03. avgust 2006.

u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentu BiH, za usvajanje rezolucije o agresiji na Liban

Poslanik u Parlamentu BiH, u ime Patriotskog bloka BOSS-SDU Muhamed Moranjkić, uputio je predsjedavajućem Parlamenta BiH zvaničan zahtjev za usvajanje rezolucije, kojom bi u ime države bio donesen službeni stav o izraelskoj agresiji na Liban. Kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović, smatra da BiH kao žrtva agresije i genocida ima međunarodnu i moralnu obavezu da zauzme zvaničan stav o stradanju libanskih civila. Nakon odbijanja Sulejmana Tihića da inicira Predsjedništvo BiH da u skladu sa temeljnim načelima Povelje UN-a zvanično osudi napad Izraela na Liban, Parlament BiH je kao najviša zakonodavna institucija dužan rezolutno zahtijevati da UN shodno svojoj ulozi zaustave agresiju i stradanje civila. Pasivnost i ravnodušnost sa kojom je svijet na TV ekranima posmatrao bosansku tragediju, ne smije biti razlog za prihvatanje bezdušnosti kao stava prema stradanjima nedužnih libanskih civila, ili bilo kojeg naroda, smatra kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović.