24.12.2017. – u povodu ponovnog moralnog sunovrata SDP-a

Odluka SDP-a da u saradnji sa vijećnicima SDA na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvoji Izvještaj o radu JZU Gradske apoteke, i pored nesporne činjenice da se zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH prometovalo preko 20 miliona maraka – potpuni je moralni sunovrat SDP-a.

SDP je sa svojim političkim slugama odlučio podržati skandaloznu odluku JZU Gradske apoteke da ne primjenjuju Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik i dopis Agencije za javne nabavke kojim su upozoreni da su dužni prilikom nabavke lijekova provesti postupak javnih nabavki. SDP, SDA i njihovi saučesnici su prihvatili i apsurdnu argumentaciju neprimjenjivanja Zakona da neke apoteke u Republici Hrvatskoj ne primjenjuju Zakon o javnim nabavama!? Puna odgovornost za trajni pečat sramote na Gradskom vijeću Tuzla i SDP-u je i na članovima Glavnog odbora SDP-a, odnosno predsjedniku Gradskog odbora SDP-a Slađanu Iliću i gradonačelniku Jasminu Imamoviću, koji su kao i ostali vijećnici bili upoznati sa svim dokazima kršenja Zakona o javnim nabavkama. SDP, SDA i njihovi saučesnici su zanemarili i dopise Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA-e)  i  Tužilaštva TK, upućene Gradskom vijeću, da je protiv odgovornih lica JZU Gradske apoteke zbog krivične prijave za poslovanje protivno Zakonu formiran predmet i otvorena istraga.

Zbog ovakvog sramnog i skandaloznog djelovanja SDP-a, kao i skandaloznog protupropisnog izmještanja planiranog nebodera od 22 sprata sa gradskog zemljišta na privatno, te povratka na apsolutno totalitarno SDP-ovo djelovanje protiv interesa građana – BOSS je napustio parlamentarnu većinu.

24.12.2017.

21.12.2017. – u povodu 97. godišnjice Husinske bune i Dana rudara

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović svim rudarima čestita 97. godišnjicu Husinske bune i Dana rudara, i ujedno podsjeća državne organe vlasti i međunarodne predstavnike da su se rudari prije 97 godina borili za svoja radnička i ljudska prava protiv žandarma Kraljevine Jugoslavije, a danas su prava rudara i građana na isti način ugrožena kao i 1920. godine.
Gospodi iz rudarskog rukovodstva i svih nivoa vlasti, ponovo su puna usta čestitki i lijepih riječi o rudarima, u cilju očiglednog pokušaja šminkanja rudarske stvarnosti, da bi se dobio privid uvažavanja internacionalnog radničkog praznika lijepim prodavanjem upakovane magle od strane nemoralnih političara, dok se beskrupulozno zanemaruje izrazito teška pozicija u kojoj se ponovo nalaze rudari i uopšte radničke porodice. Pored borbe za egzistenciju svojih porodica, rudari se moraju boriti i protiv vladajućih zvaničnika koji zanemaruju osnovne potrebe rudara, i ne žele omogućiti tehničko unapređenje rudnika i bezbjednije uslove za obavljanje teškog i složenog rudarskog posla.
Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, podsjetio je na pismo koje je Tito uputio rudarima povodom 50-godišnjice Husinske bune, u kojem stoji: Husinska buna predstavlja veliki datum u historiji radničkog pokreta naše zemlje koji je već tada privukao pažnju progresivnih snaga Evrope. Goloruki husinski rudari odlučno i jedinstveno su se suprotstavili klasnom neprijatelju koji je svim sredstvima pa i oružjem, ugrožavao elementarnu egzistenciju radnika. Oni su branili pravo na život, hljeb i slobodu i spašavali su ne samo svoje porodice, već i porodice svojih drugova među kojima i slovenačkih rudara, prihvatajući ih po kućama siromašnog Husina i okolnih mjesta, i zaštićujući ih od nasrtaja žandarma i njihovih gospodara. To predstavlja divan primjer radničke borbe, bratstva i jedinstva i solidarnosti, što su husinski rudari iskazali na potresan način. Djelo husinskih rudara spada među one primjere koji su snažno nadahnjivali našu revolucionarnu borbu koja je okupljala i vodila naše narode u oružanoj borbi protiv fašizma i izdajničke buržoazije. U potpisu Tito.

21.12.2017.

