REZOLUCIJA O SREBRENICI – PSBIH

 

Bosna i Hercegovina tel/fax 0038735/ 251-035; 251-431 e-mail: boss.bh@inet.ba

Press konferencija

 

u povodu Prijedloga rezolucije o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini koji je dostavljen na usvajanje Parlamentarnoj skupštini BiH

 

Obzirom da je Predsjedništvo BiH ignorisalo Inicijativu za usvajanje Rezolucije o Srebrenici, Bosanska stranka je putem poslanika Muhameda Moranjkića dostavila u Parlamentarnu skupštinu BiH Prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici i BiH, predložen u identičnom tekstu koji je jednoglasno usvojen od strane američkog Senata, zbog onemogućavanja bilo kakvih manipulacija i eventualnih pokušaja negiranja genocida i stravičnih zločina.

U Prijedlogu rezolucije je, između ostalog, naznačeno da je u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995 godine od strane srpskih snaga izvršeno etničko čišćenje, agresija i genocid, te da su bosanski Srbi uz direktnu podršku vlasti Srbije i Crne Gore prognali preko 2 miliona ljudi, oko 200 hiljada ubili, na desetine hiljada silovali ili na druge načine mučili, te da su kontinuirano granatirali i snajperski napadali nedužne civile Sarajeva i drugih urbanih centara. Rezolucijom je odana duboka počast svim žrtvama agresije i genocida u BiH, te je naznačeno da sve osobe odgovorne za zločin protiv čovječnosti i genocid moraju biti privedene pred lice pravde i kažnjene, pri čemu se pozivaju sve zemlje na obaveznu saradnju sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, istakao je na press konferenciji predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

 

U prilogu tekst Prijedloga rezolucije

 

28.6.05.                                                                                                                                                                                              Danijel Senkić, Press BOSS-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHAMED MORANJKIĆ, poslanik u Predstavničkom domu

Parlamentarne skupštine BiH

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH

PREDSTAVNIČKI DOM

PREDSJEDAVAJUĆI

 

 

 

 

 

 

Predmet: Prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini za uvrštavanje u dnevni red 59. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

 

 

 

 

 

 

 

 

Poštovani,

 

Na osnovu člana 121 . i 122.Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dostavljam Vam prijedlog za uvrštavanje u dnevni red 59. sjednice Predstavničkog doma: REZOLUCIJU O GENOCIDU U SREBRENICI I BOSNI I HERCEGOVINI

 

U povodu deset godina od stravičnog masakra u Srebrenici, a zbog izrazite važnosti za Bosnu i Hercegovinu jednoglasno usvojene Rezolucije o Srebrenici od strane Senata Sjedinjenih Američkih Država, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u identičnom tekstu kako je i usvojena Rezolucija o Srebrenici Senata Sjedinjenih Američkih Država broj 134 (koja je u prilogu na engleskom jeziku i prevedena i ovjerena pečatom sudskog tumača Mersije Kurt iz Tuzle pod brojem 0628/05-1 od 28.06.2005. godine) usvaja rezoluciju o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini u sljedećem tekstu

 

 

REZOLUCIJA

 

O GENOCIDU U SREBRENICI I BOSNI I HERCEGOVINI

REZOLUCIJU

 

Kojom se izražava priznavanje masakra koji se desio u Srebrenici u Julu 1995.godine.

 

Pošto je u Julu 1995.godine hiljade muškaraca i dječaka, tražeći sigurnost u «zaštičenoj zoni» Ujedinjenih Nacija u Bosni i Hercegovini, pod zaštitom UNPROFOR-a ubijeno od strane vojnih snaga Bosanskih Srba koje su djelovale u zemlji;

 

Početkom aprila 1992.godine, agresija i etničko čišćenje koje je sprovodila vojska Bosanskih Srba , dok su preuzimali kontrolu nad okolnom teritorijom, rezultirali su masovnim prilivom Bošnjaka koji su tražili zaštitu u Srebrenici i okolini, obzirom da je Vijeće Sigurnosti Ujedinjenih Nacija proglasio tu teritoriju «zaštićenom zonom» po Rezoluciji Vijeća Sigurnosti broj 819 od 16.aprila 1993.godine;

 

Obzirom da je prisustvo UNPROFOR-a u Srebrenici obuhvatalo bataljon Holandskih mirovnih snaga, sa predstavnicima UNHCR-a, Međunarodnog Crvenog Križa i humanitarne organizcije za medicinsku pomoć Liječnici bez Granica koji su pružali pomoć raseljenom stanovništu koje je živjelo u uvjetima masivne pretrpanosti, siromaštva i bolesti;

 

Pošto su vojne snage Bosanskih Srba blokirale enklavu početkom 1995.godine, te tako lišili svo stanovništvo humanitarne pomoći i kontakata sa vanjskim dijelom svijeta, smanjujući tako sposobnost Holandskih mirovnih snaga da se brane od agresije ili na neki drugi način efektivno odgovore na sve goru situaciju;

 

Pošto su od 6. jula 1995.godine vojne snage Bosanskih Srba napale UNPROFOR baze, preuzmajući kontrolu nad izoliranom enklavom, zarobili Holandske vojnike i nakon «čarki» sa lokalnim braniteljima, preuzeli kontrolu nad gradom Srebrenica 11. jula 1995.godine;

 

Pošto se procjenjuje da je jedna trećina stanovništva Srebrenice, uključujući i relativno mali broj vojnika, očajnički pokušavajući da prođe kroz liniju vojnih snaga Bosanskih Srba i pređe na relativno sigurnu teritoriju pod kontrolom Bošnjaka, od kojih su mnogi ubijeni od strane patrola i iz zamki;

 

Pošto je preostali dio stanovništva tražio zaštitu od Holandskih mirovnih snaga u njihovoj komandi u selu Potočari sjeverno od Srebrenice, ali mnogi od njih su nasumice odabirani od strane Srpskih vojnika i bivali pretučeni, silovani ili ubijeni;

 

Pošto je vojska Bosanskih Srba deportovala žene, djecu i starije autobusima, a zadržavala muške Bošnjake starije od 16 godina na sabirnim mjestima i drugim lokacijama širom sjeveroistočne Bosne i Hercegovine pod njihovom kontrolom, te ih kolektivno ubijala i zakopavala zarobljenike u masovne grobnice;

 

Pošto je oko 20 procenata ukupnog stanovništva Srebrenice iz tog vremena – najmanje 7,000 ili možda koja hiljada više – ubijeno;

 

 

 

 

Pošto Ujedinjene Nacije i zemlje članice su priznale svoj neuspjeh da preduzmu potrebne aktivnosti i donesu odluke koje su mogle spriječiti napad na Srebrenicu i zaustaviti masakr, uključujući i dugi izvještaj koji je objavila Vlada Holandije 10.aprila 2002.godine pod naslovom «Srebrenica «zaštićena» zona – Rekonstrukcija, istorija, posljedice i analiza pada zaštićene zone»;

 

Pošto su snage Bosanskih Srba, u nadi da prikriju dokaze masakra u Srebrenici, naknadno pomjerile tijela iz prvobitnih masovnih grobnica na mnoge sekundarne lokacije širom sjeveroistočne Bosne i Hercegovine pod njihovom kontrolom;

 

Pošto je masakr u Srebrenici jedan od najgorih mogućih zvjerstava počinjenih tokom konflikta u Bosni i Hercegovini od aprila 1992 do novembra 1995, uslijed kojih su politike agresije i etničkog čišćenja koje su sprovodile snage Bosanskih Srba uz direktnu pomoć i podršku vlasti Federalne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) rezultirale masovnim raseljavanjem više od 2.000,000 ljudi, ubistvom oko 200.000 ljudi, te desetinom hiljada silovanih ili na neki drugi način zlostavljanih i mučenih nedužnih civila, koji su došli u Sarajevo i druge gradove, gdje su opet bili podvrgnuti redovnom granatiranju i snajperskoj vatri;

 

Pošto Član 2 iz Konvencije o prevenciji i kažnjavanju zločina genocida, potpisane u Parizu 9. decembra 1948.godine i koja je stupila na snagu 12. januara 1951.godine, definira genocid kao «svako djelo počinjeno sa namjerom uništenja, u cjelosti ili djelimično, nacionalne, etničke, rasne ili religiozne grupe, kao što je: (a) ubijanje članova grupe; (b) nanošenje teške tjelesne ili mentalne povrede članovima grupe; (c) namjerno stvaranje takvih uvjeta življenja grupe koji vode ka njihovom fizičkom uništenju u cijelosti ili djelimično; (d) nametanje mjera u namjeri da se zaustave rađanja unutar grupe; (e) nasilno prebacivanje djece iz jedne grupe u drugu grupu».

 

Pošto je 25.maja 1993.godine Vijeće Sigurnosti Ujedinjenih Nacija usvojilo Rezoluciju Vijeća Sigurnosti broj 827, uspostavljajući time prvi međunarodni tribunal za ratne zločine, Međunarodni Tribunal za Ratne Zločine za bivšu Jugoslaviju sa sjedištem u Hagu, Holandija, i dalo tom Međunarodnom Tribunalu za Ratne Zločine ovlaštenja da istraži i krivično goni pojedince za koje su sumnja da su počinili ratne zločine, genocid, zločin protiv čovječnosti, i teško povrijedili Ženevske Konvencije na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.godine;

 

Pošto su brojni članovi vojske Bosanskih Srba i politički lideri sa raznih nivoa vlasti optuženi za tešku povredu Ženevskih Konvencija iz 1949.godine, narušavanje zakona ili običaja rata, zločin protiv čovječnosti, genocid i saučesništvo u genocidu povezanim sa genocidom u Srebrenici, od kojih su neki saslušani i osuđeni, dok su drugi, uključujući Radovana Karadžića i Ratka Mladića, još uvijek na slobodi; i

 

Obzirom da međunarodna zajednica, uključujući Ujedinjene Nacije, i dalje obezbjeđuje ljude i resurse, uključujući i direktnu vonu intervenciju, u cilju sprječavanja dalje agresije i etničkog čišćenja, da pregovaraju i obezbijede potpunu implementaciju generalnog okvirnog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, koji je potpisan u Dejtonu, Ohajo, 21. novembra 1995.godine i sklopljen u Parizu 14. decembra 1995.godine, uključujući suradnju sa Međunarodnim Tribunalom za Ratne Zločine za bivšu Jugoslaviju;

 

Usvojeno je:

 

 1. hiljade nedužnih ljudi koji su ubijeni u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini u julu 1995.godine, zajedno sa osobama koje su bile žrtve tokom konflikta i genocida u Bosni i Hercegovini od 1992 do 1995 godine, treba da budu počasno zapamćeni i poštovani;
 2. politike agresije i etničkog čišćenja koje je sprovodila vojska Bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini od 1992 do 1995 godine su u skladu sa definicijom zločina i genodica iz Člana 2 Konvencije o prevenciji i osudi zločina genocida, potpisane u Parizu 9.decembra 1948. godine, a koja je stupila na snagu 12. januara 1951.godine;
 3. strani državljani, uključujući i državljane Sjedinjenih Američkih Država, koji su rizikovali, a u nekim slučajevima izgubili živote u Bosni i Hercegovini dok su radili u mirovnoj misiji, treba da se pamte i poštuju;
 4. Ujedinjene Nacije i zemlje članice treba da prihvate dio odgovornosti zato što su dozvolile da se desi masakr u Srebrenici i genocid u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992 do 1995 godine, te što nisu uspjeli da preduzmu dovoljne, odlučne i blagovremene mjere, te bi Ujedinjene Nacije i njene članice trebale da neprestano vode računa da se ovakav neuspjeh ne desi ponovo u nekim budućim krizama i konfliktima;
 5. Od nacionalnog je interesa Ujedinjenih Nacija da oni koji su odgovorni za ratne zločine, genocid, zločine protiv čovječnosti te teško narušavanje Ženevskih Konvencija iz 1949. godine, a koji su se desili u Bosni i Hercegovini, odgovaraju za svoje postupke;
 6. Sve osobe optužene od strane Međunarodnog Tribunala za Ratne Zločine u bivšoj Jugoslaviji treba da budu uhapšeni i prebačeni u Hag, bez daljeg odlaganja, i sve zemlje treba da ispoštuju svoje obaveze da u potpunosti surađuju sa Međunarodnim Tribunalom za Ratne Zločine; i
 7. Ujedinjene Nacije treba da nastave sa pružanjem podrške –

 

(A)  nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine

 1. miru i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi kao cijeloj; i
 2. pravo svih ljudi koji žive u jugoistočnoj Evropi, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu, etničku ili religioznu pripadnost –
  1. da se vrate svojim kućama i uživaju u blagodetima demokratskih institucija, vladavine zakona i ekonomskih mnogućnosti; i
  2. da saznaju o sudbini svojih nestalih najbližih i prijatelja

 

 

 

 

Muhamed Moranjkić, poslanik

 

Press Energopetrol i zahtjev Parlamentu

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva za održavanje vanredne sjednice Predstavničkog doma FBiH u cilju poništavanja dokapitalizacije “Energopetrola” i saniranja naftne privrede u BiH

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je nakon dostavljanja zahtjeva za održavanje vanredne sjednice Parlamenta FBiH u cilju poništavanja sramne dokapitalizacije “Energopetrola”, dostavio Parlamentu i sažetu analizu stanja naftne privrede u BiH, te mjere saniranja “Energopetrola” i nezavisnog naftnog tržišta u BiH, sačinjenu u saradnji sa ekonomskim stručnjacima. Prijedlozi mjera saniranja stanja podrazumijevaju da, prvo, Parlament odmah zaustavi aktivnosti oko privatizacije Energopetrola, drugo, da se naloži Vladi saniranje duga od 20 miliona KM putem kreditne garancije, treće, terminale tečnih goriva i “Energopetrol” kao cjelinu staviti pod zajedničko kompetentno novo rukovodstvo, kako bi se zaustavilo režirano upropaštavanje naftne privrede, i četvrto, obavezati Vladu Federacije da u saradnji sa Vladom RS i Vijećem ministara BiH dogovori zajednički nastup prema strateškom partneru za sanaciju jedine rafinerije Bosanski Brod, što bi omogućilo efikasnu revitalizaciju naftne privrede u BiH, posebno zbog činjenice da je nemoguće napraviti gubitak u prometu naftnim derivatima. Dokapitalizacija “Energopetrola” od 10 miliona KM za firmu koja može vrijediti 500 miliona KM, pored evidentne pljačke građana Federacije – ujedno je i znak da se odustaje od saniranja rafinerije Bosanski Brod, koja je i danas tehnološki neprevaziđena u Evropi. Obzirom da samo jedan cent razlike u cijeni na kapacitet od 2 miliona tona nafte daje prihod od 20 miliona dolara godišnje, potrebna sredstva za rentabilno poslovanje rafinerije između 70-100 miliona dolara su relativno nizak iznos kada je nafta u pitanju.

 

24.10.05.                                                                          Muamer Dedić, Press BOSS-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRNES AJANOVIĆ, poslanik u PDPFBIH

24.10.2005.

 

PARLAMENT FEDERACIJE BIH

PREDSTAVNIČKI DOM

PREDSJEDAVAJUĆI

 

Predmet: Prijedlog mjera za saniranje naftne privrede u BiH

 

 

U sklopu zahtjeva za održavanje vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, dostavljam sažetu analizu stanja naftne privrede u BiH sa prijedlogom mjera za efikasnu revitalizaciju.

Rafinerija Bosanski Brod je prije agresije imala kapacitet od 2 miliona tona i povezana u trećinskom vlasništvu sa naftovodom Omišalj, Sisak, Brod, Pančevo, te trgovačkom mrežom “Energopetrola” sa gotovo 200 pumpnih stanica i terminalima tečnih goriva. Naftne kompanije, odnosno rafinerije, moraju imati sve vitalne tehnološke elemente u svom sastavu; terminale, pumpe, željezničke cisterne, naftovod, pa i autocisterne za lokalnu dostavu. Zbog toga je prodaja pojedinih segmenata, posebno pumpi, bilo u FBiH ili u RS katastrofa za rafinerije. Naftna privreda BiH je tehnološki neprevaziđena. Struktura sekundarnih postrojenja u Bosanskom Brodu, pa i u Modriči je takva da omogućava pozitivan randman, između 65-70% inputa (procenat se odnosi na proizvode, čija je cijena veća od cijene ulaza). Ovo nije slučaj sa nizom rafinerija na prostoru bivše Jugoslavije.

