02. mart 2010.

u povodu hapšenja Ejupa Ganića

Hapšenje bh. građanina Ejupa Ganića predstavlja direktnu posljedicu dugogodišnje nebrige bh. političkih funkcionera za status i ugled Bosne i Hercegovine u međunarodnoj zajednici, a posebno za zaštitu branitelja Bosne i Hercegovine od montiranih političkih hapšenja i procesuiranja, smatra predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Gospoda vladajući političari i nadležni organi BiH su trebali blagovremeno djelovati kako bi imali presuđenu stvar u slučajevima koje iz političkih razloga potencira Srbija, tako da su se mogla izbjeći sva hapšenja i naknadna procesuiranja koja kao u slučaju Ejupa Ganića služe za minimiziranje odgovornosti Srbije za zločine počinjene u BiH. Hapšenje Ejupa Ganića je i posljedica neblagovremene i neadekvatne reakcije na hapšenje Ilije Jurišića, jer svi koji sada navodno brinu za budućnost Ejupa Ganića, sjede godinama skrštenih ruku, dopuštajući Srbiji da lobira, sklapa sporazume na štetu BiH i fabrikuje lažne dokaze o krivici bh. građana za ratna stradanja u BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.