04.03.2004.

Press konferencija

u povodu novih činjenica koje ukazuju na obavezu donošenja rezolucije kojom će se Bošnjacima obezbijediti ravnopravnost u BiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo poziva visokog predstavnika, da konačno zaustavi kontinuiranu marginalizaciju Bošnjaka, koja se nakon protuustavnih imenovanja u pravosuđu, policiji i DGS-u – nastavlja i masovnim otpuštanjem Bošnjaka u Policiji RS-a.

Predsjednik BOSS-a je upozorio da se i proces otpuštanja viška policajaca u RS-u zloupotrebljava od strane vladajućeg SDS-a i pro-SDS-ovski opredijeljene opozicije, kako bi se masovnim otpuštanjem bošnjačkih povratnika iz Policije RS-a – dodatno minimizirali Bošnjaci, koji su već obespravljeni enormnim kršenjem ljudskih prava.

Navedene činjenice dokazuju nepoštivanje odluke o konstitutivnosti i ravnopravnosti bh. naroda, zbog čega bi Parlament FBiH morao hitno prihvatiti inicijativu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića – za usvajanje rezolucije kojom će se obezbijediti ravnopravnost Bošnjaka u BiH, kako bi se i Parlamentarna skupština BiH obavezala na usvajanje iste.

 

4.3.2004