22.11.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu formiranja tuzlanskog Mjesnog odbora BOSS-a Šićki brod

BOSS Logo 1

Juče je održana Izborna skupština tuzlanskog Mjesnog odbora Bosanske stranke Šićki Brod. Izabrano je 15 članova odbora za četiri podružnice MO BOSS Šićki brod. Prema riječima Predsjednika MO BOSS-a Šićki brod, gosp. Danijela Senkića: “Posebno raduje činjenica da je među novim članstvom kojim je omasovljen BOSS velik broj bivših članova HDZ-a “ – što je potvrda nazadnosti ideje jednonacionalnih opcija ali i potvrda ispravnosti multietničke političke platforme BOSS-a.

22.11.1999.

08.11.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu loše bezbjednosne situacije u BiH

BOSS Logo 1

Bosanska stranka zahtijeva od parlamenata Federacije BiH i Republike Srpske zauzimanje zajedničkog stava u hitnom zahtjevu prema IPTF-u za – davanje adekvatnih ovlaštenja policiji u kontroli saobraćaja.

Osnovni uzrok loše bezbjednosne situacije u BiH je u nemogućnosti kontrole vozila od strane policije. Bosanska stranka traži da se kao i u zapadnoevropskim zemljama, policiji oba entiteta da ovlaštenje za vršenje rutinske kontrole vozila koja se kreću bh putevima. To je jedini način da se zaštiti imovina građana, spriječi terorizam, šverc ljudima, drogom i oružjem. Trenutna situacija, gdje policija ne može zaustaviti vozilo, osim ako nije učinjen saobraćajni prekršaj, ne koristi slobodi kretanja kako to neki zvaničnici pokušavaju objasniti. Naprotiv, ide u korist kriminala i anarhije, gdje građani BiH postaju taoci straha.

08.11.1999.

04.11.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu nasilničkog ponašanja radnika Elektroprivrede BiH i RS-a pri nezakonitim isključenjima električne energije građanimaBOSS Logo 1

Bosanska stranka najstrožije osuđuje pojavu nasilničkog ponašanja radnika Elektroprivrede BiH i RS-a, koji pri nezakonitim isključenjima električne energije zbog zastarjelih računa, vrše i fizičke napade na građane. Nezakonita isključenja, kažnjavanje redovnih platiša isključivanjem električne energije u objektima zajedničke potrošnje zbog građana koji nisu u stanju da izmire svoja dugovanja, i uz to fizički napadi na građane – postali su nepodnošljiv nivo nasilja koje provodi Elektroprivreda BiH i RS-a. Neshvatljivo je da nijedan državni organ nije stao u zaštitu ljudskih prava građana i sankcionisao bezakonje direktora.

Bosanska stranka ponovo poziva gospodu Bičakčića i Dodika da smijene odgovorne direktore i pokrenu njihovu krivičnu odgovornost, jer su u suprotnom zaštitnici bezakonja i prema tome – saučesnici u kriminalu.

BOSS obavještava građane da zaštitu svojih prava na uživanje posjeda, u slučaju nezakonitih isključenja električne energije koja vrše utjerivači dugova u liku radnika Elektroprivrede, mogu tražiti od pripadnika MUP-a, koji su dužni da spriječe ometanje posjeda i isključenja bez sudskog naloga.

04.11.1999.

02.11.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu zahtjeva Visokom predstavniku u BiH za donošenje zakona o racionalizaciji stambenog prostora

BOSS Logo 1

Bosanska stranka pozdravlja napore koje Visoki predstavnik u BiH, gosp. Petrisch čini za ostvarivanje bržeg povratka izbjeglih i raseljenih lica. Međutim, postojeći imovinski zakoni različito tretiraju ljudska prava domicilnog stanovništva i povratnika.

Bosanska stranka u cilju potpunog rješenja problema povratka, traži od Visokog predstavnika donošenje zakona o racionalizaciji stambenog prostora za povratnike kako bi se izbjegli slučajevi da se samac vraća u dvosoban ili trosoban stan dok četveročlane boračke porodice idu na ulicu. Obzirom da se ne radi o pravu na povrat privatne imovine nego društvenog stana, ovakvom racionalizacijom bili bi zadovoljeni i moral i pravda i pravo, odnosno, bila bi izjednačena ljudska prava povratnika i domicilnog stanovništva na području cijele BiH.