Dokapitalizacija “Energopetrola” od 10 miliona KM za firmu koja može vrijediti 500 miliona KM, pored evidentne pljačke građana Federacije – ujedno je i znak da se odustaje od saniranja rafinerije Bosanski Brod, koja je i danas tehnološki neprevaziđena u Evropi. Obzirom da samo jedan cent razlike u cijeni na kapacitet od 2 miliona tona nafte daje prihod od 20 miliona dolara godišnje, potrebna sredstva za rentabilno poslovanje rafinerije između 70-100 miliona dolara su relativno nizak iznos kada je nafta u pitanju. Objedinjeni terminali i EP, trebali bi stupiti u pregovore sa firmom koja je zainteresovana da participira u cjelini u naftnoj privredi BiH, što praktično znači predratni komplex, odnosno B.Brod, Modrica, terminali, pumpe u FBiH i pumpe u Republici Srpskoj koje su u vlasništvu entiteta.

Prijedlozi mjera saniranja stanja podrazumijevaju da – prvo, Parlament odmah zaustavi aktivnosti oko privatizacije “Energopetrola”, drugo, da se naloži Vladi saniranje duga od 20 miliona KM putem kreditne garancije, treće, terminale tečnih goriva i “Energopetrol” kao cjelinu staviti pod zajedničko kompetentno novo rukovodstvo, kako bi se zaustavilo režirano upropaštavanje naftne privrede, i četvrto, obavezati Vladu Federacije da u saradnji sa Vladom RS i Vijećem ministara BiH dogovori zajednički nastup prema strateškom partneru za sanaciju Rafinerije Bosanski Brod, što bi omogućilo efikasnu revitalizaciju naftne privrede u BiH, posebno zbog činjenice da je nemoguće napraviti gubitak u prometu naftnim derivatima.

 

 

Mirnes Ajanović

 

Energetska bilanca FBiH za 2004. godinu

 

Bosna i Hercegovina tel/fax 0038735/ 251-035; 251-431 e-mail: boss.bh@inet.ba

Press konferencija

u povodu prezentacije dokaza da se mogla i može izvršiti sanacija “Energopetrola” domaćim sredstvima

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je kao inicijator održavanja vanredne sjednice parlamenta Federacije u cilju poništavanja odluke o dokapitalizaciji “Energopetrola”, na press konferenciji prezentirao podatke iz “Službenih novina FBiH”, u kojim je objavljena realizacija energetske bilanse Federacije BiH za 2004.godinu. Za prošlu godinu je ostvaren uvoz od 647.465 tona naftnih derivata, od čega se na benzine odnosi 188.655 tona, dizel gorivo 316.608 tona i lož ulje 82.373 tona, što ukupno iznosi oko 588.000 tona.

U strukturi maloprodajne cijene ukupno procentualno učešće javnih prihoda kreće se od 38 do 47% u zavisnosti od vrste derivata (tabela 1,), a 45 do 57% kad se radi o strukturi veleprodajne jedinične cijene (tabela 2.). Kada se navedeni procenti učešća javnih prihoda uporede sa količinama naftnih derivata iz realizacije energentske bilance, u budžete je po osnovu prodaje naftnih derivata uplaćeno 230.850.125 KM posebnog poreza na naftne derivate, 149.605.054 KM poreza na promet i 92.860.311 KM putarine, što ukupno iznosi za prošlu godinu 473.315.490 KM (tabela 3.).

Navedeno dokazuje da je računajući period od vladavine SDP Alijanse u budžete uplaćeno tri milijarde KM na osnovu obaveza prema državi, što dokazuje da se mogla i može izvršiti sanacija “Energopetrola” domaćim sredstvima, ali i dokazuje apsurdnost izjava o kritičnom dugu od 20 miliona KM.

 

 

Prilog:

 

Tabela 1.

 

% u MPC

Vrsta N/D

AKCIZA

PUTARINA

PPP

UKUPNA OBAVEZA

BENZINI

 

24%

9%

14%

47%

DIZEL GORIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

10%

14%

43%

LU EL

24%

14%

38%

 

U tabelarnom pregledu 1. prikazan je postotak učešća obaveza prema državi u MPC goriva za 2004 g.

 

Tabela 2.

 

 

%   VPC

 

AKCIZA

PUTARINA

PPP

UKUPNA OBAVEZA

BENZINI

29%

12%

17%

57%

DIZEL GORIVA

24%

12%

17%

53%

LU EL

29%

1%

45%

 

 

U tabeli 2. prezentiran je postotak učešća obaveza prema državi u VPC za 2004 g.

 

 

U 2004 g. ostvaren je uvoz naftnih derivata za Federaciju BiH u količinskoj vrijednosti od 647.466 tona, od čega se na benzine i plinska ulja odnosi cca 588.000 tona.

 

Tabela 3.

 

 

 

 

 

 

 

U KM

Vrsta N/D

TONE

AKCIZA

PUTARINA

PPP

BENZINI

158.855

89.200.421

36.657.707

53764.637

DIZEL GORIVA

316.606

112.405.207

56.202.804

78.8S3.645

LU EL

92.372

29 244.497

17.156.772

UKUPNO

587.646

230,350.125

92,860.311

149.603.054

 

 

Tabela 3. predstavlja količinsku realizaciju uvoza naftnih derivata po vrsti goriva uz koju je navedena i ukupna obaveza prema državi, bazirana ma KM/litra goriva.

 

 

6.11.05.                                                                  Danijel Senkić, Press BOSS-a

23.12.2005. – u povodu Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja

Press konferencija

 

u povodu Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik BOSS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Muhamed Moranjkić u cilju omogućavanja izmjene Zakona o PDV

 

Poslanik BOSS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Muhamed Moranjkić dostavio je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja – u cilju omogućavanja izmjena Zakona o PDV-u. Aktuelnim apsurdnim zakonskim odredbama da konačnu odluku ne donosi Parlament, Uprava za indirektno oporezivanje je stavljena u nadređenu poziciju državnom Parlamentu, zbog čega poslanici nisu bili u mogućnosti da prihvate predlagane izmjene Zakona o PDV-u bez obzira na opravdanost. Usvajanjem navedene izmjene Zakona – vratila bi se ustavna mogućnost državnom Parlamentu da odluka o izmjeni Zakona o PDV-u bude isključivo na poslanicima, što bi stvorilo osnovne uslove za izuzimanje od oporezivanja prehrambenih proizvoda, lijekova, štampe, udžbenika, odnosno svih proizvoda koji bi zbog poskupljenja dodatno ugrozili standard građana, istakao je na press konferenciji predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je svim građanima katoličke vjeroispovijesti čestitao Božić.

 

23.12.05.

 

05.12.2005. – u povodu zahtjeva Tuzilastvu FBiH za procesuiranje opstinskih nacelnika zbog nepostivanja zakona

Press konferencija 

 

u povodu zahtjeva Tužilaštvu FBiH za procesuiranje opštinskih načelnika zbog nepoštivanja zakona kojim se oduzimaju stanovi agresorskim oficirima

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović zatražio je od Tužilaštva Federacije BiH procesuiranje načelnika opština i drugih odgovornih službenih lica zbog opstrukcije provođenja odluka državne komisije nadležne za postupanje po žalbama boračkih porodica koje su protuzakonito deložirane iz vojnih stanova. Izrazito je nemoralno ponašanje opštinskih načelnika koji ignorišući zakone i upozorenja Parlamenta FBiH štite agresorske oficire i faktički ih nagrađuju za pokušaj ubijanja Bosne i Hercegovine. Posebno je zabrinjavajuće što se opštinski načelnici služe raznim manipulacijama kako bi se izbjegla primjena zakona, kao što to podmuklo radi Željko Komšić, SDP-ov načelnik Opštine Novo Sarajevo, gdje se nalazi najveći broj vojnih stanova. Federalno Tužilaštvo je dužno odmah izvršiti sve neophodne radnje kako bi se procesuirala sva odgovorna lica, obzirom da postoji opravdana sumnja da načelnici namjerno opstruiraju implementaciju zakona, kako bi zbog predstojeće transformacije Ministarstva odbrane – Federacija izgubila preko hiljadu vojnih stanova, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

