20. decembar 2005.

u povodu zahtjeva Saveza penzionera /umirovljenika FBiH za povećanje subvencije za PDV

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović daje punu podršku opravdanim zahtjevima Izvršnog odbora Saveza penzionera/umirovljenika FBiH da iznos subvencije za penzije zbog uvođenja PDV-a treba biti najmanje 20 KM. Mirnes Ajanović će na sjednici Parlamenta Federacije BiH insistirati da se subvencije ne obezbjeđuju iz sredstava Fonda PIO, obzirom da bi to ugrozilo redovna primanja penzionera. Vlada Federacije BiH je dužna sredstva namijenjena za sprječavanja udara PDV-a na penzionere obezbijediti u budžetu, kako bi se isplata mogla realizovati odmah u januaru, inače u suprotnom treba prolongirati primjenu Zakona o PDV-u, sve dok se ne obezbijede neophodna sredstva za ublažavanje posljedica prema najugroženijim kategorijama zbog uvođenja PDV-a.