Bosanska stranka traži od Visokog predstavnika i uvođenje jedinstvene evidencije o dvostrukim korisnicima stambenog prostora za područje cijele BiH, čime bi se onemogućila svaka zloupotreba stambenog prostora i potpuno izjednačili kriteriji povratka za oba entiteta.

Kako bi se izbjeglo pogoršanje već teške socijalne situacije stanovništa i da bi količina postojećeg stambenog prostora garantovala zadovoljavajući nivo povratka, neophodno je da se zakon o racionalizaciji stambenog prostora provede retroaktivno.

02.11.1999.

28,10.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu indiferentnog odnosa Ministarstva zdravstva i Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog Kantona, prema problemu masovnog odlaska zdravstvenih radnika

BOSS Logo 1

Bosanska stranka ponovo poziva Vladu i nadležna ministarstva Zeničko-dobojskog Kantona da poduzmu hitne mjere za poboljšanje ekonomskog položaja zdravstvenih radnika ovog kantona. Neshvatljivo je da su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi ZE-DO Kantona, za problem masovnog odlaska zeničkih zdravstvenih radnika u Saudijsku Arabiju saznali tek iz sredstava informisanja. Niti sada, nakon objavljenih službenih podataka o nekoliko desetina dozvola za rad koje su izdate zdravstvenim radnicima Zeničko-dobojskog kantona od strane nadležnog organa iz Saudijske Arabije, kantonalna ministarstva i vlada ne poduzimaju ništa. Takav način vođenja politike je zdravstvo i građane ZE-DO kantona i doveo u težak položaj.

Ukoliko nadležni kantonalni organi hitno ne poduzmu korake za sanaciju stanja u zdravstvu, Bosanska stranka upozorava da će nastala situacija u zdravstvu ZE-DO Kantona postati evropski presedan u oblasti položaja zdravstvenih radnika. Građani ovog kantona će na taj način, nepravedno biti izjednačeni sa populacijama najsiromašnijih zemalja u svijetu, gdje je bijeda, pa tako i bolest, izuzetno blizu a najbliža liječnička pomoć najmanje stotinu kilometara daleko.

28.10.1999.

26.10.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu najavljenog protesta udruženja RVI

BOSS Logo 1

Bosanska stranka poziva Vladu Federacije BiH da hitno poduzme aktivnosti na rješavanju alarmantno loše ekonomske situacije u kojoj se već dugo vremena nalazi populacija ratnih vojnih invalida. Blokada zgrade Vlade F BiH, koju je najavilo udruženje RVI Zeničko-dobojskog kantona, opravdani je socijalni bunt ljudi koji su umanjili svoju fizičku sposobnost boreći se za BiH.

Vlast koja danas stoluje u luksuznim kabinetima zgrade Vlade F BiH trebala bi postati svjesna da postoji samo zahvaljujući borcima za BiH od kojih su danas mnogi, kao invalidi rata, prinuđeni da mole za ono što im pripada.

Bosanska stranka podsjeća Vladu federacije da je mandat dobila kako bi prvenstveno vodila brigu o onima koji više ne mogu brinuti sami o sebi, a to su, među prvima, ratni vojni invalidi.

26.10.1999.

30.09.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu najavljenih oktobarskih mirnih protesta penzionera, radnika, demobilisanih boraca i prognanih licaBOSS Logo 1

Bosanska stranka izražava javnu podršku penzionerima, radnicima, demobilisanim borcima i prognanim licima koji će u oktobru izaći na mirne demonstracije, kako bi na taj način upozorili vladajuće strukture na sramnu egzistencijalnu poziciju u koju su dovedeni nemarom vladajućih garnitura.

Bosanska stranka poziva i sve demokratski opredijeljene građane, koji shvataju da je teror nad ugroženim kategorijama građana ilustracija prijeteće budućnosti za svakoga u BiH. Takva podrška je moralna obaveza svakog pojedinca koji suosjeća za ljudsku patnju.

Izlaskom na ulice, i davanjem mirne i dostojanstvene podrške najavljenim protestima, građani treba da jasno stave do znanja gospodi iz vlasti da je penzionerima, radnicima, demobilisanim borcima, prognanim licima i svim ostalim građanima dosta života na rubu egzistencije, bez penzija, plata i prava na krov nad glavom.

Zbog ovakve zastrašujuće nehumanosti aktuelnih vlasti, Bosanska stranka izražava maksimalnu podršku najavljenim mirnim protestima koji su u interesu pravednosti i svih nas koji želimo dočekati starost dostojnu čovjeka.

30.09.1999.

27.09.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu neistinitih izjava člana Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića o korupciji

BOSS Logo 1

Poslanik Bosanske stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Hamid Lagumdžija, ispitujući navode New York Timesa u BiH, u svojstvu člana Komisije za stambena pitanja Skupštine Kantona Sarajevo – došao je u posjed dokumenta iz kojeg se jasno vidi da shodno zaključku Vlade Kantona Sarajevo “postupak prodaje stanova u vlasništvu Kantona provodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo” – institucija čiji je dugogodišnji direktor Bakir Izetbegović.

Navedeni dokument negira tačnost izjave člana Predsjedništva BiH gospodina Alije Izetbegovića, kojom je pokušao demantovati navode članka New York Timesa u kojem je prozvan za korupciju i Bakir Izetbegović.

Bosanska stranka podsjeća da u izjavi stoji: “80.000 društvenih stanova u Sarajevu koje pominje pisac članka nije uopće pod upravom Zavoda za izgradnju, niti je ikada bio…”. Zavod nema veze sa tim stanovima, on je organizacija za obnovu i izgradnju grada…”.

Bosanska stranka poziva gospodina Izetbegovića da u skladu sa funkcijom koju obavlja u Predsjedništvu objasni javnosti pomenutu izjavu u odnosu na dokument koji je prezentirala Stranka.

27.09.1999.

24.09.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu izostanka podizanja krivične prijave protiv Selima Bešlagića i njegovih saradnika

BOSS Logo 1

Bosanska stranka smatra da je prošlo nedopustivo mnogo vremena od prezentiranja osnovanih sumnji i dokaza o kriminalnim radnjama Selima Bešlagića, Amire Bešlagić, Zlatka Berbića, Refika Ahmedinovića i ostalih njihovih saradnika odgovornih za nezakonite radnje i zloupotrebe službenog položaja, a da Kantonalno i Opštinsko tužilaštvo Tuzla nije podiglo krivične prijave.

Obzirom da krivični postupak još uvijek nije pokrenut, u cilju efikasne borbe protiv korupcije i kriminala – Bosanska stranka zahtijeva od Kantonalnog i Opštinskog tužioca da shodno čl. 56. st. 1. Zakona o krivičnom postupku na adresu stranke dostave službenu obavijest o tome da nemaju namjeru pokrenuti krivični postupak protiv Selima Bešlagića i njegovih saradnika, kako bi shodno st. 2. pomenutog člana Zakona – krivičnu prijavu podnijela Stranka.

24.09.1999.

14.09.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu nemoralne odluke kantonalnih ministarstava za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – kojom se uvodi obavezno izučavanje religije u osnovnim školama

BOSS Logo 1

Bosanska stranka osuđuje najnoviju odluku ministarstava za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Sarajevskog, Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona, kojom se u osnovne škole uvodi obavezno izučavanje predmeta – vjeronauka, odnosno religijska kultura. Ukidanjem dosadašnjeg fakultativnog i uvođenjem obaveznog izučavanja religije u osnovnim školama, pomenuta ministarstva su povukla nemoralan potez, suprotan osnovnom načelu svake religije. Izučavanje religije treba biti lično opredjeljenje pojedinca a ne obaveza naturena od strane neke institucije, pogotovu svjetovne.

Bosanska stranka traži od federalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da u skladu sa krovnim zakonom o školstvu uputi instrukciju resornim kantonalnim ministarstvima, kojom će naložiti ukidanje obaveznog izučavanja religije u školama, kako bi se ostavilo roditeljima da odluče – da li će njihova djeca učiti religiju u školi ili u postojećim vjerskim institucijama.

Dalje, potrebno je roditeljima koji su bili prinuđeni izabrati jedan od ponuđena dva obavezna predmeta omogućiti da ponove svoj izbor – ali da biraju hoće li ili ne religiju kao predmet, a ne da biraju u kojem obliku moraju prihvatiti religiju kao obavezni predmet.

Takođe, Bosanska stranka traži od resornog federalnog ministarstva da se angažuje na doštampavanju određenog broja školskih udžbenika, obzirom da se u knjižarama teško može pronaći udžbenik koji nije Likovno ili Muzičko vaspitanje.

14.09.1999.