5.12.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2005. – u povodu najave kasnjenja penzija nakon uvodjenja PDV-a

Press konferencija

u povodu najave kašnjenja penzija nakon uvođenja PDV-a

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da su izrazito zabrinjavajuće izjave savjetnika predsjedavajućeg Vijeća Ministara BiH Zlatka Hurtića na upozorenja ekonomskih stručnjaka da će zbog uvođenja PDV-a doći do kašnjenja i smanjenja penzija. Ističući da će srednjoročno gledajući penzioneri biti na dobitku, Vijeće ministra BiH je putem svog savjetnika direktno priznalo da će uvođenje PDV-a rezultirati i kašnjenjem penzija, čime se dodatno ugrožava egzistencija najugroženije kategorije stanovništva. Vijeće ministara BiH je dužno donijeti uredbu kojom će obavezati entitetske vlade na poduzimanje mjera za sprječavanje kašnjenja penzija, ali i zaustavljanje apsurdne namjere oporezivanje penzija predložene zakonom o porezu na dohodak. Kako bi se spriječilo ostvarivanje ekstra profita nakon uvođenja PDV-a, nije dovoljno vršiti monitoring rasta cijena, nego je neophodno uredbom sa zakonskom snagom odmah zabraniti povećanje cijena prehrambenih proizvoda, lijekova i drugih proizvoda kojim bi se ugrozila socijalna sigurnost građana, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

2.12.05.

 

 

21.11.2005.

Press konferencija

 

u povodu skrivanja poslovno-finansijske dokumentacije Energopetrola i izrazitog poskupljenja usluga BH Telekoma

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorio je pred sutrašnju sjednicu Parlamenta FBiH da su Pravobranilaštvo, Finansijska policija i Tužilaštvo Federacije bili obavezni dostaviti izvještaj o poslovno-finansijskoj dokumentaciji Energopetrola, koja bi dokazala nezakonitost prodaje, te rezultirala smjenom rukovodstva, krivičnim procesuiranjem odgovornih ministara i podizanjem tužbe protiv hrvatske INA-e zbog dugovanja i kamata u iznosu od 300 miliona KM. Odbijanje implementacije studije Svjetske banke o sanaciji Energopetrola, kao i prijedloga za prijenos imovine na kantone, obzirom da Vlada Federacije ne želi poslovati u naftnom tržištu gdje se godišnje prometuje preko milijarde i po KM, kao i sramna podrška ekonomskoj okupaciji države od strane SDA – dokaz su kriminogene izdaje i stavljanja ličnog profiterskog interesa vladajućih struktura ispred vitalnih državnih interesa. Takođe, državni poslanik Muhamed Moranjkić je osudio odbijanje Vlade Federacije da odgovori na zahtjev federalnog poslanika Mirnes Ajanovića za smanjenje cijena BH Telekoma, obzirom na izrazito bezobrazno poskupljenje telefonskih usluga, posebno zbog činjenice da je BH Telekom koristeći monopol u prošloj godini ostvario dobit od 164.733.066 KM.

 

21.11.05.

 

 

 

10.11.2005.

Vanredna press konferencija

 

u povodu bezobzirnog sramoćenja Tuzle i iživljavanja lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije i načelnika Tuzle Jasmina Imamovića nad prvim Predsjednikom Republike Bosne i Hercegovine i vrhovnim komandantom Armije RBiH

