25.12.2015.

Press konferencija

u povodu usvojenog Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2016. godinu i realizaciji odluke o javnoj proslavi i dočeku Nove godine na Trgu slobode

21 godina - boss

Na posljednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je, između ostalog, i Program rada Vijeća za 2016. godinu, a predsjednik Kluba BOSS-a Mirnes Ajanović je tokom rasprave podsjetio da je u prošloj godini Vijeće realizovalo 584 materijala, a u prethodnoj 622 materijala, što dokazuje da je Gradsko vijeće Tuzla najaktivnija institucija vlasti u BiH. Na sjednici Vijeća prezentirana je i informacija o realizaciji priprema javne proslave i dočeka Nove godine na Trgu slobode, a shodno usvojenoj inicijativi predlagača Mirnesa Ajanovića sa prethodne sjednice Vijeća, te će pored objekta klizališta biti postavljena i bina kako bi se obezbijedila adekvatna muzika, a kompletno šetalište Korzo će se koristiti za druženje građana. Građani su pozdravili odluku Gradskog vijeća o javnoj proslavi Nove godine na otvorenom u Tuzli, a posebno jer je obezbjeđeno druženje građana uz besplatne tople napitke i prigodne prehrambene proizvode, što će prerasti u tradicionalno obilježavanje novogodišnje noći na Trgu slobode, uključujući i sve vjerske praznike, kao i druge prigodne manifestacije.Screenshot 1

25.12.2015.

18.12.2015.

Press konferencija

u povodu pristupanja realizaciji odluke Gradskog vijeća o organizaciji javne proslave i dočeka Nove godine na Trgu slobode

21 godina - boss

Nadležne resore službe i javna preduzeća Grada Tuzla pristupili su realizaciji odluke Gradskog vijeća o organizaciji javne proslave i dočeka Nove godine na Trgu slobode, a na osnovu inicijative predlagača Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba BOSS-a. Shodno obrazloženju predlagača Mirnesa Ajanovića na sjednici Gradskog vijeća, Grad Tuzla će na jedinstven način obilježiti proslavu i doček Nove godine, bez izdvajanja budžetskih sredstava i troškova, jer će se koristiti resursi i oprema javnih preduzeća. Na Trgu slobode već je instaliran reprezentativan objekat klizališta u vlasništvu JKP “Pannonica”, gdje će biti postavljena i velika jelka, a adekvatnim ukrasima će se osvijetliti i kompletno šetalište Korzo, kako bi se što veći broj građana mogao uz prigodnu muziku družiti u novogodišnjoj noći. Predviđeni su za građane i besplatni topli napici i hrana, a upućen je poziv svim privrednim društvima da se pridruže javnom dočeku Nove godine i da građanima obezbijede besplatno svoje prehrambene proizvode, kako bi se i na taj način svojim konzumentima zahvalili na vjernosti. Zatraženo je angažovanje i Policijske uprave Tuzla, da bi se spriječilo nedozvoljeno korištenje petardi i drugih pirotehničkih sredstava, te obezbijedila adekvatna sigurnost građana. Gradsko vijeće Tuzla je obavezalo nadležne službe i javna preduzeća da 23. decembra na sjednici Vijeća prezentiraju informaciju o kompletnoj organizaciji javnog dočeka Nove godine, koji treba postati tradicija u cilju omogućavanja građanima bar dijela novogodišnje atmosfere gradova Evropske unije, i kako bi se građani mogli odrediti o načinu provođenja novogodišnje noći, istakao je na press konferenciji predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

boss1812

18.12.2015.

24.11.2015.

Press konferencija

u povodu zabrinjavajućeg pravosudnog presedana da organizovane kriminalne grupe i kriminalna lica određuju ko će biti uhapšen, pritvoren i osuđen

21 godina - boss

Pravosuđe u Bosni i Hercegovini je u stanju zabrinjavajućeg presedana, jer je u službi organizovanih kriminalnih grupa i kriminalnih lica koja određuju ko će biti uhapšen, pritvoren i osuđen, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Svakodnevni pljačkaško-razbojnički teror nad građanima, koji su postali taoci brojnih kriminalnih grupa i pojedinaca, samo je dio javne spoznaje o servilnom odnosu tužilaštava i sudova prema zločinačkim interesima bosanskohercegovačke i inostrane mafije. Javnost mora biti upoznata i o zabrinjavajućoj i vrlo opasnoj okolnosti zauzimanja sudske prakse da je dovoljan iskaz samo dva osuđivana i aktivna kriminalca, i to bez bilo kakvih materijalnih dokaza ili vjerodostojnih svjedoka – da se zatraži od strane tužilaštva, a zatim po pravilu odredi od strane suda višemjesečni pritvor za lica koja se nađu na udaru kriminalnih grupa i raznih razbojnika. U takvom pravosudnom paradoksu, kada se brutalno krše procesne norme i ljudska prava, niko nije siguran da neće biti uhapšen, zatvoren i ponižen, a posebno nisu sigurni čestiti novinari, policajci, tužioci, sudije, advokati ili političari koji se usude suprotstaviti pravosudnoj mafiji, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24112015

24.11.2015.

20.11.2015.

Press konferencija

u povodu namjere da se podizanjem izbornog praga legalizuje politika ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida, kao i definitivna podjela BiH

21 godina - boss

Najava vladajućih stranaka da namjerava obezbijediti podršku poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH za podizanje izbornog praga, rezultiraće legalizacijom politike ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida, kao i definitivnom podjelom BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Rezultati prošlih i posljednjih Opštih izbora dokazuju da je i uz postojeći dvostruki izborni prag postavljen temelj za diktaturu nacionalnih podjela, tako da u Republici Srpskoj apsolutno dominiraju srpske stranke, u Federaciji u kantonima sa hrvatskom većinom hrvatske stranke, dok je Bošnjacima ostalo da budu multikulturni na preostalom dijelu teritorije BiH, uz apsolutnu diskriminaciju ostalih građana. Koalicija gotovo svih stranaka iz Federacije na posljednjim Opštim izborima nastupala je u Republici Srpskoj u koaliciji Domovina, a ostvaren je izborni rezultat od jedva 5 odsto, te bi najavljeno podizanje izbornog praga u potpunosti isključilo sve federalne političke stranke iz političkog djelovanja u Republici Srpskoj, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.Screenshot 1

20.11.2015.

13.11.2015.

Press konferencija

u povodu zabrinjavajuće šutnje izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti i svih drugih odgovornih funkcionera u državnim institucijama na stanje u kojem su građani BiH taoci kriminalnih grupa i raznih uličnih razbojnika

21 godina - boss

Izrazito je zabrinjavajuća šutnja izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti i svih drugih odgovornih funkcionera na stanje u kojem su građani BiH taoci kriminalnih grupa i raznih uličnih razbojnika, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Građani BiH su svakodnevno izloženi brutalnom nasilju kriminalaca i stanju potpune bezbjednosne nesigurnosti, te je nedopustiva šutnja i nereagovanje državnih policijskih agencija, pravosuđa, prekobrojnih poslanika i delegata, kao i preko stotinu predobro plaćenih ministara, njihovih zamjenika i savjetnika. Građani BiH nisu sigurni ni u svojom domovima, opravdano strahuju od običnog izlaska na ulicu, odlaska na posao ili u javni objekat, a posebno su zabrinuti za svoju djecu koja su dodatno izložena i brutalnom maloljetničkom kriminalu. Sva lica u državi koja se nalaze na bilo kakvoj javnoj funkciji moraju se staviti u službu zaštite građana i svojim konkretnim djelovanjem obezbijediti svima sigurno životno okruženje i slobodu kretanja bez straha od nasilja uzrokovanog sve češćim napadima razbojnika koji su i u službi političkog podzemlja, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

13112015

13.11.2015.

29.10.2015.

