Saopštenje za javnost

Press konferencija

povodu nezakonitog oporezivanja toplog obroka u Federaciji BiH22 godine

Pravilnik o izmjeni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH, koji se primjenjuje od danas, a kojim se uvodi porez na topli obrok – nezakonit je, jer se radi o dvostrukom oporezivanju koje je zabranjeno, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Izabrani zvaničnici u oba doma Parlamenta Federacije BiH dužni su shodno poslovnicima domova podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu Federacije BiH, kako bi se sporni Pravilnik proglasio neustavnim. Shodno propisima u BiH, naknada za topli obrok je pravo na ishranu radnika u toku radnog vremena, te radnik iz te naknade plaća proizvode ili uslugu kako bi konzumirao zakonom pripadajuće pravo na ishranu. Prilikom plaćanja proizvoda ili usluge ishrane radnik plaća propisane poreze jer je u cijenu uračunat porez, odnosno PDV. Oporezivanjem već oporezovanog plaćanja proizvoda ili usluge vrši se dvostruko oporezivanje, koje je zabranjeno i Zakonom o PDV. Ustavni sud Federacije BiH dužan je proglasiti neustavnim Pravilnik kojim je uvedena naknada za topli obrok, u slučaju podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti, te je obaveza poslanika oba doma Parlamenta Federacije BiH da konkretnim djelovanjem zaštite radnike od brutalnog kršenja prava na ishranu od strane Vlade Federacije BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

16072016

15.07.2016.