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović osudio je sramoćenje Tuzlaka zbog monstruoznog iživljavanja lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije i načelnika Tuzle Jasmina Imamovića – nad uspomenom na prvog Predsjednika RBiH i vrhovnog komandanta Armije RBiH. Lagumdžija i Imamović su podmuklo obmanuli člana Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića, da će SDP dati podršku imenovanju ulice u Tuzli po Aliji Izetbegoviću, koja je pod tim uslovima i uvrštena u dnevni red Vijeća, kako bi došli u poziciju da monstruozno odbiju prijedlog i protjeraju uspomenu na Aliju Izetbegovića iz Tuzle. U saradnji sa satelitskom Narodnom strankom radom za boljitak, čiji su lideri procesuirani optužnicom Tužilaštva BiH – Lagumdžija i Imamović su putem SDP-a, po uzoru na ravnogorsku bandu – odbili da se Ulica bosanskih vladara, dakle i fašiste Ante Pavelića, preimenuje u aleju Alije Izetbegovića, zanemarujući zahtjev svih nadležnih radnih tijela Vijeća za usvajanje prijedloga Stručnog tima. Obzirom da su svi vodeći svjetski lideri podržavali i cijenili Aliju Izetbegovića, samo antibosanske snage i neprijatelji BiH mogu biti protiv davanja počasti prvom Predsjedniku Republike BiH i vrhovnom komandantu Armije RBiH. Razmišljajući logikom neprijatelja BiH – može se i razumjeti kada su SDS i Borislav Paravac protiv Alije Izetbegovića, ali je šokantna spoznaja da su Zlatko Lagumdžija, Jasmin Imamović i SDP – gori od SDS-a i Borislava Paravca.

 

10.11.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11.2005. – u povodu totalitarnog gusenja medijskih sloboda TVT od strane SDP-a

Vanredna press konferencija 

u povodu totalitarnog gušenja medijskih sloboda TVT od strane SDP-a

 

Na vanrednoj press konferenciji vijećnika Kluba BOSS-a izraženo je ogorčenje zbog totalitarnog ugrožavanja medijskih sloboda i terora nad Televizijom Tuzla od strane vladajućeg SDP-a. Kako bi se od javnosti sakrile dalje kriminalne radnje načelnika koje pokrivaju vijećnici SDP-a, u saradnji sa satelitskom Narodnom strankom radom za boljitak SDP je kršeći Statut, Poslovnik o radu Vijeća i Ustav Federacije – zaključkom istaknutim van dnevnog reda i brutalnim preglasavanjem svih opozicionih stranaka – beskrupulozno i bezobzirno demonstrirao zloupotrebu vlasti, i protuzakonitim otkazivanjem tenderskog ugovora – kaznio TVT zbog odbijanja da ponizno služe SDP-u i načelniku Jasminu Imamoviću. Nakon što TVT nije pristala na tiranski zahtjev SDP-a da se iz prijenosa sjednice Vijeća izbace dijelovi koji dokazuju sramnu namjeru SDP-a da obmanom građana politički profitira izdajom 150.000 potpisnika peticije za ukidanje poreza na sirotinju, SDP je brutalnom odmazdom ponovo demonstrirao prijetnju novinarima putem sramne “četvrte metode” njihovog lidera Zlatka Lagumdžije. Vijećnici Kluba BOSS-a zatražili su reakciju Regulatorne agencije za medije kao i Asocijacije elektronskih medija BiH u cilju zaštite egzistencije Televizije Tuzla.

 

9.11.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2005.

Press konferencija

u povodu kampanje za izmjenu i dopunu zakonskih regulativa kako bi se osiguralo dosljedno provođenje Zakona o radu Federacije BiH

Bosanska stranka je na press konferenciji prezentirala plakat kojim pokreće kampanju za izmjene i dopune zakonskih regulativa u cilju smanjenja doprinosa na plate, kako bi se osiguralo dosljedno provođenje Zakona o radu F BiH, i kako bi se smanjio rad na crno koji je u najvećoj ekspanziji.

Izmjena i dopuna zakonskih regulativa za smanjenje doprinosa na plate je glavni preduslov za suzbijanje rada na crno, kao i adekvatno poštivanje člana 14. stav 2. Zakona o radu F BiH, koji glasi: “Ako poslodavac ne zaključi sa zaposlenikom ugovor o radu u pismenoj formi ili mu u roku od 15 dana od dana početka rada ne uruči pismenu potvrdu o zaključenom ugovoru, smatra se da je sa zaposlenikom zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.” (“SI. novine F BiH”, br. 43/99).

Bosanska stranka je pozvala sve zainteresirane građane, udruženja građana i nevladine organizacije da se priključe kampanji kako bi se osigurala elementarna prava građana na dostojanstven život i rad, sa posebnim osvrtom na mladu populaciju, ali i kako bi se obezbijedilo efikasno i u cijelosti punjenje penzionih, socijalnih i zdravstvenih fondova.

 

8.11.05.