Press konferencija

u povodu inicijative za izmjenu Izbornog zakona BiH kako bi se obezbijedili uslovi da izborni mandat pripada političkoj stranci i spriječe zloupotrebe mandata od strane izabranih zvaničnika21 godina - boss

Interresorna radna grupa za pripremu izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH dužna je obezbijediti uslove da izborni mandat pripada političkoj stranci, kako bi se spriječile zloupotrebe mandata od strane parlamentaraca, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Aktuelnim Izbornim zakonom BiH u članu 1.9 (1) propisano je da – mandat pripada izabranom nosiocu mandata, a ne političkoj stranci koja ga je predložila na kandidatskoj listi, što je rezultiralo ogorčenjem javnosti zbog legalizacije anarhije, korupcije i bezobzirne trgovine mandatima. Politička stranka, za koju su birači glasali, nema mogućnosti sankcionisati niti smijeniti nemoralne parlamentarce i time uticati na poštivanje zakona i izvršavanje obaveza prema građanima. Nedopustivo je dalje zadržavanje necivilizacijske prakse nepostojanja zakonske odgovornosti za zloupotrebu i trgovinu mandatima od strane  političkih mešetara, te se mora uspostaviti funkcionalan mehanizam za kontrolu i sankcionisanje nemoralnog i nezakonitog djelovanja parlamentaraca na svim nivoima vlasti, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

29102015

29.10.2015.

22.10.2015.

Press konferencija

u povodu odluke Predsjedništva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu o organizovanju generalnog štrajka upozorenja

21 godina - boss

Odluka Predsjedništva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu o organizovanju generalnog štrajka upozorenja, u svim Javnim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Federacije, u ponedjeljak 26. oktobra, u trajanju od pola sata u vrijeme pauze za doručak, i obezbjeđenje nužne zdravstvene zaštite pacijentima, posljedica je nametnutog Zakona o radu FBiH kojim je ozakonjeno kršenje prava radnika, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Potrebno je da svi građani daju punu podršku najavljenom generalnom štrajku zdravstvenih radnika, jer njihov javni radnički protest ima jasnu poruku vladajućim strukturama da se neće tolerisati kršenje prava radnika. Ishitreno usvajanje Zakona o radu FBiH, uz potpuno ignorisanje radničkih protesta i 26 opravdanih primjedbi Savez samostalnih sindikata BiH koje su trebale spriječiti kršenje prava radnika, moralo je rezultirati stanjem da radnici putem protesta i generalnog štrajka traže svoja prava na ulici, pod prijetnjom hapšenja, koja su postala praksa u komunikaciji vlasti i obespravljenih radnika, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

22102015

22.10.2015.

16.10.2015.

Press konferencija

u povodu Primjedbe i prijedloga u formi Amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH, koje je Gradsko vijeće Tuzla uputilo Parlamentu Federacije BiH u cilju zaštite prava građana u slučajevima kada traže sudsku zaštitu zbog kršenja prava od strane državnih organa

21 godina - boss

Gradsko vijeće Tuzla uputilo je Parlamentu Federacije BiH Primjedbe i prijedlog u formi Amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH, kako bi se zaštitila prava građana u slučajevima kada traže sudsku zaštitu zbog kršenja prava od strane državnih organa, istakao je Mirnes Ajanović, koji je kao predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a predložio navedenu inicijativu. Sve parlamentarne političke stranke u Gradskom vijeću Tuzla jednoglasno su zauzele stav da bi izmjena Zakona o parničnom postupku FBiH određivanjem advokatske nagrade pravobraniocima, koji se već finansiraju novcem građana iz budžeta na svim nivoima, rezultirala izrazitim otežavanjem zaštite prava građana. Parlament Federacije BiH je 2006. godine po prijedlogu Mirnesa Ajanovića ukinuo advokatske nagrade za pravobranioce (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 19/06), da bi se građanima omogućilo da bez straha od novčane odmazde mogu pred sudom tražiti zaštitu svojih prava ukoliko budu ugrožena od bilo kojeg državnog organa, te je nedopustivo da se namjerom vraćanja već ukinute odredbe – ponovo atakuje na prava građana od strane Vlade Federacije BiH.

U prilogu se dostavlja navedeni prijedlog Grada Tuzla, Gradskog Vijeća Tuzla broj: 01-05-2893-2015/13-a od 01.09.2015. godine.

17102015

16.10.2015.

06.10.2015.

