08.12.2004.

Press konferencija

u povodu zahtjeva Vladi Federacije za dostavljanje izvještaja o prolomima stijenskih masa u Rudniku soli Tušanj u Tuzli zbog protuzakonitog potapanja rudnika, čime je ugrožena bezbjednost kompletnog grada

BOSS poziva Premijera Vlade Federacije da u cilju zaštite građana od mogućih katastrofalnih posljedica – javnosti odmah dostavi odgovor na poslaničko pitanje predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića o zahtjevu za formiranje federalne inspekcije koja će ispitati prolome stijenskih masa u Rudniku soli Tušanj, koji su nastali zbog protuzakonitog potapanja rudnika.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorio je premijera Hadžipašića da postupak potapanja Rudnika soli nije proveden u skladu sa propisima i Zakonom o rudarstvu, te da se zapunjavanje okna čvrstim materijalom izvršilo bez projekta i inženjerijskih proračuna, čime je ugrožena bezbjednost kompletnog grada.

Navedene apsurdne radnje aktuelne vlasti – rezultirale su prolamanjem stijenskih masa od 140 metara u oknu rudnika u najmanje dva navrata, što je pouzdan znak da je došlo do ozbiljne destrukcije nosivosti, odnosno destrukcije međukomornih stubova i zaštitnih ploča, te narušavanja hermetičnosti sonog ležišta – što ukazuje na moguće katastrofalne posljedice, upozorio je prof dr. Ibrahim Imamović na press konferenciji BOSS-a.

 

8.12.04.

 

30.11.2004.

Press konferencija

 

u povodu prijedloga BOSS-a Visokom predstavniku za ukidanje Doma naroda Parlamenta FBiH zbog opstrukcije donošenja zakona

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je Visokom predstavniku prijedlog za ukidanje Doma naroda Parlamenta Federacije, jer su delegati odbijanjem potvrđivanja zakona o reviziji privatizacije – definitivno potvrdili da djeluju protiv interesa građana, a u cilju zaštite tajkunskih interesa. Ukidanje Doma naroda, te formiranje vijeća naroda, koje bi djelovalo isključivo kada zakon povređuje nacionalne interese, spriječilo bi brojne opstrukcije delegata prilikom donošenja zakona, a ujedno bi se pored uštede budžetskih sredstava izvršila i harmonizacija entitetskih ustavnih odredbi o zaštiti nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. Obzirom da je Visoki predstavnik omogućio da zaštita nacionalnih interesa u Skupštini RS-a funkcioniše putem Vijeća naroda – isto se može primijeniti i na Parlament Federacije, što bi sigurno ubrzalo provođenje reformi, obzirom na stepen demokratizacije u Federaciji, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

30.11.2004.

16.11.2004.

Press konferencija

u povodu poziva Vladi FBiH da ne opstruira sutrašnje usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PIO, kojim se usklađuje rast penzija sa rastom plata

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, kao predlagač zakona, poziva federalnu Vladu da ne opstruira sutrašnje usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim se usklađuje rast penzija sa rastom plata. Izmjenom zakona predviđeno je obavezno povećanje penzija najmanje dva puta godišnje, a prema sugestiji Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO, isplata penzija u onim mjesecima u kojim nosilac osiguranja raspolaže sa većim sredstvima – vrši se u procentu koji može biti i veći od procenta ostvarenog rasta plata.

Obzirom da je Predstavnički dom federalnog Parlamenta već usvojio Nacrt zakona, Vlada je dužna ispoštovati namjeru Parlamenta da usvajanjem Prijedloga zakona ispuni penzionerske zahtjeve za usklađivanje penzija sa rastom plata, posebno zbog toga što izmjena zakona nijednom svojom odredbom ne zahtijeva izdvajanje budžetskih sredstava Federacije, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

16.11.04.

 

 

11.11.2004.

Press konferencija

u povodu zahtjeva Vladi FBiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću za izmještanje tužilaštava iz zgrada sudova

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je zahtjev Vladi Federacije i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću – da se adekvatnom zakonskom regulativom obezbijedi izmještanje tužilaštava iz zgrada sudova, obzirom da se u praksi pokazalo negativnim i štetnim po stranke u pravosudnim postupcima zajedničko sjedište suda i tužilaštva.

