26. decembar 2003.

u povodu otvorenog upozorenja predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića premijeru Vlade FBiH Ahmetu Hadžipašiću – da je dužan izjasniti se o zahtjevu BOSS-a za održavanje vanredne zajedničke sjednice oba doma Parlamenta FBiH

Read more

23. decembar 2003.

u povodu ponovne izdaje interesa najugroženijih kategorija građana – od strane FTV-a i SDP-a

Read more

16. decembar 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentu FBiH, za zaštitu konstitutivnosti Bošnjaka u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini

Read more

10. decembar 2003.

u povodu 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava

Read more

09. decembar 2003.

u povodu ustavne odgovornosti federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva – za obezbjeđivanje adekvatne zdravstvene zaštite

Read more

02. decembar 2003.

u povodu ponovnog odbijanja FTV-a da obezbijedi cjelovito i pravovremeno informisanje o pitanjima od posebnog značaja za građane Federacije BiH

Read more

28. novembar 2003.

u povodu opstrukcije državnog zakona o odbrani, od strane aktuelne političke garniture RS-a

Read more

24. novembar 2003.

u povodu Dana državnosti BiH i Bajrama

Read more

21. novembar 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a Vladi FBiH – za ustupanje jedne od napuštenih kasarni Vojske FBiH, u svrhu pružanja pomoći programu zbrinjavanja i resocijalizacije maloljetnih delikvenata u Federaciji BiH

Read more

19. noevmbar 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a Vladi FBiH i Fondu PIO/MIO – za hitnu isplatu oktobarske penzije

Read more