04. decembar 2005.

u povodu dopisa Tužilaštva Federacije BiH u vezi dokapitalizacije Energopetrola

Tužilaštvo Federacije BiH je odgovorilo na zahtjev federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića za pokretanje istrage u vezi provjere zakonitosti dokapitalizacije Energopetrola. U odgovoru je istaknuto da je u vezi mogućih nezakonitosti povodom Informacije Vlade FBiH dostavljene Parlamentu, Tužilaštvo kantona Sarajevo kao stvarno i mjesno nadležno formiralo predmet i naložilo Finansijskoj policiji ispitivanje svih relevatnih činjenica kako bi se do kraja rasvijetlile okolnosti prodaje naftne kompanije. Navedene aktivnosti pravosudnih organa dodatno su upozorenje rukovodstvu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da se u cilju izbjegavanja lične odgovornosti obezbijedi poslanicima pravo na izjašnjenje o Informaciji Vlade FBiH, kao i izjašnjenje Parlamenta o odbijanju Vlade da prihvati brojne prijedloge za saniranje jedine federalne naftne kompanije.