Krivičnim zakonom FBiH, članom 357. definisana je krivična odgovornost sudija u slučaju kršenja zakona ili donošenja nezakonite odluke, ali je zbog zajedničkog sjedišta tužilaštva i suda – nemoguće očekivati od tužilaca objektivnu istragu protiv sudija, sa kojim se svakodnevno susreću kao radne kolege, u sudskom restoranu ispijaju kahve i doručkuju, te su u većini slučajeva i kućni prijatelji.

Takođe, Zakonom o krivičnom postupku FBiH date su mnogo veće ovlasti tužilaštvima, kao što je vođenje istrage bez znanja stranke u postupku, te je apsurdno da se zajedničkim sjedištem tužilaštava i sudova – stranke u postupku dovode u neravnopravan položaj, što je direktno kršenje Ustava BiH i jednakosti građana pred pravosudnim organima.

 

11.11.04.

 

 

01.11.2004.

Press konferencija

 

u povodu krivičnog procesuiranja predsjednika Kantonalnog suda Tuzla Indire Hadžimehmedović i sutkinje Hurije Sarajlić zbog kršenja zakona od strane sudije

 

Federalno Tužilaštvo je aktom broj KTA-231/04 obavijestilo federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića da je završeno razmatranje prijave protiv predsjednika Kantonalnog suda Tuzla Indire Hadžimehmedović i sutkinje Hurije Sarajlić, zbog osnovane sumnje da su počinile krivično djelo povreda zakona od strane sudije iz člana 357. Krivičnog zakona Federacije BiH. Nakon detaljnog razmatranja prijave sa svim prilozima, federalno Tužilaštvo je prijavu dostavilo na nadležno postupanje Kantonalnom tužilaštvu Tuzla, jer se, kako je navedeno u aktu, radi o krivičnom djelu iz stvarne i mjesne nadležnosti tog Tužilaštva.

Navedene sutkinje su kršeći zakon, iako je zaprijećena kazna zatvorom od šest mjeseci do pet godina, pokušale ostvariti korist lokalnom listu “Front slobode”, koji se finansira od strane bivše vlasti, a protiv kojeg su BOSS i Mirnes Ajanović podnijeli više tužbi zbog kontinuiranog klevetničkog djelovanja.

 

1.11.04.

13.10.2004.

Press konferencija

 

u povodu prezentacije obimnog materijala o stravičnim zločinima 13. SS divizije, koja je slavljena od strane SDP-a davanjem naziva ulice

BOSS je na press konferenciji prezentirao novinarima obiman materijal u kojem su opširno opisani stravični zločini nad civilnim stanovništvom, koje je na području tuzlanske regije pod komandom Hitlerovog SS oficira – počinila zloglasna 13. SS divizija. Komandant SS divizije koji je odlikovan od strane Hitlera i Gestapoa i slavljen od strane SDP-a preimenovanjem antifašističke ulice, osuđen je na smrt zbog više hiljada silovanih, poklanih, spaljenih i pobijenih žena, djece, staraca i ranjenika. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, u ime svih članova, ponovo se zahvalio Tuzlacima koji su glasanjem protiv SDP-a ili neizlaskom na izbore, konačno skinuli sramotu koja je od strane SDP-a nanesena antifašističkoj tradiciji Tuzle. Nakon Ramazana, BOSS će prezentirati i druge činjenice o preimenovanju antifašističkih naziva ulica i ustanova u jeku agresije na BiH, kao i o SDP-ovom sramnom preimenovanju još jedne ulice u čast Hitlerovim zločincima.