20.12.2017. – u povodu otvorenog pisma predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića predsjedniku SDP-a Nerminu Nikšiću

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreno pismo predsjedniku SDP-a Nerminu Nikšiću, u kojem ga obavještava o namjeri predsjednika Gradskog odbora SDP-a Tuzla Slađana Ilića da se, u saradnji sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem i vijećnikom Edimom Kadićem, na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 22. decembar, legalizuje nezakonito poslovanje Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla u iznosu od preko 20 miliona maraka. U materijalima Izvještaja o radu JZU Gradske apoteke Tuzla za 2016. godinu, navedeno je u informaciji direktorice Aide Nišić da im je prilikom nabavke lijekova Zakon o javnim nabavkama BiH predstavljao određene probleme, pa su ga samoinicijativno odlučili ne primjenjivati, uz dostavljanje mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske da dvije apoteke iz Koprivnice i Zagreba nisu obavezne primjenjivati Zakon o javnoj nabavi Republike Hrvatske!?
Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14) u članu 4. stav 3. definisano je, citiramo: “Agencija donosi pravilnik koji sadrži listu ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati ovaj zakon”, završen citat, a u Pravilniku (“Službeni glasnik BiH”, br: 21/15) propisano je da su institucije zdravstva u obavezi primjenjivati Zakon o javnim nabavkama. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Sl. novine FBiH”, br: 46/10) propisano je u članu 44., citiramo: “Apotekarska djelatnost je dio zdravstvene djelatnosti”, završen citat. Agencija za javne nabavke BiH je aktom (broj: 03-02-1-1258-1/15 od 6. 4. 2015. godine) obavijestila JZU Gradske apoteke Tuzla da su prilikom nabavke lijekova dužni provesti postupak javnih nabavki, što uz sve naprijed navedeno nedvosmisleno jasno dokazuje nezakonito poslovanje koje je odgovornim licima omogućilo protivpravnu dobit od preko milion maraka. Međutim, SDP namjerava sa vijećnikom Edimom Kadićem, koji je komercijalni direktor JZU Gradske apoteke Tuzla, legalizovati nezakonito poslovanje i pored činjenice da je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) dostavila Gradskom vijeću Tuzla obavijest (od 4. 12. 2017. godine, broj: 16-17-04-1-8206/17 u vezi krivične prijave protiv JZU Gradske apoteke Tuzla), citiramo: “obavljen je razgovor sa postupajućim tužiocem Kantonalnog tužilaštva TK, obzirom da se radi o krivičnim djelima iz nadležnosti Krivičnog zakona Federacije BiH i da su već započete istražne aktivnosti”.
Poštovani predsjedniče SDP-a, Nermine Nikšiću, Vaša dužnost je da javnost izvijestite o Vašem stavu u vezi skandalozne i sramne namjere SDP-a da legalizuje nezakonito poslovanje javne ustanove u iznosu od preko 20 miliona maraka, i da odgovorite da li je to ta bolja budućnost koju u ime SDP-a nude članovi Glavnog odbora Slađan Ilić i Jasmin Imamović kao alternativu teškom prethodnom i aktuelnom političkom stanju, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

20.12.2017.

18.12.2017. – u povodu podnošenja tužbe Općinskom sudu Tuzla protiv Edima Kadića, komercijalnog direktora Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla i portala Tuzla live, u vlasništvu Expiscore d.o.o., zbog iznošenja neistinitih izražavanja i uvreda prema Mirnesu Ajanoviću

Shodno odredbi člana 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH, prije podnošenja tužbe za klevetu Općinskom sudu Tuzla, dostavljen je zahtjev za ispravku neistinitih izražavanja  Edimu Kadiću, komercijalnom direktoru Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla i Expiscore d.o.o., koja je vlasnik portala. Sud će presuditi zbog objavljenog niza neistina i uvreda koje dokazuju izrazitu neprikrivenu frustriranost Edima Kadića jer je Tužilaštvo TK u saradnji sa SIPA-om formiralo predmet i pokrenulo istražne radnje.
Međutim, shodno nazivu teksta, pažnja se stavlja na klevete da je Mirnes Ajanović iznosio neistinita izražavanja u vezi prometovanjem lijekova JZU „Gradske apoteke” Tuzla protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH. Mirnes Ajanović je kao vijećnik na majskoj sjednici Gradskog vijeća, prilikom rasprave o Izvještaju o radu JZU „Gradske apoteke“ Tuzla, ukazao na evidentne neispravnosti u poslovanju te javne ustanove, te je Gradsko vijeće odlučilo da zbog opravdanih prigovora odgodi izjašnjenje dok se ne dostave tražene informacije. Nakon što je dostavljen dorađeni Izvještaj, stekli su se uslovi za podnošenje krivične prijave, jer nije niti osporeno da prilikom nabavke lijekova nije proveden postupak javnih nabavki. Poslovanje JZU „Gradske apoteke“ Tuzla bilo je protivno obavezi iz člana 4. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilniku sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama, a u vezi sa članom 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, a što je svojim aktom potvrdila i Agencija za javne nabavke BiH.
Ne može se ni pod kakvim okolnostima smatrati da je Mirnes Ajanović iznosio neistinita izražavanja, s obzirom na činjenicu da je na press konferenciji BOSS-a prezentiran akt Ministarstva sigurnosti BiH – Državne agencija za istrage i zaštitu (SIPA), koji je dostavljen i Gradskom vijeću Tuzla (broj: 16-17-04-1-8206-4/17), te je tada citiran i ponovo se citira: “Državna agencija za istrage i zaštitu, Regionalna kancelarija Tuzla, je dana 31.10.2017. godine, zaprimila Izvještaj i Dopunu izvještaja o sumnji u počinjenje krivičnog djela protiv Aide Nišić, direktorice JZU Gradske apoteke Tuzla i Edima Kadića komercijalnog direktora JZU Gradske apoteke Tuzla, te odgovornih lica i menadžmenta JZU Gradske apoteke Tuzla, sa prilozima, od strane Mirnesa Ajanovića, vijećnika u gradskom Vijeću Tuzla. O navedenom, u prethodnom periodu, obavljen je razgovor sa postupajućim tužiocem Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, obzirom da se radi o krivičnim djelima iz nadležnosti Krivičnog zakona Federacije BiH, i da su već započete istražne aktivnosti u cilju provjere navoda, radi utvrđivanja činjenica i dokaza o navodnom izvršenju krivičnog djela i njegovih eventualnih počinilaca, dalje aktivnosti će nastaviti Kantonalno tužilaštvo TK i nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova TK.”, završen citat.
Javnost treba biti upoznata o namjeri predsjednika Gradskog odbora SDP-a Tuzla Slađana Ilića da se, u saradnji sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem i vijećnikom Edimom Kadićem, na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 22. decembar, legalizuje nezakonito poslovanje Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla u iznosu od preko 20 miliona maraka. U dostavljenim inoviranim materijalima Izvještaja o radu JZU Gradske apoteke Tuzla za 2016. godinu, navedeno je u informaciji direktorice Aide Nišić da im je prilikom nabavke lijekova Zakon o javnim nabavkama BiH predstavljao određene probleme, pa su ga samoinicijativno odlučili ne primjenjivati, uz dostavljanje mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske da dvije apoteke iz Koprivnice i Zagreba nisu obavezne primjenjivati Zakon o javnoj nabavi Republike Hrvatske!?
Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14) u članu 4. stav 3. definisano je, citiramo: “Agencija donosi pravilnik koji sadrži listu ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati ovaj zakon”, završen citat, a u Pravilniku (od 27. 2. 2015. godine, broj: 04-02-2-2214-12/14) propisano je da su institucije zdravstva u obavezi primjenjivati Zakon o javnim nabavkama. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Sl. novine FBiH”, br: 46/10) propisano je u članu 44., citiramo: “Apotekarska djelatnost je dio zdravstvene djelatnosti”, završen citat. Agencija za javne nabavke BiH je aktom (broj: 03-02-1-1258-1/15 od 6. 4. 2015. godine) obavijestila JZU Gradske apoteke Tuzla da su prilikom nabavke lijekova dužni provesti postupak javnih nabavki, što uz sve naprijed navedeno nedvosmisleno jasno dokazuje nezakonito poslovanje koje je odgovornim licima omogućilo protivpravnu dobit od preko milion maraka. Međutim, i pored činjenice da je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) dostavila Gradskom vijeću Tuzla obavijest (od 4.12. 2017. godine, broj: 16-17-04-1-8206/17 u vezi krivične prijave protiv JZU Gradske apoteke Tuzla), citiramo: “obavljen je razgovor sa postupajućim tužiocem Kantonalnog tužilaštva TK, obzirom da se radi o krivičnim djelima iz nadležnosti Krivičnog zakona Federacije BiH i da su već započete istražne aktivnosti”, SDP namjerava sa vijećnikom Edimom Kadićem, koji je komercijalni direktor JZU Gradske apoteke Tuzla, legalizovati nezakonito poslovanje.
Kantonalno tužilaštvo je Gradskom vijeću dostavilo obavijest (broj: A-I-167/17) da je na osnovu krivične prijave Mirnesa Ajanovića formiralo predmet u kojem se obavljaju sve potrebne provjere navoda prijave a vezano za poslovanje i primjenu odredbi Zakona o javnim nabavkama u JZU Gradske apoteke Tuzla. U krivičnoj prijavi je navedeno da je protivno Zakonu o javnim nabavkama prometovano oko 20 miliona maraka, što je odgovornim licima omogućilo ličnu protivpravnu dobit veću od milion maraka.