Press konferencija

u povodu usvojene inicijative Gradskog vijeća Tuzla za poboljšanje uslova suđenja u BiH, a u svrhe sprječavanja zloupotreba sudačke funkcije

21 godina - boss

Gradsko vijeće Tuzla je na posljednjoj sjednici usvojilo inicijativu za poboljšanje uslova suđenja u BiH, a u svrhe sprječavanja zloupotreba sudačke funkcije, na prijedlog predsjednika Kluba Vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića. U Zaključcima Gradskog vijeća Tuzla (broj: 01-05-4145-2015/12) usvojeno je sljedeće: Gradsko vijeće Grada Tuzla pokreće inicijativu, kojom se preporučuje Visokom i sudskom tužiteljskom vijeću BiH, da s ciljem ostvarivanja transparentnosti i javnosti u sistemu sudovanja, pokrene aktivnosti na obezbjeđenju uređaja za tonsko snimanje u svim sudnicama u BiH, na način kao što se to radi u pravosuđu Brčko Distrikta. Gradsko vijeće Grada Tuzla, želi da se na ovakav način vrati povjerenje javnosti u pravosudne organe i spriječi svaki pokušaj eventualnog kršenja zakona ili kodeksa od strane sudije ili bio koga drugog ko učestvuje u postupku ili prisustvuju suđenju. Preporučuje se Visokom sudskom i tužiteljskom Vijeću BiH – Uredu disciplinskog tužitelja, da preispita da li ima kršenja procesnih prava stranaka i kršenja Kodeksa ponašanja od strane sudija ili drugih učesnika u postupku, na koje je ukazano u inicijativi podnositelja na sjednici Gradskog vijeća. Zaključci Gradskog Vijeća Tuzla su usvojeni nakon što su od strane predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića na sjednici Vijeća prezentirani, između ostalog, konkretni primjeri neprimjerenog djelovanja sudija, a što se može vidjeti iz video snimka sa 13. sjednice Gradskog vijeća Tuzla https://www.youtube.com/watch?v=vSswyiMPY_Q, odnosno na zvaničnoj web stranici Grada Tuzla tuzla.ba.

06102015

06.10.2015.

09.09.2015.

Press konferencija

u povodu inicijative za poboljšanje uslova suđenja, a u svrhe sprječavanja zloupotreba sudačke funkcije

21 godina - boss

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je javni poziv predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH – za obezbjeđenje uslova tonskog snimanja sudskih rasprava u svim sudovima, a kako bi se poboljšali uslova suđenja i spriječile zloupotrebe sudačke funkcije. Javnosti je poznato da je najveći problem uspostavljanja funkcionisanja adekvatnog pravednog pravnog sistema upravo određen broj sudija koji zloupotrebom sudačke funkcije i protuzakonitim djelovanjem krše prava građana u sudskim postupcima. Posebno je problematično što određene sudije u toku sudskog postupka imaju vrlo lošu naviku da viču na strane u postupku u toku suđenja.  U Rješenju Općinskog suda u Tuzli (broj: 032-0-Su-3-15-000 032 od 12. 6. 2015. godine) a u vezi prijave da je postupajuća sudija Fahira Alić vikala na stranku u postupku, predsjednik Suda je istakao da je, citiramo: “istaknut povišen ton sudije tokom vođenja postupka”, završen citat, te je konstatovao, citiramo: “sa aspekta fer i korektnog vođenja postupka ne može se prihvatiti kao dozvoljen način komunikacije, čime se navodi u ovom dijelu podnositelja pokazuju osnovanim”, završen citat. Takođe i protiv sutkinje Općinskog suda u Tuzli Emine Brkić ponesena je prijava predsjedniku Suda zbog istih razloga vikanja na stranku u postupku tokom suđenja, što ukazuje na uspostavljanje neprofesionalne sudske prakse nekorektnog i nedopuštenog odnosa sudija prema građanima i njihovim zastupnicima, koji putem suda traže zaštitu svojih prava. Iz svih navedenih razloga u potpunosti je opravdana inicijativa za obezbjeđenje uslova za tonsko snimanje svih suđenja, kao što je to već uspostavljena praksa u Brčko Disktriktu, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

09092015

09.09.2015.