 

13.10.2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2004

Press konferencija

u povodu prijave Tužilaštvu FBiH sudije Hurije Sarajlić i predsjednika Kantonalnog suda Tuzla Indire Hadžimehmedović

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, podnio je Tužilaštvu Federacije prijavu protiv sutkinje Hurije Sarajlić i predsjednika Kantonalnog suda Tuzla Indire Hadžimehmedović, zbog sumnje u izvršeno krivično djelo Povreda zakona od strane sudije. U prijavi Tužilaštvu su predstavljeni dokazi da su predsjednik Kantonalnog suda i sudija prekršili zakon ostvarujući korist lokalnom listu “Front slobode”, koji se finansira od strane Opštine Tuzla u kojoj je apsolutnu vlast imao SDP, a protiv kojeg je podneseno pet tužbi zbog kontinuiranog klevetničkog djelovanja protiv predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića. Krivičnim zakonom FBiH u članu 357. definisano je da će se sudija, ukoliko donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon – kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina, a dvoje sudija koji su prethodno vodili ovaj slučaj, nakon prijave BOSS-a – smijenjeni su i izgubili pravo da budu birani za sudije.

 

8.10.04.

30.09.2004. – u povodu zavrsetka predizborne kampanje BOSS-a

Press konferencija

u povodu završetka predizborne kampanje BOSS-a

 

Predsjednik BOSS-a i nosilac liste za Tuzlu Mirnes Ajanović, istakao je da desetogodišnji politički angažman BOSS-a dokazuje, da BOSS nikada nije izdao interese građana i da se kontinuirano zalaže za vladavinu zakona i poštivanje ljudskih prava, te je pozvao građane da izađu na izbore i glasaju za BOSS, kako bi Tuzla ponovo kao i 2. oktobra 1943. poslala poruku svima – da se građani mogu izboriti protiv totalitarne i nenarodne vlasti.

Edim Kadić, kandidat BOSS-a za načelnika Tuzle je podsjetio, da su svi građani svjedoci da nijednim argumentom nisu demantovani materijalni dokazi koji su prezentirani o nenarodnom i kriminalnom karakteru SDP-a i Jasmina Imamovića u proteklih mjesec dana. Svi prezentirani dokazi nepobitno potvrđuju, da će SDP i Jasmin Imamović – zbog svoje licemjerne i nenarodne politike, nakon što su na proteklim izborima na svim nivoima izgubili vlast – izgubiti povjerenje građana i na predstojećim izborima, istakao je Edim Kadić, kandidat BOSS-a za načelnika Tuzle.

 

30.9.2004.

20.09.2004. – u povodu poziva GO BOSS-a da biraci ne preferiraju kandidate za nacelnika iz vladajucih stranaka

Press konferencija

u povodu poziva GO BOSS-a da birači ne preferiraju kandidate za načelnika iz vladajućih stranaka

 

Glavni Odbor BOSS-a uputio je poziv svojim članovima i biračima, da prilikom glasanja za BOSS-ove kandidate za načelnika, drugu preferenciju daju nezavisnim kandidatima koji su dali doprinos odbrani BiH ili su uspješni privrednici, odnosno da glasaju za iste ukoliko BOSS eventualno nema svog kandidata. Putem press konferencije kojoj su prisustvovali kandidat BOSS-a za načelnika Tuzle Edim Kadić i nezavisni kandidat za načelnika Ekrem Šehović, članovi i birači su pozvani, da uz kandidata BOSS-a Edima Kadića, drugu preferenciju daju komandantu Prve tuzlanske brigade Ekremu Šehoviću.

 

20.9.2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2004. – u povodu rjesavanja stambenog pitanja Zlatnih ljiljana

Press konferencija

u povodu rješavanja stambenog pitanja “Zlatnih ljiljana”

“Zlatni ljiljani”, Edin Haračić i Anes Kovačević, izrazili su zadovoljstvo i zahvalnost, što su zalaganjem predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića ostvarili svoja prava i trajno riješili stambeno pitanje. “Zlatni ljiljan” Edin Haračić je istakao, da mu je opštinska vlast oduzela stan, te da je posebno razočaran neispunjenjem obaveza od strane načelnika.

BOSS će i u narednom periodu aktivno štiti interese boračke populacije, bez obzira na opstrukciju nenarodnih vladajućih funkcionera, koji poput načelnika Jasmina Imamovića, umjesto brige za borce – pokazuju jedino ljubav prema poeziji i skupocjenom crnom “Pasatu”, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

13.9.2004.