29.12.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu svojevrsnog javnog poziva Opštinskog vijeća Tuzla na ugrožavanje života i bezbjednosti članova Bosanske stranke i njihovih porodica, zbog zalaganja BOSS-a da se sankcionišu kršenja ljudskih prava u ratnoj Tuzli

BOSS Logo 1

Bosanska stranka u povodu zaključaka sjednice Opštinskog vijeća Tuzla od 28. XII 1999., koje u boljševičko-komitetskom stilu pokušava članove BOSS-a i njihove porodice staviti van zakona i tako ih napraviti metom slobodnom za odstrijel – najavljuje press konferenciju na kojoj će biti prezentiran:

  1. dio izvještaja specijalnog izvjestitelja Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o kršenju ljudskih prava u ratnoj Tuzli
  2. javni istup Izvršnog odbora SDP-a BiH gdje je početkom tekuće godine, nakon     BOSS-ovog upozorenja da je u ratnoj Tuzli bilo kršenja ljudskih prava, rečeno “da je bilo pojedinačnog kršenja ljudskih prava u ratnoj Tuzli”.
  3. Ovi dokazi demaskiraju Opštinsko vijeće Tuzla koje je na svojoj sjednici od 28. XII 1999. usvojilo akt kojim je postalo saučesnik u prikrivanju nedjela funkcionera vlasti i ostalih koji su direktno odgovorni za kršenje Povelje UN-a o ljudskim pravima ili su “znali ili imali razloga da znaju da njihovi podređeni planiraju ili vrše zločine a nisu učinili ništa da ih u tome spriječe ili zbog toga kazne”.

BOSS pored predstavnika sredstava informisanja na press konferenciju poziva i predstavnike UN biroa za ljudska prava, Ombudsmena, OHR-a, OSCE-a, ECMM-a, IPTF-a i predstavnike ostalih organizacija za zaštitu ljudskih prava.

Press konferencija Bosanske stranke održaće se u četvrtak 30. XII 1999. u 9.30 sati, u službenim prostorijama stranke u Tuzli – Stari grad 9.

29.12.1999.

22.12.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu hapšenja generala Vojske RS Stanislava Galića od strane SFOR-a

BOSS Logo 1

Bosanska stranka pozdravlja posljednju akciju SFOR-a i hapšenje optuženika za ratne zločine generala Vojske RS Stanislava Galića. Bosanska stranka daje punu podršku SFOR-u i Haškom sudu i za buduće akcije hapšenja svih vojnih i civilnih funkcionera koji su prekršili ratno pravo i ženevske konvencije i koji su, kako je zvanično objavljeno, “znali ili imali razloga da znaju da njihovi podređeni planiraju ili vrše zločine a nisu učinili ništa da ih u tome spriječe ili zbog toga kazne.”

Za svaku osudu su negativne reakcije stranaka iz RS-a, kao i izostanak podrške SFOR-u i Haškom sudu od strane parlamentarnih stranaka sa područja Federacije BiH.

Političke stranke kao predstavnici građana bile su dužne izraziti podršku izvršenju pravde i time javno osuditi zločin. Neizvršavanje ove obaveze od strane političkih stranaka predstavlja aboliranje počinjenih zločina – za šta im građani nisu dali mandat.

Kao što svaka žrtva ima svoje ime i prezime, tako se i svaki zločinac mora imenovati, a ne poistovjećivati sa narodom iz kojeg potiče. Nažalost, većina političara će prije satanizirati narode, nego pomoći u hapšenju ratnih zločinaca.

Bosanska stranka poziva građane BiH da SFOR-u i haškim istražiteljima pruže svaku pomoć ukoliko eventualno raspolažu informacijama o počinjenim ratnim zločinima, kako bi se pravda ubrzala. Pomoć građana predstavljaće doprinos prevazilaženju prošlosti i postizanju uslova za izgradnju bolje budućnosti za sve bh narode.

22.12.1999.

20.12.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu 21. Decembra – Dana rudara

BOSS Logo 1

Bosanska stranka, umjesto čestitke rudarima koju u današnje vrijeme smatra licemjerjem, podsjeća javnost na tragičnu poziciju u kojoj se nalaze rudari i njihove porodice. Svjedoci smo da su usta vlasti puna lijepih riječi za rudare i njihov rad, ali su im ruke prazne kada treba rudarskoj djeci dati hljeb koji su im očevi zaradili.

Dvadeset i prvi decembar 1999. nažalost podsjeća na decembar 1920. – na ugrožavanje radničkih i ljudskih prava rudara. I tada kao i danas, rudari i njihove porodice bili su na rubu egzistencije, gladni hljeba i siti sebičnih političara – sa razlikom što im današnja vlast tim povodom upućuje i čestitke.

20.12.1999.

07.12.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu malverzacija u domenu kadrovske politike i donošenja školskih programa na štetu učenika, od strane ministarstava za nauku, obrazovanje, kulturu i sport

BOSS Logo 1

Bosanska stranka je u više navrata ukazivala na lošu situaciju u školstvu na području Federacije BiH i njene moguće posljedice po učenike i nastavni kadar. Najilustrativniji primjer je Ministarstvo za nauku, kulturu i sport TK koje, protivno platformi Federalnog ministarstva, vodi lošu kadrovsku politiku i donosi školske programe na štetu učenika, čime se troše ogromna sredstva za projekte kao što je obavezno izučavanje vjeronauke i religijske kulture. Diskriminacija stručnog nastavnog kadra i malverzacije koje čini Tuzlansko kantonalno ministarstvo u domenu kadrovske politike ima za direktnu posljedicu smanjenjen nivo ukupne stručne osposobljenosti nastavnog kadra zaposlenog u školama – i odlazak stručnih nastavnika van BiH.

Zapisnik Kantonalne inspekcije za obrazovanje br. 10/1-173-789/98 od 29.12.1998., koji je sačinjen u Učiteljskoj školi u Tuzli na osnovu podneska jednog od nastavnika, ilustrativno dokazuje navedeno : “…Upravni odbor Učiteljske škole donio je nezakonitu odluku… jer je primljen kandidat, na neodređeno vrijeme, koji ne ispunjava uslove profila i stručne spreme” – iako su na konkurs za prijem na radno mjesto nastavnika konkurisali i kandidati koji ispunjavaju sve uslove stručnosti. U kompletaj slučaj uključio se i ured Ombudsmena u Tuzli, ali nezakonita odluka Upravnog odbora Učiteljske škole i dalje je nepromijenjena.

I iz ovog primjera, jasno se vide posljedice loše politike ministarstava i samovolje direktora i Upravnih odbora škola – nezakonit rad, kriminalno ponašanje, nizak nivo organizacije rada i kao posljedica svega, poremećeni međuljudski odnosi među nastavnicima i niski i neujednačeni kriteriji obrazovanja učenika.

Bosanska stranka zahtijeva od kantonalnih skupština smjenu svih funkcionera u ministarstvima za nauku, obrazovanje, kulturu i sport – koji su direktno ili indirektno odgovorni za lošu situaciju u školstvu na području Federacije i koji nisu u skladu sa svojim obavezama sprječavali manipulacije koje u velikom broju slučajeva vrše Upravni odbori škola.

07.12.1999.

01.12.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu 1. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv SIDE (AIDS-a)

BOSS Logo 1

U povodu 1. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv SIDE (AIDS-a), Bosanska stranka i ove godine želi upozoriti javnost na opasnost koja prijeti BiH od širenja ove opake bolesti. Politika aktelne vlasti koja ne poduzima ništa kako bi se zdravstvena zaštita građana podigla na zadovoljavajući nivo – je katastrofalna, jer smo svjedoci i alarmantih upozorenja na mogućnost pojave epidemije kuge i tifusa.

Bosanska stranka zahtijeva od Vlade F BiH hitno donošenje programa koji će obezbijediti bar minimum uslova za ostanak medicinskih kadrova koji zbog niza neriješenih pitanja u zdravstvu i nebrige države za njihov status – u enormnom broju napuštaju BiH.

Ukoliko Vlada Federacije ne shvati važnost takvog programa, BiH bi mogla biti jedina zemlja koja će, pored svih problema koje već ima, u 21. vijek ući i sa epidemijom kuge.

01.12.1999.

30.11.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu odluke Ureda Visokog predstavnika i Misije OSCE-a u BiH o smjenjivanju političkih funkcionera koji su zloupotrijebili svoje položaje

BOSS Logo 1

Bosanska stranka daje punu podršku odluci Visokog predstavnika i Šefa Misije OSCE-a, gospode Petriča i Berija, o smjeni predstavnika vlasti za čija imena se vežu zloupotreba položaja, kriminal i korupcija. Bosanska stranka ocjenjuje ovaj potez kao izuzetan doprinos uspostavi vladavine prava u BiH. Nacional-šovinisti i kriminalci iz redova aktuelne vlasti u oba BiH entiteta, odlukom Visokog predstavnika i Šefa Misije OSCE-a u BiH dobili su snažnu poruku da ekstremizmu i korupciji nema mjesta u BiH. Takođe, Bosanska stranka osuđuje izjave gosp. Izetbegovića i predstavnika drugih nacionalnih stranaka koji izražavajući negodovanje u vezi odluke OHR-a i OSCE-a – izražavaju svoj stav protivljenja uspostavi zakonitosti i blagostanja u BiH.

BOSS poziva građane da podrže odluku Visokog predstavnika i Šefa misije OSCE-a u BiH o smjeni korumpiranih političara, i da daju vlastiti doprinos u sankcionisanju onih koji su ih izigrali i opljačkali jer je to jedini način da šansu dobiju političari koji će se voditi interesima građana a ne koristoljubljem.

30.11.1999.

29.11.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu 29. novembra, dana kada je prije 56 godina na Drugom zasjedanju AVNOJ-a rođena Titova Jugoslavija

BOSS Logo 1

Bosanska stranka, obilježavajući 29. novembar 1943, svim južnoslavenskim narodima upućuje čestitke u povodu ovog značajnog datuma, kada je počela epoha od pola stoljeća mira, blagostanja i prosperiteta u našoj zajedničkoj istoriji.