Da li će se uspjeti realizovati skandalozna i sramna namjera SDP-a da legalizuje nezakonito poslovanje javne ustanove u iznosu od preko 20 miliona maraka, znaće se na sjednici Gradskog vijeća Tuzla 22. decembra, kada će se dati i odgovori da li je to ta bolja budućnost koju SDP i gradonačelnik Jasmin Imamović nude građanima kao alternativu teškom prethodnom i aktuelom političkom stanju.

18.12.2017.

30.11.2017. – u povodu odluke o besplatnom priključenju stambenih objekata u mjesnim zajednicama Šički Brod, Bukinje i Husino na sistem daljinskog grijanja

Bosanska stranka pozdravlja odluku Gradskog vijeća Tuzla kojom je određeno, na inicijativu vijećnika Mirnesa Ajanovića da se uvrsti kao vanredna tačka u (jučerašnji) Dnevni red Vijeća, da se svim stambenim objektima u mjesnim zajednicama Šički Brod, Bukinje i Husino, obezbijedi besplatan priključak na sistem daljinskog grijanja. U Odluci o dopuni Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom, kao osnov za besplatno priključenje, između ostalog, navedeno je – zbog činjenice da su mjesne zajednice Šički Brod, Bukinje i Husino izuzetno ekološki ugrožene zbog blizine Termoelektrane “Tuzla”, drugih aktivnih i napuštenih fabrika i njihovog otpada, te postojanja šljačišta, zbog čega su u te tri mjesne zajednice ugroženi i zrak i voda i zemljište – čime je otklonjena dugogodišnja nepravda prema tim građanima. Posebno je bitno naznačiti da je odluka rezultat aktivnog angažmana građana mjesnih zajednica Šički Brod i Bukinje, koji su se koristeći građansku inicijativu i istrajnost u svojim opravdanim zahtjevima – izborili za svoja prava koja im pripadaju shodno članovima 1., 2. i 3. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana.

30.11.2017.

28.11.2017. – u povodu prijave protiv direktora Anera Čanovića i drugih lica iz Upravne organizacije Zavod za urbanizam, podnesene Tužilaštvu TK i SIPA-i zbog sumnje u oštećenje budžeta Grada Tuzla u iznosu većem od milion maraka

Protiv direktora Anera Čanovića i drugih lica iz Upravne organizacije Zavod za urbanizam Grada Tuzla, podnesena je prijava Kantonalnom tužilaštvu TK i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA-e) zbog sumnje u namjeru izvršenja krivičnog djela oštećenje budžeta Grada Tuzla u iznosu većem od milion KM. U prijavi koju je istražnim organima podnio predsjednik BOSS-a i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović, navedeno je, između ostalog, da je Aner Čanović sa drugim odgovornim licima Upravne organizacije Zavod za urbanizam Tuzla prilikom izrade Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline Stupine u Tuzli – izmjestio planirani stambeno-poslovni objekat “E” od 22 sprata sa državnog zemljišta na privatno posjedovno stanje fizičkih lica, a prema informaciji Službe za prostorno uređenje Grada Tuzla (akt broj: 06/2-23-Sl-455/2017). S obzirom da se radi o elitnom naselju i da je planirani neboder umjesto na državnom-gradskom zemljištu izmješten na 1170 kvadratnih metara privatnog posjeda, budžet Grada Tuzla će biti oštećen za preko milion maraka, te je zatraženo što hitnije provođenje istrage i krivično procesuiranje prijavljenog Anera Čanovića i drugih lica, kako bi se stavili van snage sporni dokumenti i spriječilo nezakonito bogaćenje privatnih lica na štetu državne imovine, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

28.11.2017.

27.11.2017. – u povodu zahtjeva Kolegija Gradskog vijeća Tuzla Tužilaštvu TK i SIPA-i da se dostavi informacija da li se vodi istraga protiv direktorice JZU Gradske apoteke Tuzla Aide Nišić, njenog pomoćnika Edima Kadića i drugih lica

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla zatražio je (aktom broj: 01-05-2017/KV-19/1) od Kantonalnog tužilaštva TK i Državne agencija za istrage i zaštitu (SIPA-e) da se Gradskom vijeću dostavi informacija da li se vodi istraga u vezi sa poslovanjem i primjenom Zakona o javnim nabavkama od strane Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla. Kolegij Gradskog vijeća Tuzla uputio je zahtjev nadležnim istražnim organima na osnovu prijave vijećnika Mirnesa Ajanovića od 30.10. 2017. godine, protiv direktorice JZU Gradske apoteke Tuzla Aide Nišić i njenog pomoćnika Edima Kadića, koji je ujedno i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla.

U izvještaju o sumnji u izvršenje krivičnih djela protiv prijavljenih Aide Nišić i Edima Kadića navedeno je da su u saučesništvu sa drugim licima izvršili, između ostalih, krivična djela Povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti, Ucjena, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela, Pomoć učinitelju nakon izvršenja krivičnog djela i Zločinačka organizacija, a shodno krivičnim normama Krivičnog zakona Federacije BiH.

27.11.2017.

22.11.2017. – u povodu presude Ratku Mladiću

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da se presudom doživotnog zatvora Ratku Mladiću od strane Haškog tribunala poslala jasna poruka svim gospodarima rata na cijeloj planeti – da će i po komandnoj odgovornosti biti kažnjeni za ratne zločine i zlodjela prema civilnom stanovništvu. Stoga je poražavajuće i ponižavajuće za građane entiteta Republika Srpska osuđivanje presude Ratku Mladiću od strane nemoralnih političara i drugih sljedbenika zločinačkog djelovanja, jer se podržavanjem ratnih zločina i zločinaca teret krivice po komandnoj odgovornosti prenosi i na kolektivnu odgovornost kompletne nacije, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

22.11.2017.

25.10.2017. – u povodu protesta penzionera Federacije Bosne i Hercegovine

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović daje punu podršku penzionerima Federacije BiH u ostvarivanju svojih prava, koji su zbog nemoralnosti i bahatosti vladajućih političkih stranaka u Federaciji BiH prisiljeni da svoje nezadovoljstvo zbog teške ekonomske krize iskazuju putem protesta i na Dan penzionera. Krajnje licemjerna je i nehumana najava premijera federalne Vlade o povećanju penzija u Federaciji BiH, koja je brutalna obmana penzionera sa malim penzijama, zbog čega su penzioneri prinuđeni na javni protest. Mora se zaustaviti nehuman odnos vlasti prema najugroženijoj populaciji građana u BiH, koja se nalazi na ivici egzistencije, bez dovoljno hrane i lijekova, te je obaveza parlamentaraca djelovati u skladu sa opravdanim zahtjevima penzionera istaknutim na protestima, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

25.10.2017.

12.10.2017. – u povodu javnog poziva gradonačelniku Jasminu Imamoviću i predsjedavajućem Gradskog vijeća Tuzla Aleksandru Vujadinoviću da ispune obaveze prema građanima Tuzle

Predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović poziva gradonačelnika Jasmina Imamovića i predsjedavajućeg Gradskog vijeće Tuzla Aleksandra Vujadinovića da shodno svojim nadležnostima i obavezama obezbijede pripremu i održavanje tematske sjednice Vijeća o priključenju individualnih objekata na sistem centralnog grijanja. Na jedanaestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 28.09.2017. godine, na kojoj su prisustvovali ogorčeni građani, a na zahtjev vijećnika BOSS-a kao tačka 1. uvrštena je: Informacija oko priključenja na sistem daljinskog zagrijavanja individualnih stambenih objekata u Mjesnoj zajednici Šićki Brod i razlozi za prolongiranje tematske sjednice. Gradsko vijeće Tuzla je usvojilo sljedeći zaključak, citiramo: “Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj će se razmatrati informacija, koju će pripremiti Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i JKP Centralno grijanje Tuzla, a u čiju će se izradu, po potrebi, uključiti i druge službe, o toplifikaciji sa posebnim akcentom na mjesne zajednice u kojima postoje uslovi za priključenje na sistem daljinskog zagrijavanja, će se održati 19. oktobra 2017. godine, a ako bude moguće, i ranije.”, završen citat.

S obzirom da je protekao poslovnički rok za održavanje sjednice Kolegija i dostavljanja materijala vijećnicima u svrhe pripreme tematske sjednice Gradskog vijeća, kako se ne bi dogodilo da građani ponovo budu prevareni, upućen je javni poziv gradonačelniku i predsjedavajućem Gradskog vijeća da ispune obaveze prema građanima Tuzle, istakao je Mirnes Ajanović.

12.10.2017.