02.12.2005. – u povodu najave kasnjenja penzija nakon uvodjenja PDV-a

Press konferencija

u povodu najave kašnjenja penzija nakon uvođenja PDV-a

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da su izrazito zabrinjavajuće izjave savjetnika predsjedavajućeg Vijeća Ministara BiH Zlatka Hurtića na upozorenja ekonomskih stručnjaka da će zbog uvođenja PDV-a doći do kašnjenja i smanjenja penzija. Ističući da će srednjoročno gledajući penzioneri biti na dobitku, Vijeće ministra BiH je putem svog savjetnika direktno priznalo da će uvođenje PDV-a rezultirati i kašnjenjem penzija, čime se dodatno ugrožava egzistencija najugroženije kategorije stanovništva. Vijeće ministara BiH je dužno donijeti uredbu kojom će obavezati entitetske vlade na poduzimanje mjera za sprječavanje kašnjenja penzija, ali i zaustavljanje apsurdne namjere oporezivanje penzija predložene zakonom o porezu na dohodak. Kako bi se spriječilo ostvarivanje ekstra profita nakon uvođenja PDV-a, nije dovoljno vršiti monitoring rasta cijena, nego je neophodno uredbom sa zakonskom snagom odmah zabraniti povećanje cijena prehrambenih proizvoda, lijekova i drugih proizvoda kojim bi se ugrozila socijalna sigurnost građana, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

2.12.05.