federacije BiH, za šta je predviđena i zatvorska kazna. Sigurno je da svi radnici, pa i penzioneri, koji su takođe bili na udaru samovlašća vlasti, hoće pomoći stradalima u poplavama i klizištima, ali zbog opšteg i opravdanog nepovjerenja prema vladajućim strukturama novčana sredstva žele dati za realizaciju konkretne pomoći, bez nametnute prisilne tzv. solidarnosti. Činjenica da brojne međunarodne organizacije iz država Evropske unije i ostalih država ne daju novac bh. vladama, nego sami vrše realizaciju projekata na terenu, pokazuje osnovanost bojazni radnika i penzionera da njihovi novci neće biti namjenski utrošeni i da će završiti u džepovima funkcionera, isto kao u bezbroj prethodnih situacija pljačkanja budžetskih sredstava, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

13.08.2014.

15.01.2014.

Press konferencija 

u povodu javnog poziva svim kantonalnim tužilaštvima u Federaciji BiH da krivično procesuiraju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlasti

BOSS Logo 1

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upućuje javni poziv svim kantonalnim tužilaštvima da krivično procesuiraju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlasti kojom je nanesena šteta na području svih kantona u Federaciji BiH. Krivičnim zakonom Federacije BiH u članu 383. propisana kazna je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina u slučaju zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti u situacijama kada se nanese šteta ili teže povrijede prva lica. Evidentno je da je smjenom ministra finansija predsjednik Federacije BiH Živko Budimir onemogućio finansijsko poslovanje Federacije BiH, čime je nanio ogromnu štetu korisnicima Budžeta i teže povrijedio njihova prava, a posebno prava socijalno ugroženih građana. Kantonalna tužilaštva trebaju hitno djelovati i korištenjem procesnih prava onemogućavanja Živka Budimira u daljem nanošenju štete Federaciji BiH i građanima, uzevši u obzir i činjenicu da su sve međunarodne institucije u BiH osudile postupke Živka Budimira, te je i zvanično zatraženo da isti povuče odluku o smjeni ministra finasija kako bi se omogućilo finansijsko funkcionisanje Federacije BiH. 

15.01.2014.

05.08.2014.

Press konferencija

u povodu ponovnog kašnjenja penzija i diskriminacije penzionera od strane Vlade Federacije BiH i Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije BiHBOSS Logo 1

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da se nastavlja diskriminatorski odnos federalne Vlade i Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja prema penzionerima – zbog ponovnog kašnjenja penzija i najava da će samo dio penzionera dobiti penziju 7. avgusta a ostali penzioneri kada navodno bude dovoljno novčanih sredstava. Vlada Federacije BiH i Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje dužni su obezbijediti sigurnu i pravovremenu isplatu penzija, posebno iz razloga što se najveći dio penzionera zbog malih penzija i poskupljenja osnovnih životnih namirnica nalazi na ivici egzistencije, te se stalnim prolongiranjem isplate penzija, kao i stalnom upitnosti obezbjeđenja novčanih sredstava, penzioneri dodatno traumatiziraju. Očigledno je da vlast i dalje ima nepravedne prioritete, jer finansijsku krizu koju je sama izazvala pokušava riješiti ugrožavanjem stečenih prava penzionera i drugih socijalno ugroženih kategorija, umjesto da djeluje u cilju spašavanju privrede i izrade socijalnih programa za ublažavanje krize, kao i adekvatnog smanjenja nezasluženih funkcionerskih plaća i ukidanja svih funkcionerskih privilegija, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

05.08.2014.

01.08.2014.

Press konferencija

u povodu javnog upozorenja izvršnoj vlasti Opštine Tuzla da će u slučaju nepoštivanja odluka i zaključaka OV Tuzla, Klub vijećnika BOSS-a u cilju zaštite interesa građana i njihove sigurnosti tražiti smjenu odgovornih lica, uključujući i načelnika TuzleBOSS Logo 1

Predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a Mirnes Ajanović upućuje javno upozorenje načelniku Opštine Tuzla Jasminu Imamoviću – da će u cilju zaštite interesa građana i njihove sigurnosti, u slučaju daljeg nepoštivanja odluka i zaključaka tuzlanskog Vijeća, pokrenuti postupak odgovornosti i smjene svih nosilaca izvršne vlasti, uključujući i načelnika Opštine. Načelnik Opštine Tuzla Jasmin Imamović dužan je obezbijediti realizaciju odluka i zaključaka Vijeća, te je kao šef izvršne vlasti najodgovorniji za brojne nerealizovane odluke i zaključke Vijeća, koje je sa ingerencijama zakonodavne vlasti nadređeno i načelniku koji je dužan služiti interesima građana i poštivati rad Vijeća. Tuzlansko vijeće je najbolja zakonodavna institucija u Bosni i Hercegovini, jer je na osnovu insistiranja BOSS-a kao dijela parlamentarne većine postignuto jedinstvo djelovanja pozicije i opozicije u cilju zaštite interesa građana, što dokazuju i audio-video snimci svih sjednica Vijeća u aktuelnom mandatu. Međutim, usljed naslijeđenog neodgovornog djelovanja izvršne vlasti smanjena je efikasnost zbog neizvršavanja odluka i zaključaka Vijeća, a brojne su situacije gdje nije došlo do realizacije ni nakon više urgencija, te će BOSS u slučaju ignorisanja javnog upozorenja putem press konferencija javnosti prezentirati brojne konkretne nerealizovane odluke Vijeća i ujedno na Vijeću pokrenuti postupak smjene odgovornih lica, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

01.08.2014.

25.07.2014.

Press konferencija

u povodu usvajanja zakona kojim su Tuzla, Zenica Bihać i Široki Brijeg proglašeni gradovimaBOSS Logo 1

Opštinsko vijeće Tuzla je na januarskoj sjednici 2007. godine na inicijativu Kluba vijećnika BOSS-a usvojilo Odluku o proglašenju Grada Tuzla – i trebalo je preko sedam godina kontinuirane političke borbe da bi se konačno proglasio Zakon o Gradu Tuzla, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Opstrukcije proglašenja Grada Tuzla bile su motivisane ucjenjivačkim rigidnim nacionalizmom da se Tuzla podijeli na nacionalne opštine, međutim – na nacionalističku vatru je uzvraćeno beskompromisnom borbom za očuvanje nepodijeljene i multinacionalne Tuzle, o čemu svjedoče i video zapisi sjednica tuzlanskog Vijeća. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je čestitke svim građanima Tuzle, kao i građanima Zenice, Bihaća i Širokog Brijega u povodu sticanja statusa grada, jer se uz adekvatno djelovanje izabranih zvaničnika može ostvariti izrazita finansijska i brojne druge koristi u cilju poboljšanja uslova života građana u odnosu na status opština. Vijećnici u svim opštinama koje mogu imati status grada dužni su aktivno djelovati, kako bi se ukinula diskriminacija opština u Federaciji BiH u odnosu na brojne opštine u Republici Srpskoj koje su postale gradovi. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja i usvajanje Prijedloga zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, što će omogućiti Tuzli, nakon četverogodišnje kampanje za usvajanje zakona – prihod od oko pet milion KM godišnje za unapređenje komunalne infrastrukture.

25.07.2014.

09.07.2014.

Press konferencija

u povodu ponižavanja penzionera zbog obmanjivanja o datumu isplate penzija, te stalne upitnosti obezbjeđenja potrebnih novčanih sredstava za isplatu penzija

BOSS Logo 1

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava Vladu Federacije BiH i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje da je nedopustivo ponižavanje penzionera obmanama o datumu isplate penzija, kao i traumatiziranje penzionera zbog stalne upitnost obezbjeđenja potrebnih novčanih sredstava za penzije. Ne postoji nikakvo opravdanje da Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje objavljuje netačan datum isplate penzija i za tzv. opravdanja kašnjenja penzija da se u nekim dijelovima Federacije isplata vrši nakon što se prikupe sva sredstva, jer se time penzioneri dovode u situaciju uzaludnog odlaska u banke i dodatnog ugrožavanja zdravlja penzionera, posebno u ljetnom periodu. Vlada Federacije BiH dužna je obezbjediti uslove za redovnu isplatu penzija, te mora biti u stalnom zasjedanju kako bi se obezbijedila sigurna i pravovremena isplata penzija posebno u avgustu i septembru, jer bi godišnji odmori preplaćenih vladajućih zvaničnika mogli rezultirati daljim ugrožavanjem isplate naknada penzionerima, ali i naknada svim budžetskim korisnicima koji žive na ivici egzistencije, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

09.07.2014.