Saopštenje za javnost u povodu dodikalizma Milorada Dodika i pokušaja da se obezbjedi ostanak najneefikasnijeg Visokog predstavnika u BiH / Press release on Milorad Dodik’s Dodicalism and attempts to ensure the remaining of the most inefficient High Representative in BiH

BOS

Verbalni napad predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika na visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka pred Vijećem sigurnosti UN-a, smišljena je provokacija prema međunarodnoj zajednici sa ciljem osiguranja što dužeg ostanka Inzka na toj funkciji, a koji je nakon bizarnog napada, kako navodi Dodik, na “stranca” pred strancima dobio njihovu punu plebiscitarnu podršku, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Nakon najava iz krugova bliskih novom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država da će tražiti ponovno postavljanje anglo-saksonskog političara na čelo OHR-a u BiH, očito po uzoru na velikog prijatelja BiH i najefikasnijeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna, jedini logičan potez Dodika i njegovih saveznika u daljoj destabilizaciji BiH bio je bizarnim napadom ojačati poziciju Inzka koji je prespavao mandat i napravio Dodika ovakvim kakav je, i koji je tokom svog mandata nečinjenjem ničega omogućio da se do krajnjih granica destabilizuje BiH. BOSS poziva predstavnike međunarodne zajednice i članove Vijeća za implementaciju mira u BiH da ne nasjedaju na režirani dodikalizam Milorada Dodika, jer je najveća odgovornost za njegovo protudržavno djelovanje upravo na Valentinu Inzku koji je Dodiku dopustio višegodišnje iživljavanje i javno podržavanje i veličanje ratnih zločinaca, a ostalim nemoralnim političarima i strankama nesmetano pljačkanje i ponižavanje građana.

Pozivamo predstavnike međunarodne zajednice da daju punu podršku administraciji novog predsjednika SAD-a Džoa Bajdena da ustraje u namjeri da se na čelo OHR-a u BiH postavi osoba koja će maksimalno koristiti Bonske ovlasti u cilju sankcionisanja korumpiranih nosioca funkcija, po uzoru na najefikasnijeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna od kojeg i danas nemoralni političari imaju noćne more, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

ENG

The verbal attack of the Chairman of the Presidency of BiH Milorad Dodik on the High Representative in BiH Valentin Inzko before the UN Security Council is a deliberate provocation towards the international community with the aim of ensuring that Inzko stays in that position for as long as possible and which, after a bizarre attack, as “foreigner” in front of foreigners received their full plebiscite support, warns BOSS President Mirnes Ajanović.

Following announcements from circles close to the new US president that he would seek the reappointment of an Anglo-Saxon politician to head of the OHR in BiH, apparently modeled on a great friend of BiH and most effective High Representative Paddy Ashdown, the only logical move by Dodik and his allies in further destabilization of BiH was a bizarre attack to strengthen the position of Inzko, who overslept his mandate and made Dodik as he is, and who, by doing nothing during his mandate, made it possible to destabilize BiH to the extreme.

BOSS calls on representatives of the international community and members of the Peace Implementation Council in BiH not to fall prey to Milorad Dodik’s directed dodicalism, because the greatest responsibility for his anti-state activities lies with Valentin Inzko, who allowed Dodik to publicly support and glorify war criminals, immoral politicians and parties unhindered of looting and humiliation of citizens.

We call on the representatives of the international community to give their full support to the administration of the new US President Joe Biden to persist in the intention to appoint a person at the head of the OHR in BiH who will make maximum use of the Bonn powers in order to sanction corrupt officials, following the example of the most efficient High Representative in BiH, Paddy Ashdown, from whom even today immoral politicians have nightmares, pointed out the president of BOSS Mirnes Ajanović.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *