01.06.2004. – u povodu neadekvatnih izmjena Zakona o zaposljavanju

Press konferencija

u povodu neadekvatnih izmjena Zakona o zapošljavanju

BOSS smatra da izmjenama Zakona o zapošljavanju koje je sačinilo Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH, nije riješen niti jedan problem koji se javlja kao posljedica enormno visoke stope nezaposlenosti.

BOSS upozorava da su više nego licemjerna obrazloženja i pohvale ovih izmjena koja u javnosti plasira ministar federalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku Radovan Vignjević, obzirom da se izmjenama Zakona ne olakšava zapošljavanje, već se dio nezaposlenih samo preimenuje u lica koja traže posao.

Kako bi se smanjila stopa nezaposlenosti BOSS je ponovo pozvao na prihvatanje BOSS-ovog programa ekonomskih i socijalnih reformi koji je ponuđen još 1999. godine, kojim je još tada, između ostalog, predviđeno smanjenje poreza na uvoz sirovina i poluproizvoda te uvođenje PDV-a.

BOSS smatra da bi se smanjenjem carinske stope na uvoz sirovina i poluproizvoda aktivirala proizvodnja i otvorila nova radna mjesta, te da bi se i programima za razvoj stočarstva takođe otvorila nova radna mjesta i obezbijedili uslovi za ostanak mladih ljudi koji iz ekonomskih razloga kontinuirano napuštaju BiH.

 

1.6.2004.