U tom periodu južnoslavenski narodi su dosegli vrhunac u svojim nacionalnim istorijama. Za vrijeme Titove Jugoslavije, u svim segmentima života i rada, Južni Slaveni su prosperirali više nego za 14 stoljeća od svoga dolaska na Balkan. Od zaostalih balkanskih provincija, koje su prije Tita ličile na evropska naselja iz 19. stoljeća, sagrađeni su gradovi, ekonomija se približila zapadnim standardima, nije bilo gladnih, vladalo je socijalno blagostanje, a broj nepismenih se sveo na razinu nižu nego u nekim zapadno-evropskim zemljama.

Danas, kada je potpuno izvjesno da će se prosperitet svake južnoslavenske države mjeriti stupnjem integracije u interregionalnim asocijacijama, treba uvažavati viziju budućnosti, zasnovanu na pozitivnim iskustvima iz prošlosti.

To znači da suverene države Titove Jugoslavije neće doživjeti ekonomski prosperitet ukoliko ne budu sarađivale između sebe, jer će južnoslavenske komunikacije uslovljavati stupanj naših integracija u globalnim i evropskim integrativnim procesima.

U tom kontekstu, prisjećanje i poštivanje 29. novembra 1943. ima puni smisao: prvo, kao datuma koji određuje našu zajedničku zahvalnost prema pola stoljeća mira i blagostanja, i drugo, kao datuma koji je definisao i mnoge trajne vrijednosti među južnoslavenskim narodima.

29.11.1999.

28.11.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu krivične prijave protiv sudije Opštinskog suda u Tuzli Dijane Milić, a koju je Federalno tužilaštvo zbog učinjenog krivičnog djela iz člana 365 KZ-a F BiH, procesuiralo Opštinskom tužilaštvu u Tuzli

BOSS Logo 1

Bosanska stranka obavještava javnost da je Federalno tužilaštvo procesuiralo Opštinskom Tužilaštvu Tuzla krivičnu prijavu protiv sudije Opštinskog suda u Tuzli Dijane Milić. Sudija Milić se tereti za kršenje Ustava, zakona, političku instrumentalizaciju i privatizovanje sudijske funkcije. Radi podsjećanja, sudija Milić je protivzakonito pokrenula krivični postupak protiv poslanika Mirnesa Ajanovića po privatnoj tužbi funkcionera SDP-a. Iako je Mandatsko-imunitetska komisija Poslaničkog doma Parlamenta Federacije odbila zahtjev funkcionera SDP-a da se Ajanoviću oduzme poslanički imunitet, i donijela zaključak da ne postoje pravni i zakonski uslovi za vođenje bilo kakvog postupka protiv Ajanovića, sudija Milić je nastavila kršiti Ustav i Zakon.

Mandatsko-imunitetska komisija Parlamenta Federacije, odgovarajući na zahtjev sudije Milić, još jednom se izjasnila da nema zakonskog uporišta za postupak protiv Mirnesa Ajanovića zbog insistiranja Bosanske stranke na javnom iznošenju činjenica o zloupotrebama položaja i korumpiranosti političara.

Nakon toga je uslijedilo i procesuiranje krivične prijave protiv sudije Dijane Milić od strane Federalnog tužilaštva.

28.11.1999.

27.11.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu službenog akta koji je Federalno tužilaštvo jutros uputilo Bosanskoj stranci (KTA-278/99) u vezi krivične prijave protiv sudije Opštinskog suda u Tuzli Dijane Milić, a koju je Federalno tužilaštvo zbog učinjenog krivičnog djela iz člana 365 KZ-a F BiH, za koje se tereti sudija Milić, procesuiralo Opštinskom tužilaštvu u Tuzli

BOSS Logo 1

Bosanska stranka obavještava javnost da je Federalno tužilaštvo procesuiralo Opštinskom Tužilaštvu Tuzla krivičnu prijavu protiv sudije Opštinskog suda u Tuzli Dijane Milić. Sudija Milić se tereti za kršenje Ustava, zakona, političku instrumentalizaciju i privatizovanje sudijske funkcije. Radi podsjećanja, sudija Milić je protivzakonito pokrenula krivični postupak protiv poslanika Mirnesa Ajanovića po privatnoj tužbi funkcionera SDP-a. Iako je Mandatsko-imunitetska komisija Poslaničkog doma Parlamenta Federacije odbila zahtjev funkcionera SDP-a da se Ajanoviću oduzme poslanički imunitet, i donijela zaključak da ne postoje pravni i zakonski uslovi za vođenje bilo kakvog postupka protiv Ajanovića, sudija Milić je nastavila kršiti Ustav i Zakon.

Mandatsko-imunitetska komisija Parlamenta Federacije, odgovarajući na zahtjev sudije Milić, još jednom se izjasnila da nema zakonskog uporišta za postupak protiv Mirnesa Ajanovića zbog insistiranja Bosanske stranke na javnom iznošenju činjenica o zloupotrebama položaja i korumpiranosti političara.

Nakon toga je uslijedilo i procesuiranje krivične prijave protiv sudije Dijane Milić od strane Federalnog tužilaštva.

27.11.1999.